38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUNBERRI

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta 20. artikuluetan eta Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko erregelamendua onesten duen ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, Irunberriko Udalak, 2019ko abenduaren 19an egin bilkura arruntean, 2020ko plantilla organikoa onetsi zuen.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari dagokionez xedatuari jarraikiz, onetsitako plantilla Idazkaritzan ikusgai egon zen, hamabost egun baliodunean, iragarkia 2020ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 10ean, argitaratu eta biharamunetik hasita, herritarrek edo interesdunek espedientea aztertu eta egokiak iruditzen zitzaizkien erreklamazioak, kexak eta oharrak aurkez zitzaten.

Jendaurreko epea espedientean inork alegaziorik aurkeztu gabe iragan denez, aipatu plantilla behin betiko onetsitzat jo da. Beraz, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatua bete beharrez, argitara ematen da Irunberriko Udalaren 2020ko plantilla organikoa, plazak eta titularrak barne, Udalaren zerbitzura dauden funtzionarioen eta lan-kontratudun langileen zerrenda osagarriekin batera, horretarako izapidetutako espedientean jasotzen diren bezala eta jarraian adierazten den moduan:

PLANTILLA ORGANIKOA

Irunberriko Udala:

LANPOSTUA

ZK.

ARAUBIDE JURIDIKOA/MAILA/EGOERA

OSAGARRIAK/LANALDIA

SARBIDEA

Idazkaria

1A

Funtzionarioa

A maila

Jardunean

%24,88, lanpostua

%35, bateraezintasuna

Lanaldi osoa

LL

Administrari-ofiziala

2A

Funtzionarioa

C maila

Jardunean

%12, mailako osagarria

%32,02 + %4, lanpostua

Lanaldi osoa

OL

Administrari laguntzailea

3A

Funtzionarioa

D maila

Jardunean

%12, mailako osagarria

%14,35 + %4, lanpostua

Lanaldi osoa

OL

Zerbitzu anitzetakoa

4A

Lan-kontratuduna

D maila

Hutsik

 

%12, mailako osagarria

%2,99, lanpostua

Lanaldi osoa

B motako gidabaimena

OL

Zerbitzu anitzetakoa

5A

Lan-kontratuduna

D maila

Hutsik

 

%12, mailako osagarria

%2,99, lanpostua

Lanaldi osoa

B motako gidabaimena

OL

Aparkalekuko zaintzailea

6A

Lan-kontratuduna

D maila

Jardunean

%12, mailako osagarria

%2,99, lanpostua

Lanaldi osoa

OL

Aparkalekuko zaintzailea

7A

Lan-kontratuduna

E maila

Hutsik

%15, mailako osagarria

%3,21, lanpostua

Lanaldi partziala

OL

Garbiketako peoia Garbitzailea 

8A

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Hutsik

Lanaldi osoa

OL

0-3 urte bitarteko eskola:

LANPOSTUA

Zk.

ARAUBIDE JURIDIKOA/MAILA/ EGOERA

OSAGARRIAK/LANALDIA

SARBIDEA

Zuzendaria

9A

Lan-kontratuduna

C maila

Hutsik

%35, zuzendaritza postua

Lanaldi osoa

OL

Hezitzailea

10A

Lan-kontratuduna

C maila

Hutsik

Lanaldi osoa

OL

Garbiketako peoia

11A

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Hutsik

Lanaldi partziala

OL

Musika eskola (Joaquín Larregla patronatua):

LANPOSTUA

Zk.

ARAUBIDE JURIDIKOA/MAILA/EGOERA

OSAGARRIAK/LANALDIA

SARBIDEA

Zuzendaria

1B

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Jardunean

151,8 euro, zuzendaritzako plusa

Lanaldi partziala

OL

Musika irakaslea

2B

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Jardunean

Lanaldi partziala

OL

Musika irakaslea

3B

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Jardunean

Lanaldi partziala

OL

Musika irakaslea

4B

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Jardunean

Lanaldi partziala

OL

Musika irakaslea

5B

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Jardunean

Lanaldi partziala

OL

Musika irakaslea

6B

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Jardunean

Lanaldi partziala

OL

Musika irakaslea

7B

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Jardunean

Lanaldi partziala

OL

Musika irakaslea

8B

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Jardunean

Lanaldi partziala

OL

Musika irakaslea

9B

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Jardunean

Lanaldi partziala

OL

Musika irakaslea

10B

Lan-kontratuduna

Hitzarmenekoa

Jardunean

Lanaldi partziala

OL

Izenen zerrenda

Udala:

DEITURAK ETA IZENA

Zk.

SARRERA EGUNA

ANTZINATASUNA

GRADUA

Esquisabel de Esteban, M.ª Aránzazu

1A

1986-02-01

6

6

Gogorcena Aoiz, Agustín

2A

1992-04-19

5

5

Jiménez Zalba, Rosario

3A

1982-03-15

7

6

Amaro Guedes, José

4A

2018-04-10

Burguete Ollo, Román

6A

2014-03-08

Aoiz Burguete, Bernardo

7A

2019-03-04

Beaumont Góngora, M.ª Pilar

8A

2002-02-14

0-3 urte bitarteko eskola:

DEITURAK ETA IZENA

Zk.

SARRERA EGUNA

ANTZINATASUNA

GRADUA

Ojer Eguarás, M.ª Concepción

9A

2002-02-15

5

Garcés Allo, Teresa

10A

2002-02-15

5

Beroiz Beaumont, Yolanda

11A

2017-04-12

Musika eskola (Joaquín Larregla patronatua):

DEITURAK ETA IZENA

Zk.

SARRERA EGUNA

ANTZINATASUNA

GRADUA

Aristu Rebolé, Daniel

1B

2000-09-20

4

Agustí Ciurana, M.ª Concepción

2B

2008-09-01

2

Baztán Goyeneche, Maite

3B

2004-09-01

3

Irigoyen Ibarrola, Aranzazu

4B

2019-09-23

Iriarte Hernández, Jaime Carmelo

5B

2011-11-08

1

Calahorra Fernández, Inmaculada

6B

2019-09-16

Esparza Ojer, Izaskun

7B

2019-09-16

Ribera Silanes, Rakel

8B

2018-09-12

Moso Burgos, Iñigo

9B

2017-09-12

Díaz Urtasun, Álvaro

10B

2019-09-23

Irunberrin, 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Rocío Monclús Manjón.

Iragarkiaren kodea: L2001727