38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CAPARROSO

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da Udalaren 2020ko plantilla organikoa. Plantillaren hasierako onespena 2019ko abenduaren 23ko bilkuran erabaki zen, eta 2020ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu, urtarrilaren 10ean.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

KODEA

IZENA

LANPOSTUA

LANPOSTU KOPURUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA / TALDEA

SARBIDEA

ESKLUS.

BATERAEZINT.

LANPOSTUA

LANALDIAREN LUZAPENA

ARRISKUA

HITZARMEN. OSAG.

FUNTZIONARIZAZIO
KONPENTSAZIO-OSAG.
*1

FUNTZIONARIOAK

1

Idazkaria

1

F

A

OL

35

20

3,72

2

Kontu-hartzailea

1

F

B

OL

35

6,4

4,57

3

Administrari-ofiziala

1

F

C

OL

10

10

17,35

4

Administrari-ofiziala

1

F

C

OLM

10

17,35

5

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

F

E

O

5

17,35

10,4035

LAN-KONTRATUDUN FINKOAK

6

Administrari laguntzailea

1

LKF

D, soldata C mailarekin parekatua

O

10

17,35

7

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

LKF

E, soldata D mailarekin parekatua

O

10

5

17,35

8

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

LKF

E, soldata D mailarekin parekatua

O

5

17,35

ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUDUNAK, LANALDI OSOKOAK

9

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

LK

E, soldata D mailarekin parekatua

O

10

Lantaldeko burua

1

LK

D, soldata C mailarekin parekatua

OL

10

5

17,35

ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUDUNAK, LANALDI PARTZIALEKOAK

11

Udal arkitektoa

1

LK

A

OL

55

LABURDURAK:

Araubide juridikoa:

F = funtzionarioa.

LKF = Lan-kontratudun finkoa.

LK = Lan-kontratuduna.

Sarbidea:

O = oposizioa.

OL = oposizio-lehiaketa.

OLM = Oposizio-lehiaketa murriztua.

Egoera administratiboa:

ZB = Zerbitzu bereziak.

*1 Funtzionarizazio osagarria 2013, TREPeko 40.6.d) artikulua.

Oharra: Fran Heras, Jesús Pena eta Andrés Reinaldo langileek hilero jasotzen dute prestasun izeneko osagarria; 199,44 euro garbi, plantillan jasotzen ez direnak.

Langileen izenen zerrenda 2019-12-31n

KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA EDO TALDEA

LANPOSTUA

EGOERA

ADMINISTRATIBOA

1

Ana Gloria Iribarren Pérez

F

A

Idazkaria

Jardunean

2

Amaya San Julián Blanco

F

B

Kontu-hartzailea

Hutsik

3

Elena Jiménez Iribarren

F

C

Administrari-ofiziala

Hutsik

4

Olivia Zabalza Montesinos

F

C

Administrari-ofiziala

Hutsik

5

Francisco Heras Orduña

F

E

Zerbitzu anitzetako enplegatua

Jardunean

6

Margarita Aicua Monente

LKF

D, soldata C mailarekin parekatua

Administrari laguntzailea

Jardunean

7

Jesús M.ª Pena Zabalza

LKF

E, soldata D mailarekin parekatua

Zerbitzu anitzetako enplegatua

Jardunean

8

Andrés Reinaldo Hernández

LKF

E, soldata D mailarekin parekatua

Zerbitzu anitzetako enplegatua

Jardunean

9

Rafael Ibañez Alda

LK

E, soldata D mailarekin parekatua

Zerbitzu anitzetako enplegatua

Hutsik

10

Jon Alonso Iñurra

LK

D, soldata C mailarekin parekatua

Lantaldeko burua

Hutsik

11

Marta Jauregui Virto * eszedentzian

LK

A

Udal arkitektoa

Hutsik

Caparroson, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Carlos Alcuaz Monente.

L2001655

Iragarkiaren kodea: L2001655