38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 20an, Azkoien aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko 2019ko aurrekontuko 1. aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Kreditu-gehigarria

Gastuak gehitzea:

–Aurrekontu-aplikazioa:

  • 9200 1310008.–Administrari laguntzailearen soldata: 11.220,03 euro.
  • 9200 16000.–Administrarien gizarte segurantza: 3.554,67 euro.

Finantzaketa:

–Gastu beheititua:

  • Diru-sarrera bidezko kredituak: Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 14.774,70 euro.

Martzillan, 2020ko otsailaren 11n.–Mankomunitateko burua, Nuria Autor Resano.

Iragarkiaren kodea: L2002112