38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARELLANO

2019ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 20an, aurrekontuan aldaketa egiteko hasierako onespenaren erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egindako aldaketa hori behin betiko onetsi eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Araubidea Gaurkotzeko urriaren 29ko 11/2004 Foru Legearen 12. artikuluan xedatuari jarraikiz.

1/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

GASTUAK:

Kreditu-gehigarria:

3380-2262001. Herriko bestak: 5.450,38 euro.

Gastuak, guztira: 5450,38 euro.

DIRU-SARRERAK:

Finantzaketa:

870. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 5450,38 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 5450,38 euro.

2/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

GASTUAK:

Kreditu-gehigarria:

4540-61900. Hainbat bide konpondu eta moldatzea. 21.330,24 euro.

Gastuak, guztira: 21.330,24 euro.

DIRU-SARRERAK:

Finantzaketa:

870. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 21.330,24 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 21.330,24 euro.

3/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

GASTUAK:

Kreditu-gehigarria:

9200-21500. Altzariak, bulegoko makinak eta tresnak: 322,90 euro.

Gastuak, guztira: 322,90 euro.

DIRU-SARRERAK:

Finantzaketa:

870. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 322.90 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 322,90 euro.

Arellanon, 2020ko otsailaren 13an.–Alkatea, Iñaki Urriza Arrastia.

Iragarkiaren kodea: L2002280