38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AZKOIEN

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Azkoiengo Udalak, 2019ko abenduaren 18an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zituen Azkoiengo Udalaren eta Azkoiengo Musika Eskola erakunde autonomoaren plantilla organikoa, 2019ko abenduaren 31koa, eta 2020ko lan publikoaren eskaintza.

Iragarkia Udalaren taulan eta 2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 20koan, argitaratu zen eta inork ez du alegaziorik aurkeztu; beraz, behin betiko onetsi dira, iragarki honen eranskinean azaltzen den edukiarekin.

Argitara ematen da, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 20. artikuluan ezarritako ondorioetarako, Azkoienen.

Azkoienen, 2020ko urtarrilaren 12an.–Alkatea, Juan Carlos Castillo Ezpeleta.

AZKOIENGO UDALA
2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU KOP.

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

SARBIDEA

ESKLUSIBIT.

BATERAEZINT.

ZUZENDARITZA LANPOSTUA / BURUTZA

LANPOSTUA

LANALDIAREN LUZAPENA

PRESTASUN BEREZIA

BERARIAZKOA

MAILA

1.–ADMINISTRAZIOA

1-01

Idazkaritza Nagusia

1

F

A

OL

35

6

30

4,88

1-02

Kontu-hartzailea

1

F

B

OL

35

20

4,73

1-03

1-04

Administrari-ofiziala Administrazio Orokorra

2

F

C

OL

15,50

4,52

12

1-05

Administrari-ofiziala Administrazio Orokorra

1

LK

C

OL

15,50

4,52

12

1-06

Administrari-ofiziala Administrazio Orokorra

1

F

C

OL

15,50

4,52

12

1-07

Administrari laguntzailea

1

F

D

OL

35

4,35

12

1-08

Erregistroko administrari laguntzailea

1

LK

D

OL

15

4,35

12

1-09

Administrari laguntzailea

1

LK

D

OL

15

4,35

12

1-10

Administrari laguntzailea

1

LK

D

OL

15

4,35

12

1-11

Administrari-ofiziala, Idazkaritzari atxikia

1

F

C

OL

15,50

4,52

12

2.–KULTURA

2-01

Kultur koord.

1

F

B

OL

30

4,73

3.–KIROLA ETA GAZTERIA

3-01

Kirol eta Gazteriako teknikaria

1

LK

B

OL

15

4,73

10

4.–HEZKUNTZA

4-01

Ikastetxeko etxezaina

1

F

D

OL

15

4,35

12

4-02

Haurtzaindegiko etxezaina

3/4

LK

D

OL

15

4,35

12

5.–HERRITARREN BABESA

5-01

Udaltzainen arduraduna (Udaltzaingoko funtzionarioen artean izendatzekoa)

1

F

Estatutuaren 34.1 art.

10

7,76

20

5-02

Kaboa - Agente lehena

1

F

C

OL

10

29,03

45

5-05, 5-06, 5-08, 5-09, 5-10, 5-11, 5-12 eta 5-13.

Udaltzainak - Agenteak

8

F

C

O

25,15

45

6.–OBRAK ETA ZERBITZUAK

6-01

Arduradun orokorra

1

LK

C

OLM

55

35

4,52

12

6-02

Obrak eta Zerbitzuak

Gidaria

1

LK

D

OL

15

4,35

12

6-03

Obrak eta Zerbitzuak

1

LK

D

OL

5

4,35

12

6-04

Obrak eta Zerbitzuak

Lorezaintza

1

LK

D

OL

15

4,35

12

6-05

Obrak eta Zerbitzuak

1

LK

C

OL

25

4,52

10

12

6-06

Obrak eta Zerbitzuak

1

LK

D

OL

14

4,35

12

6-07tik 09ra

Obrak eta Zerbitzuak

3

LK

E

OL

10

4,77

12

6-10

Obrak eta Zerbitzuak. Elektrizitatea

1

LK

D

OL

15

4,35

12

6-11

Obrak eta Zerbitzuak

1

LK

E

OL

10

4,77

12

LABURDURAK:

–Araubide juridikoa:

F = Funtzionarioa.

LKF = Lan-kontratudun finkoa.

LK = Lan-kontratuduna.

ABLK = Aldi baterako lan-kontratuduna.

–Sarbidea:

OL = Oposizio-lehiaketa.

IL = Izendapen librea.

Izenen zerrenda, 2019ko abenduaren 31n

KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE
JURIDIKOA

MAILA EDO
TALDEA

GRADUA

LANPOSTUA

ADMINISTRAZIO
EGOERA

ZERBITZU
AITORTUEN DATA

1.–ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK

1-02

Julia Irisarri Moreno

F

B

4

Kontu-hartzailea

Eszedentzia

1996/11/28

1-03

Francisco Arbeloa Boneta

F

C

5

Administrari-ofiziala - Idazkaritza eta Hirigintza

Jardunean

1986/5/5

1-05

María José Bermejo Irigaray

LKF

C

5

Administrari-ofiziala - Adm. Orokorra

Jardunean

1990/1/5

1-07

María Ángeles Díaz Ramos

F

D

2

Administrari laguntzailea

6/1990 FLren 234.3 artikulua

2006/1/19

1-06

Mercedes Oteiza Méndez

F

C

3

Administrari-ofiziala

Jardunean

2004/12/13

2.–KULTURA

2-01

Francisco Javier Chivite Navascués

F

B

3

Kultur koordinatzailea

Jardunean

2000/7/12

4.–HEZKUNTZA

4-01

José Luis Ochoa Goya

F

D

3

Ikastetxeko etxezaina

Jardunean

2001/12/14

4-02

Samuel Crespo Vázquez

LKF

D

Haurtzaindegiko etxezaina (lanaldiaren %75)

Jardunean

2009/10/15

5.–HERRITARREN BABESA

5-02

Luis Fernando Pérez Pérez

F

C

3

Kaboa

Jardunean

2000/1/3

5-05

Jesús Soto Medrano

F

C

2

Udaltzaina

Jardunean

2008/7/6

5-06

Beatriz Casarejos Osés

F

C

4

Udaltzaina

Jardunean

1996/6/22

5-08

Roque Muñoz Huerta

F

C

3

Udaltzaina

Jardunean

1999/12/1

5-09

Israel Fuertes Martínez

F

C

2

Udaltzaina

Jardunean

2008/7/6

5-10

Marcos García Martínez

F

C

2

Udaltzainen arduraduna

Jardunean

2008/1/7

5-11

Carlos Ezquerro Garrido

F

C

2

Udaltzaina

Jardunean

2011/12/1

5-12

Oliver Tejada Calero

F

C

2

Udaltzaina

Jardunean

2010/5/3

5-13

Roberto Ayala Catalán

F

C

2

Udaltzaina

Zerbitzu eginkizunak

2011/6/9

6.–OBRAK ETA ZERBITZUAK

6-01

Juan Legaz Osés

LKF

C

Arduradun orokorra

Jardunean

1992/7/23

6-05

José Juan Pérez Goñi

LKF

C

Ofiziala

Jardunean

2005/1/3

6-06

José Ignacio Goñi Quel

LKF

D

Peoia

Jardunean

2010/11/8

6-10

Ricardo García Garrido

LKF

D

Elektrikaria

Jardunean

2014/1/2

Administrazio-kontratudunak, plantillako lanpostuak betetzen ari direnak 2019ko abenduaren 31n

DEITURAK ETA IZENA

KOP.

LANPOSTUA

ALORRA/KUDEATZEKO ZENTROA

ARRAZOIA

ZERBITZU
AITORTUEN DATA

M.ª Ángeles Díaz Ramos

1-01

Idazkaritza

Administrazio Zerbitzuak

Hutsik

2006/1/19

M.ª José Aragón García

1-02

Kontu-hartzailea

Administrazio zerbitzuak

Eszedentzia

2002/9/30

Ana M.ª Moreno Jimeno

1-07

Administrari laguntzailea

Administrazio zerbitzuak

6/1990 FLren 234.3 artikulua

2010/3/22

Evelyn Calderón Sangüano

1-04

Administrari-ofiziala

Administrazio Orokorra

Hutsik

2013/7/17

Ana Lourdes Alonso Cañada

1-03

Administrari-ofiziala

Idazkaritza eta Hirigintza

Ordezpena

2015/8/15

Lan-kontratudunak, plantillako lanpostuak betetzen ari direnak 2019ko abenduaren 31n

DEITURAK ETA IZENA

KOP.

LANPOSTUA

ALORRA/KUDEATZEKO ZENTROA

ARRAZOIA

ZERBITZU
AITORTUEN DATA

M.ª Ujue Ojer Olcoz

1-08

Administrari laguntzailea

Erregistroko Administrazioa

Hutsik

2016/6/6

Javier Chivite López

3-01

Teknikaria

Kirola eta Gazteria

Hutsik

2018/5/2

Jorge Fernández Louro

6-03

Igeltseroa

Obrak eta Zerbitzuak

Hutsik

2014/9/14

Santiago Rapado García

6-04

Lorezaina

Obrak eta Zerbitzuak

Hutsik

2015/5/1

2020KO LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

KOP.

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA EDO TALDEA

SARBIDEA

1-08

Administrari laguntzailea - Erregistroko Administrazioa

LKF

D

OL

1-09

Administrari laguntzailea

LKF

D

OL

1-10

Administrari laguntzailea

LKF

D

OL

1-11

Administrari-ofiziala

F

C

OL

3-01

Kirol eta Gazteriako teknikaria

LKF

B

OL

6-02

Obrak eta Zerbitzuak - Gidaria

LKF

D

OL

6-03

Obrak eta Zerbitzuak - Igeltseroa

LKF

D

OL.

6-04

Obrak eta Zerbitzuak - Lorezaintza

LKF

D

OL

6-07tik 09ra

Obrak eta Zerbitzuak - Zerbitzu anitzetako peoia

LKF

E

OL

6-11

Obrak eta Zerbitzuak - Zerbitzu anitzetako peoia

LKF

E

OL

MUSIKA ESKOLA

KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU
KOPURUA

ARAUBIDE
JURIDIKOA

MAILA
TALDEA

SARBIDEA

ZUZENDARITZA LANPOSTUA

LANPOSTUA

HITZARMENA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

1.–HEZKUNTZA

1

Zuzendaria (langileen artetik hautatua)

1

Estatutuaren 34 art.

22

1

Ikasketaburua (langileen artetik hautatua)

1

Estatutuaren 34 art.

10

1-01

Irakaslea

1

LKF

B

OL

4,73

5

Hutsik

1-02

Irakaslea

1

LKF

B

OL

4,73

Hutsik

1-03

Irakaslea

1

LKF

B

OL

4,73

Hutsik

1-04tik 1-09ra

Irakaslea

7

LKFLP

B

OL

4,73

Hutsik

1-10etik 1-14ra

Irakaslea

4

ALKLP

B

OL

4,73

Hutsik

2.–ADMINISTRAZIOA

2-01

Administrari laguntzailea

1/2

LKF

D

OL

4,35

12

12

Hutsik

Irakasleen soldaten osagarriak, lanaldi partzialeko kontratuak dituzten lanpostuetan:

–Astean 0,50 ordutik ordu batera: %5.

–Astean ordu 1etik gora, 2 ordu arte: %4.

–Astean 2 ordutik gora, 3 ordu arte: %3.

–Astean 3 ordutik gora, 4 ordu arte: %2.

LABURDURAK:

–Araubide juridikoa:

LKF: Lan-kontratudun finkoa.

LKFLP: Lan-kontratudun finkoa, lanaldi partzialekoa.

ALKLP: Aldi baterako lan-kontratuduna, lanaldi partzialekoa.

–Sarbidea:

OL = Oposizio-lehiaketa.

Lan-kontratudunak, plantillako lanpostuak betetzen ari direnak 2019ko abenduaren 31n

IZEN-DEITURAK

Kop.

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

ZERBITZU AITORTUEN DATA

1.–IRAKASLEAK

Carlos Vigil Velasco

1-01

Irakaslea: Zuzendaria

Jardunean

1990/10/1

Esther Osés Alonso

1-02

Irakaslea: Ikasketaburua

Jardunean

1990/10/1

Joaquín Taboada Alcalá

1-03

Irakaslea

Jardunean

1995/8/1

Juan Carlos Donabeitia Cardiel

1-04

Irakaslea

Jardunean

1999/7/12

Juan Carlos Ricarte Casarejos

1-05

Irakaslea

Jardunean

2004/12/24

Mercedes Soto Gámez

1-06

Irakaslea

Jardunean

2005/5/2

Carlos Castillo Fernández

1-07

Irakaslea

Jardunean

2008/12/27

Migleva Spassova Baneva

1-08

Irakaslea

Jardunean

2010/6/28

Iñigo Remírez de Ganuza Valencia

1-09

Irakaslea

Eszedentzia

2010/6/25

Laida Tiscar Gambarte

1-10

Irakaslea

Jardunean

2016/7/11

Carlos Rodrigo Vicente

1-11

Irakaslea

Jardunean

2011/12/27

Leyre Esain Nagore

1-12

Irakaslea

Jardunean

2016/3/29

Chistian Jiménez Redín

1-13

Irakaslea

Jardunean

2017/3/28

Adrián García Lara

1-14

Irakaslea

Jardunean

2019/5/2

2.–ADMINISTRAZIOA

Arantxa Jiménez Moreno

2-01

Administrari laguntzailea

Jardunean

2013/10/1

Lan-kontratudunak, plantillako lanpostuak betetzen ari direnak 2019ko abenduaren 31n

DEITURAK ETA IZENA

KOP.

LANPOSTUA

ARRAZOIA

ZERBITZU AITORTUEN DATA

Javier Barcos Aramburu

1-09

Irakaslea

Eszedentzia

2015/11/20

2020KO LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

KODEA

LANPOSTUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

SARBIDEA

1-01etik 03ra

Irakaslea, lanaldi osokoa

LKF

B

OL

1-04tik 14ra

Irakaslea, lanaldi partzialekoa

LKFLP

B

OL

2-01

Administrari laguntz., lanaldi erdia

LKF

D

OL

Iragarkiaren kodea: L2002141