38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Azkoien aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko Batzar Orokorrak, 2019ko abenduaren 27an egin bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra.

Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 20an.

Jendaurreko epean ez denez alegaziorik aurkeztu, Udalaren 2020ko aurrekontua behin betiko onetsita gelditu da.

Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.

2020ko aurrekontua, kapitulu ekonomikoen arabera laburtua:

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 889.055,54 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntak eta zerbitzuak: 147.590,72 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 0,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 31.530,08 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 0,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 0,00 euro

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.

Gastuak, guztira: 1.068.176,34 euro.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 0,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 0,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 21.000,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.047.176,34 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 0,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 0,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 0,00 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 1.068.176,34 euro.

Azkoienen, 2020ko otsailaren 11n.–Mankomunitateko burua, Nuria Autor Resano.

Iragarkiaren kodea: L2002114