38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ERRO

Aldaketak 2019ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

Aurrekontuetako aldaketak hasiera batean onesteko erabakia 2020ko 14. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 22an. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuko aldaketa horiek behin betikoz onetsi eta ematen dira argitara, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

ALDAKETAK 2019KO AURREKONTUAN

Kreditu-gehigarriak

Partida:

1 1532 6190002.–Esnozko zolaketa proiektua: 29.914,59 euro.

1 1612 6390000.–Lasturko ur-biltegiko lanak: 5.545,00 euro.

1 1690 6090001.–Zuntz optikoa instalatzea: 15.000,00 euro.

Finantziazioa:

1 7508009.–Kloragailluen diru-lag.: 4.000,00 euro.

1 87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 46.459,59 euro.

Kreditu-gehigarriak

Partida:

1 2412 1310000.–Peoiak (langabetuen plana): 13.900,00 euro.

Finantziazioa:

1 87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 13.900,00 euro.

Kreditu-gehigarriak

Partida:

1 4121 6810001.–Baso jarduerak: 16.133,56 euro.

Finantziazioa:

1 87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 16.133,56 euro.

Kreditu-gehigarriak

Partida:

1 9200 6390001.–Udal bulegoen egokitzapena: 210,38 euro.

Finantziazioa:

1 87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 210,38 euro.

Kreditu bereziak

Partida:

1 3122 2211100.–Desfibrilagailuak mantentzea: 5.203,00 euro.

Finantziazioa:

1 87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 5.203,00 euro.

Erron, 2020ko otsailaren 13an.–Alkatea, Enrique Garralda Erro.

Iragarkiaren kodea: L2002483