38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

FUNES

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Funesko Udalak, 2019ko azaroaren 28an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.

Jendaurreko epean ez da alegaziorik egin; hortaz, behin betiko onetsi da 2020. urteko plantilla organikoa.

Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua.

Hori guztia aditzera ematen da, eta ohartarazten ezen behin betiko onetsitako plantillaren aurka honako hauek aurkez daitezkeela:

a) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean arlo bereko epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 artikuluarekin.

b) Hautara, gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

KODEA

LANPOSTUA

LANPOSTU KOPURUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

SARBIDEA

ESKLUSIBOTASUN OSAGARRIA

BATERAEZINTASUNEKO OSAGARRIA

LANPOSTUKO OSAGARRIA

LANALDIA LUZATZEAGATIKO OSAGARRIA

HITZARMENAREN OSAGARRIA

ZUZENDARITZA LANPOSTUKO OSAGARRIA

BERARIAZKO OSAGARRIA

1.–ADMINISTRAZIOA

1-01

Idazkaria

1

F

A

OL

%35

%52,28

1-02

Erdi mailako teknikaria

1

F

B

OL

%35

%30

%4

%8

1-03

Administrari-ofiziala

1

F

C

OL

%25

%12

1-04

Administrari-ofiziala

1

F

C

OL

%25

%12

1-05

Administrari-ofiziala

1

LK

C

O

%25

%12

1-06

Administrari-ofiziala

1

F

C

O

%25

%12

1-07

Zerbitzuetako ofiziala

1

F

C

OL

%54,89

2.–HERRITARREN BABESA

2-01

Udaltzaina

1

F

C

O

%10

%45

2-03

Udal agentea

1

F

C

O

%10

%45

Funtzionarioen izenen zerrenda

KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

GRADUA

ANTZINATASUNA

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

1.–ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK

1-01

-

F

A

-

-

Idazkaria

Hutsik

1-02

Juan Manuel Garcés Laplaza

F

B

6

1984-08-01

Erdi mailako teknikaria, kontu-hartzaile lanetan

Jardunean

1-03

M.ª Reyes Moreno Díaz

F

C

5

1992-07-15

Administrari-ofiziala

Jardunean

1-04

Cristina Cerdán Gratacós

F

C

3

2004-03-17

Administrari-ofiziala

Jardunean

1-05

-

LK

C

-

-

Administrari-ofiziala

Hutsik

1-06

-

F

C

-

-

Administrari-ofiziala

Hutsik

1-07

Alfonso Martínez Escuchuri

F

C

2

2008-06-02

Zerbitzuetako ofiziala

Jardunean

2.–HERRITARREN BABESA

2-01

Alvaro Julian Lacarra Ayensa

F

C

2

Udal agentea

Zerbitzu bereziak

2-03

Jesús Manuel Vallés Gracia

F

C

3

2006-09-04

Udal agentea

Jardunean

Administrazio-kontratudunen izenen zerrenda

KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

1.–ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK

1-01

Ruth Alcalá Tuñón

AK

A

Idazkaria

Jardunean

Laburdurak:

Araubide juridikoa:

F = funtzionarioa.

AK = administrazio-kontratuduna.

Sarbidea:

O = oposizioa.

OL = oposizio-lehiaketa.

Funesen, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, Ignacio Felipe Domínguez Martínez.

Iragarkiaren kodea: L2001736