38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ULTZAMA

2020ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

Ultzamako Udalak, 2019ko abenduaren 11n egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa. Iragarkiak argitaratuta iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean (2020ko 5. zenbakia, urtarrilaren 9koa), jendaurreko epean inork ez zuen alegaziorik aurkeztu 2020ko plantilla organikoaren kontra. Horrenbestez, argitara ematen dira iragarki hau eta Ultzamako Udalaren 2020ko plantilla organikoa, eranskinean zehazten baita; hori dena, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluarekin eta harekin bat heldu direnekin.

1. ERANSKINA

Funtzionarioen plantilla organikoa

LANPOSTUA

MAILA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

BALDINTZAK

A

B

C

D

E

F

Idazkaria

A

OL

1

35

-

-

-

-

-

Hutsik

Ultzamako eta Odietako Idazkaritzen Batasuneko herriburua

Euskararen ezagutza: C1 maila

Administrari-ofiziala, diruzain eginkizunekin

C

OL

1

10

-

-

-

-

12

Jardunean

Euskararen ezagutza: C1 maila

2-A ERANSKINA

Lan-kontratudun finkoen plantilla organikoa

LANPOSTUA

MAILA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

BALDINTZAK

A

B

C

D

E

F

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

OL

1

-

-

-

10

10

12

Jardunean

Euskararen ezagutza:

–Ahozkoa: B2 maila

–Idatzia: B1 maila

Administrari laguntzailea

D

OL

1

10

-

-

-

-

12

Jardunean

Euskararen ezagutza:

–Maila: C1

2-b ERANSKINA

Aldi baterako lan-kontratudunen plantilla organikoa

LANPOSTUA

MAILA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

BALDINTZAK

A

B

C

D

E

F

IPko eskolazaina eta zerb. anitz.

D

OL

1

-

-

-

10

10

12

Jardunean

Euskararen ezagutza:

–Ahozkoa: C1 maila

–Idatzia: B1 maila

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

OL

1

5

-

-

10

10

12

Jardunean

Euskararen ezagutza:

–Ahozkoa: B2 maila

–Idatzia: B1 maila

Administrari laguntzailea

D

OL

1

10

-

-

10

-

12

Jardunean

Euskararen ezagutza:
C1 maila.

Informazio eta komunikazioko teknikaria

C

OL

1

-

-

-

-

-

12

Jardunean

Lanaldi erdia (%50)

Euskararen ezagutza:

–C1 maila

Liburutegiko laguntzailea

C

OL

1

-

-

-

-

-

12

Jardunean

Lanaldi erdia (%50)

Euskararen ezagutza:

–C1 maila

Kirol koordinatzailea

A

1

-

-

-

-

-

-

Hutsik

Lanaldia (%10)

Euskararen ezagutza:

–C1 maila

3. ERANSKINA

Funtzionarioen izenen zerrenda

DEITURAK ETA IZENA

MAILA

GRADUA

ZERBITZU AITORTUAK

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

Urroz Mutuberria, Aránzazu

C

5

1986-01-07

Administrari-ofiziala, diruzain eginkizunekin

Jardunean

4. ERANSKINA

Lan-kontratudun finkoen izenen zerrenda

DEITURAK ETA IZENA

MAILA

ZERBITZU AITORTUAK

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

Zubillaga Auza, Juan Ignacio

D

2000-08-17

Zerbitzu anitzetako enplegatua

Jardunean

Etxeberria Gárate, Edurne

D

2000-07-03

Administrari laguntzailea

Jardunean

5. ERANSKINA

Administrazio-kontratudunen izenen zerrenda

IZEN-DEITURAK

LANPOSTUA

MAILA

SARBIDEA

ZERBITZU AITORTUAK

KONTRATUAREN AMAIERA

Alfonso Araujo Guardamino

Idazkaritza

A

OL

2008-01-02

Lanpostu hutsa betetzea

6. ERANSKINA

Aldi baterako lan-kontratudunen izenen zerrenda

DEITURAK ETA IZENA

MAILA

ZERBITZU AITORTUAK

LANPOSTUA

OSAGARRIAK

EGOERA

ADMINISTRATIBOA

A

B

C

D

E

F

Borrego Osta, Carlos

D

2007-09-04

IPko eskolazaina eta zerb. anitz.

-

-

-

10

10

12

Jardunean

Etxekolanea Senar, Jon

D

2015-12-15

Zerbitzu anitzetako enplegatua.

5

-

-

10

10

12

Jardunean

Arangoa Goñi, Begoña

D

2008-07-02

Administrari laguntzailea

10

-

-

10

-

12

Jardunean

Xabier Sagarzazu Arbelaiz

C

2019-02-18

Informazio eta komunikazioko teknikaria

-

-

-

-

-

12

Jardunean

Lanaldiaren %50

Francisco Javier Irurzun Ilundáin

C

2017-02-20

Liburutegiko laguntzailea

-

-

-

-

-

12

Jardunean

Lanaldiaren %50

Osagarrien laburdurak (1 eta 2-A, 2-B eta 6. eranskinak):

A = lanpostua.

B = Erabateko dedikazioa.

C = Bateraezintasuna.

D = Lanaldiaren luzapena.

E = Arrisku berezia.

F = Maila.

Lan publikoaren eskaintza:

Ez dago aurreikusia 2020an langile gehiago kontratatzea, salbu eta gaur egungo plantillan gerta daitezkeen hutsuneak betetzeko edo obra eta zerbitzu jakin batzuk egiteko, edo gisako kasuetarako; hala egin behar izanez gero, kasuan kasuko deialdien ondoriozko zerrendak erabiliko dira, 113/1985 Foru Dekretuaren 42.2.a) artikuluari jarraikiz.

Larraintzarren (Ultzama), 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Martín M.ª Picabea Aguirre.

Iragarkiaren kodea: L2001988