38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

436/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko sistema informatikoetako goi mailako teknikari izateko sei lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

AKATS ZUZENKETA, gora jotzeko errekurtsoei buruzko iragarkietan.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

60/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 4koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita adingabeen babesaren esparruan aritzen diren irabazi-asmorik gabeko entitateentzako dirulaguntzen deialdia eta 2020. urterako gastua baimentzen baita. DDBN identifikazioa: 495725.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Amillaoko 9. lurzatian

Hiri-jarduketarako plan berezia Larriongo 134. lurzatian

AÑORBE

2019ko 3., 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ANTSOAIN

Ordenantza, Antsoaingo udalerrian joko eta apustuetarako aretoak ezartzea arautzen duena. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Xehetasun-azterketa, 11. poligonoko 28. eta 39. lurzatietan. Hasierako onespena

ARAS

Alkateordearen izendapena

ARELLANO

2019ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ARGIÑAO

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARTABIA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

AIEGI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BARBARIN

Udalbatzako kideen ordainsariak

BERRIOBEITI

2020rako tasak, prezio publikoak eta zerga-tasak

BURGI

Garbigunea erabiltzeko Erregelamendua. Behin betiko onespena

CAPARROSO

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

EGUES

Aurrekontuan 1/2019 aldaketa egiteko espedientea.
Behin betiko onespena

ERRO

Aldaketak 2019ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

EULATE

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Udal pilotalekuaren erabilera eta funtzionamendua
arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

Ordenantza, Bide publikoen eta landa-lurreko finketako
sarbideen erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako ordenantza. Hasierako onespena

FUNES

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

UHARTE

2020ko lan egutegia

IGANTZI

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IGUZKITZA

Udalbatzako kideen ordainsariak

Ordenantza, Eguzki energia jasotzeko instalazioak arautzen dituena. Hasierako onespena

ILTZARBE

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

JAURRIETA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

LAKUNTZA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

LESAKA

2020. urterako aurrekontua. Behin betiko onespena

6/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

IRUNBERRI

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

MÉLIDA

Akats zuzenketa, 2020ko plantilla organikoan

NOAIN (ELORTZIBAR)

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

OLLOBARREN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

AZKOIEN

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

TUTERA

Ibilgailu elektrikoak erosteko laguntzen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

Ordenantza, Tutera Renove proiektuaren eremuan birgaitzeko obrak egiteko laguntzak arautzen dituena. Behin betiko onespena

UHARTE ARAKIL

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko Plantilla Organikoa.
Behin betiko onespena

ULTZAMA

2020ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

UNTZUE

2020rako lan egutegia
eta egun baliogabeen deklarazioa

ZIZUR NAGUSIA

5/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ALLO, ARELLANO, ARROITZ, DEIKAZTELU ETA LERINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontu arrunta. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Aparteko kredituko espedientea. Hasierako onespena.
Erriberri. Hornidura eta saneamendu sareak berritzea

Aparteko kredituko espedientea. Hasierako onespena.
Uxue. Saneamendu sarea

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

MAÑERU IBARREKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

Aldaketa, 2019ko plantilla organikoan.
Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de enajenación mediante
adjudicación directa de bien inmueble

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de expediente de vehículo abandonado

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SINDICATO DE RIEGOS DEL CANAL DE TAUSTE

Convocatoria de Junta General Ordinaria