38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LESAKA

2020. urterako aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 10ean, eta Udaleko iragarki-taulan jarritako ediktuen bitartez, Lesakako Udalaren 2020. urterako aurrekontu orokor bakarraren eta hura betearazteko oinarrien hasierako onespena argitaratu zen, eta baita Andra Mari Zaharren Egoitza erakunde autonomoarena ere.

Zegokion jendaurreko aldian inolako alegaziorik aurkeztu ez denez, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202.1 artikuluan xedatukoaren arabera, aurrekontuak behin betiko onartutzat jo dira.

Ondorioz, eta aipatu artikuluaren 3. apartatuaren arabera, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeari ekiten zaio, kapituluka.

Udalaren aurrekontuaren laburpena

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 1.093.253,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 65.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 460.713,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 946.530,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 205.800,00 euro.

7. kapitulua.–Administrazio orokorretik entitatera eginiko transferentziak: 133.234,00 euro.

Diru-sarrerak, Guztira: 2.904.530,00 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 707.400,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 1.187.500,00 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 25.000,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 327.750,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 454.000,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 202.880,00 euro.

Gastuak, guztira: 2.904.530,00 euro.

Andra Mari Zaharren Egoitza erakunde autonomoaren aurrekontuaren laburpena

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 875.048,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 31.950,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 2,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 907.000,00 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 711.130,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 188.370,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 500,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 7.000,00 euro.

Gastuak, guztira: 907.000,00 euro.

Lesakan, 2020ko otsailaren 10ean.–Alkatea, Ladis Satrustegui Alzugaray.

Iragarkiaren kodea: L2002119