38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EGUES

Aurrekontuan 1/2019 aldaketa egiteko espedientea.
Behin betiko onespena

Eguesko Kontzejuko Batzarrak, 2019ko abenduaren 19an egin bilkura arruntean, onetsi zuen 2019ko aurrekontu orokorrean aldaketa egiteko 1. espedientea.

Aldaketa hori jendaurrean egon da, iragarkia argitaratuta 2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, urtarrilaren 20an.

Jendaurrean egoteko epea iraganik, inork ez baitu aurrekontuaren aurkako erreklamaziorik aurkeztu, behin betikoz onetsitzat jo da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 276.2 artikuluan xedatuari jarraikiz.

Horrenbertzez, eta Foru Lege horren 277.1 artikuluan xedatuari jarraituz, laburturik argitaratzen da aipatu aldaketa:

GASTUAK:

a) Kreditu berezia:

4. kapitulua: 200,00 euro.

6. kapitulua: 1.750,00 euro.

Aldaketa, guztira: 1.950,00 euro.

Finantzabideak:

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 1.950,00 euro.

Eguesen, 2020ko otsailaren 11n.–Kontzejuko burua, José Angel Valdezate Royo.

Iragarkiaren kodea: L2002145