38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UNTZUE

2020rako lan egutegia
eta egun baliogabeen deklarazioa

Untzueko Udalak, Alkatetzak abenduaren 31n emandako 66/2019 Ebazpenaren bidez, onetsi zituen 2020ko lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa. Hona hemen zer ezartzen duen haren xedapen zatiak:

EBAZTEN DUT:

“Lehena.–2020ko lan egutegia.

2020ko lan egutegia onestea Untzueko Udalaren zerbitzuko langileentzat. Honako hauek izanen dira jaiegunak, eta egun horietan itxirik egonen dira udal bulegoak:

–Urtarrilaren 1a: Urteberri eguna.

–Urtarrilaren 6a: Errege eguna.

–Martxoaren 19a: San Jose.

–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.

–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.

–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.

–Maiatzaren 1a: Langileen eguna.

–Abuztuaren 7a: herriko jaiak.

–Urriaren 12a: Espainiako Jai Nazionala.

–Azaroaren 12a: Herriko jaia.

–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa.

–Abenduaren 4a: Zaindariaren jaieguna.

–Abenduaren 7a: Konstituzioaren egunaren biharamuna.

–Abenduaren 8a: Andre Maria Sortzez Garbia.

–Abenduaren 25a: Eguberri eguna.

Bigarrena.–2020ko egun baliogabeak.

Baliogabeak izanen dira, 2020. urtean epeak kontatzeari dagokionez, larunbat eta igande guztiak eta ebazpen honen lehenbiziko xedapenean adierazitako jaiegunak, salbu eta 2020ko abuztuaren 7a eta abenduaren 4a, horiek jaiegun eta baliodun izanen baitira.

Hirugarrena.–Jendea hartzeko ordutegia.

Untzueko Udaleko Erregistro Orokorra 11:00etatik 14:30era egonen da irekita, jendea hartzeko, astearte eta ostegunetan.

Laugarrena.–Urteko lanorduen banaketa.

Untzueko Udaleko Administrazioan urteko lanaldia 655 ordukoa izanen da, eta honela banatuko da:

Astelehenetik ostiralera bitarteko eguneko lanaldia, oro har, 3 ordukoa izanen da.

Onetsitako lan egutegiaren arabera, Udaleko langileek izanen dituzte 27 opor egun eta norberaren aferetarako 3 egun.

2020rako onetsitako lan egutegian soberako 11,00 ordu gelditzen dira. Ordu horiek hartuko dira 2020ko abuztuaren 7an eta abenduaren 4an, eta gainerako eguna eta 2 orduak nahierara hartuko dituzte Udaleko langileek.

Bosgarrena.–Ebazpen hau argitaratuko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Untzueko Udalaren iragarki-taulan.

Seigarrena.–Ebazpen hau eta lan egutegia Udaleko langile guztiei jakinaraztea eta osoko bilkurari ebazpenaren berri ematea egiten den hurrengo osoko bilkura arruntean.”

Untzuen, 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Juan María Lafuente Olcoz.

Iragarkiaren kodea: L2001690