38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UHARTE ARAKIL

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da Udalaren 2020. urteko aurrekontua. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 3an.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 290.600 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 15.000 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 111.700 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 498.995 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 15.957 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 2.400 euro.

Diru-sarreren aurrekontua, guztira: 934.652 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 261.877 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 257.062,68 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 4.700 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 81.972,74 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 279.039,21 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 50.000 euro.

Gastuen aurrekontua, guztira: 934.651,63 euro.

Uharte Arakilen, 2020ko otsailaren 14an.–Alkate udalburua, Jose Domingo Huarte Baleztena.

Iragarkiaren kodea: L2002398