38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IGANTZI

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2019ko udal aurrekontua. Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 77. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, apirilaren 24an.

GASTUAK:

1.–Langileria-gastuak: 193.960,00 euro.

2.–Gastu arruntak ondasunetan eta zerbitzuetan: 163.420,00 euro.

3.–Finantza gastuak: 1.708,02 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 78.503,00 euro.

6.–Inbertsio errealak: 533.585,80

9.–Finantza-pasiboak: 20.054,02 euro.

Gastuak, guztira: 991.230,84 euro.

DIRU-SARRERAK:

1.–Zuzeneko zergak: 158.318,16 euro.

2.–Zeharkako zergak: 14.500,00 euro.

3.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 60.250,00 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 235.270,00 euro.

5.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 262.478,27 euro.

7.–Kapital transferentziak: 105.081,69 euro.

9.–Finantza-pasiboak: 155.332,72 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 991.230,84 euro.

Igantzin, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, Juan Carlos Unanua Navarro.

Iragarkiaren kodea: L2002561