38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AIEGI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan eta harekin bat datorren araudian xedatuarekin, jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2020. urteko udal aurrekontua. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 11. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 17an.

Hona hemen 2020ko ekitaldi ekonomikorako aurrekontu orokor eta bakarraren edukiaren laburpena, kapituluz kapitulu:

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 517.450,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 40.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 80.300,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 870.962,28 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 26.250,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 100,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 277.960,11 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: -.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 100,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 1.813.122,39 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 678.970,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 528.834,00 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 4.000,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 223.100,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 248.100,21 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 75.700,00 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: -.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 54.418,18 euro.

Gastuak, guztira: 1.813.122,39 euro.

Aiegin, 2020ko otsailaren 11n.–Alkate udalburua, Leonardo Camaces Murillo.

Iragarkiaren kodea: L2002095