38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Azkoien aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen 2020ko plantilla organikoa hasiera batez onetsi zen 2019ko abenduaren 27ko batzarrean.

2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 20an, eta ondoren jendaurrean egon da 15 egun baliodunean. Ezarritako epean inork ez du alegaziorik aurkeztu.

Horrenbestez, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan ezarritakoari jarraituz, behin betiko onetsirik gelditzen da 2020ko plantilla organikoa, eta indarrean jarriko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari igorri beharko zaio plantilla organikoaren kopia, behin betiko onespena jaso eta hilabeteko epean.

Azkoienen, 2020ko otsailaren 11n.–Mankomunitateko burua, Nuria Autor Resano.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU

KOPURUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA
TALDEA

SARBIDEA

BATERAEZINTASUNA

LANPOSTUA

LANALDI
LUZAPENEKOA

MAILAKO
OSAGARRIA

BERARIAZ.
OSAGARRIA

1-2

Gizarte-langilea

3

LK

B

OL

34,73

4-5

Gizarte-hezitzailea

2

LK

B

OL

34,73

6-10

Familia-langileak

6

LK

D

OL

8,35

12

13

Administrari-ofiziala

1

LK

C

OLM

14,20

12

14

Idazkaria

1

F

A (%12,64)

240.1, 6/90 FL

15

Kontu-hartzailea

1

F

A (%12,64)

240.1, 6/90 FL

LABURDURAK:

–Araubide juridikoa:

F = Funtzionarioa.

LKF = Lan-kontratudun finkoa.

LK = Lan-kontratuduna.

LKLP = Lan-kontratuduna lanaldi partzialean.

Aldizk. LKF = Aldizkako lan-kontratudun finkoa.

BB = Behin-behinekoa.

–Sarbidea:

O = Oposizioa.

OL = Oposizio-lehiaketa.

OLM = Oposizio-lehiaketa murriztua.

IL = Izendapen librea.

ML = Merezimendu-lehiaketa.

–Administrazio egoera:

ZB = Zerbitzu bereziak.

Izenen zerrenda

KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE

JURIDIKOA

MAILA EDO
TALDEA

ANTZINATASUNA

LANPOSTUA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

1

M.ª Luisa Pérez Romero

LKF

B

1988-04-06

Gizarte-langilea

Jardunean
(%2ko plusa)

2

Yolanda García Alfaro

LKF

B

1994-01-01

Gizarte-langilea

Jardunean

4

Maite Igúzquiza Insausti

LKF

B

1992-10-05

Gizarte-hezitzailea

Jardunean

5

Amaya López Vicente

LKF

B

1996-01-15

Gizarte-hezitzailea

Jardunean

6

M.ª José Gutiérrez Sánchez

LKF

D

1987-05-05

Familia-langilea

Jardunean

7

Rosario Santarrosalía Valdemoros

LKF

D

1987-05-08

Familia-langilea

Jardunean

8

Lourdes Martínez Rázquin

LKF

D

1988-07-01

Familia-langilea

Jardunean

9

Rosario Navarro Martínez

LKF

D

1991-07-19

Familia-langilea

Jardunean

10

José Matilde Olalde Pueyo

LKF

D

2001-08-29

Familia-langilea (5 ordu egunean)

Jardunean

13

Isabel Garrido Toledo

LKF

C

1988-03-11

Administrari-ofiziala

Jardunean

Aldi baterako lan-kontratudunak, plantillako lanpostuak betetzen ari direnak

KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

ARRAZOIA

KONTRATU MOTA

AMAIERAKO EGUNA

3

Pilar Osés Díaz

Gizarte-langilea

Deialdia egiteke

Mugagabea

Deialdia hutsik

11

Felisa Pérez Luqui

Familia-langilea

Ordezkapena (deialdi berria egin arte, 5 ordu egunean)

Bitartekoa

Deialdia hutsik

12

Julia Landivar Lorea

Familia-langilea

Ordezkapena (deialdi berria egin arte, 5 ordu egunean)

Bitartekoa

Deialdia hutsik

14

Iranzu Munarriz Gonzalez

Idazkaria

NTAFLaren 234.2 d) art.

Administraria

15

Sheila Arigita Bermejo

Kontu-hartzailea

NTAFLaren 234.2 d) art.

Administraria

Aldi baterako kontratudunak, aldi baterako lanpostuak betetzen dituztenak, ordezkapenak betetzeko, edo obra jakin bat egiteko

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

ARRAZOIA

KONTRATU MOTA

AMAIERAKO EGUNA

Berta Marco Oses

Gizarte-hezitzailea

Enplegu sozial babestua

Mugagabea

Finantziazioaren bukaeran

Ana Resano Egea

Gizarte-hezitzailea

P (prebentzioa)

Mugagabea

Finantziazioaren bukaeran

Iragarkiaren kodea: L2002113