11. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 17a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

194/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako Jokoaren Kontseiluko kideak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa ordezkatzen dutenak.

201/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Félix Esparza Fernández jauna, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Barne Zuzendaritza Nagusiko Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko Esku-hartze Operatiboaren, Suhiltzaile Etxeen, Kanpainen eta Taldeen Ataleko burua, berak eskatu baitu.

51/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, M.ª Carmen Garde Sola andrea Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiko Turismo eta Merkataritza arloko Laguntzen Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

52/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 27koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, Alejandro Alonso Zapata, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusiko Ekonomia Sozialaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

53/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 27koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, M.ª Jesús González Muñoz Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusiko Lan arloko Erregistro Publikoen Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

118/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 20koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Miguel Ángel Arana Martínez jauna, Hezkuntza Departamentuko Inklusio Proiektuetarako Bulegoko burua, berak eskatu baitu.

207/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 12koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, María Jesús Arellano Ayala andrea Eskubide Sozialetako Departamentuko Atal Soziosanitarioko buru izendatzen duena bitarte baterako.

461E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Genetika eta Ugalketako Aholku Batzorde Teknikoaren osaera aldatzen duena.

11E/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 21ekoa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko zuzendari nagusien eta idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

12E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, María Teresa Mutilva Contreras andrea Atariak eta Ezagutza Kudeatzeko Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako. Atal hori Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiko Aurrerapen Digitalerako Zerbitzuari atxikita dago, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuan.

13E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, Fernando Izco García jauna Datuen Ingeniaritzaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako. Atal hori Aurrerapen Digitalerako Zerbitzuari atxikita dago, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuan.

14E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, Iosu Olóriz Larrea jauna Konfiantzaren eta Eten Digitalaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako. Atal hori Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiko Aurrerapen Digitalerako Zerbitzuari atxikita dago, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuan.

15E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, Edurne Vitas Elizari andrea Araubide Administratiboaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako. Atal hori Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari atxikita dago.

16E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, Ana Martínez Cía andrea Araubide Ekonomikoaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako. Atal hori Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari atxikita dago.

17E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, Elisa Achaerandio Alvira andrea Osasun Teknologien Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako. Atal hori Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiko Osasun Teknologien Zerbitzuari atxikita dago, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuan.

18E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, Estrella del Barrio Ortiz andrea IKT Aktiboen Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako. Atal hori Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiko Azpiegitura Teknologikoen eta Euskarri Zentroaren Zerbitzuari atxikita dago, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuan.

237E/2019 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, erakunde autonomo honen esparruan aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

76/2019 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuetako zuzendarien aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

1222/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nekane Agreda Arroniz andrea Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Araubide Juridikoaren eta Langileriaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

8774/2019 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Antonio Escrich Roldán jauna Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako Nazioko eta Nazioarteko Adopzioen Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

30/2019 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Esteban Imaz Vacas jauna Araubide Juridikoaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako, Nafarroako Kirolaren Institutuari atxikirik.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

3506/2019 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituludun izateko hogeita zazpi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Hiri-jarduketarako plan berezia Amillaoko UC-11 unitatean.
Behin betiko onespena

Kudeaketako hirigintza hitzarmena.
Behin betiko onespena

ANDOSILLA

Hirigintza-hitzarmena jendaurrean paratzea

ARANARATXE

2020rako karga-tasak

ARANDIGOIEN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARROITZ

Laburpena, autokontsumoko instalazio fotovoltaikoetarako dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko 2020ko deialdiarena.

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 580. lurzatian. Hasierako onespena

ARTAXOA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 279. lurzatian.
Behin betiko onespena

AIEGI

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

1, 2, 3 eta 4/2019 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Hiri jarduketarako plan berezia, IR-2. unitatean.
Hasierako onespena

BARAÑAIN

Eultza sektoreko UE-1 eta UE-2 exekuzio unitateak urbanizatzeko proiektuaren behin betiko onespena

BARASOAIN

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

BERA

Akats zuzenketa, 10. poligonoko 58. lurzatiaren xehetasun-azterketarena

BERRIOBEITI

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Aurrekontuko 6/2019 aldaketa. Hasierako onespena

BUÑUEL

2020rako zerga-tasak, tasen tarifak, prezio publikoak, herri-lurren kanona eta gainerako ordainarazpenak. Hasierako onespena

10/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BURLATA

Etxeak zaharberritzeko laguntzak arautzen dituen udal ordenantzako aldaketa. Behin betiko onespena

CÁRCAR

5/2019 aurrekontu-aldaketa (kreditu transferentzia).
Behin betiko onespena

ZIRITZA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa.
Hasierako onespena

2020rako karga-tasak

1/2019 aurrekontu-aldaketa.
Hasierako onespena

CORELLA

2020ko plantilla organikoa.
Hasierako onespena

Udal Planeko aldaketa Constitucion kaleko 16an.
Behin betiko onespena

CORTES

Plan partziala, S.10 sektorea garatzeko.
Hasierako onespena

ETXABARRI

2020ko aurrekontua.
Hasierako onespena

LIZARRA

15/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

EUGI

Lurren okupazioaren onespena, Legua Acotada mendian,
Eugiko mugapean, Magnesitas Navarras SAk zundaketak
egin ditzan. Jendaurrean jartzea

EZPOROGI

Animaliak edukitzea arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

GESALATZ

Aldaketa, Eraikingintza ordenantza orokorraren 63. artikuluan. Behin betiko onespena

UHARTE

Aldaketa 2019ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

IMOTZ

2020ko tasak eta karga-tasak

LARRAGOA

2020rako karga-tasak

LARRAUN

Aldaketa, Udal Planeko urbanizazio eta eraikingintza
ordenantzaren 113. artikuluan. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko 1. ordenantzan (fatxada eta balkoien eraberritzea). Behin betiko onespena

LEOTZ

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

MENDIGORRIA

Aldaketa Hirigintzako Araudiaren 4.3.2 artikuluan. Behin betiko onespena

MIRANDA ARGA

2/2019 aurrekontu-aldaketa, Virgen del Castillo Zahar Etxea erakunde autonomoan. Behin betiko onespena

ELO

2020ko zerga-tasak

MONTEAGUDO

2020. urterako prezio publikoak, tasak eta tarifak

MURCHANTE

2020ko tasak eta prezio publikoak. Hasierako onespena

OKO

Aldaketa egituratzailea S-4 sektorean. Behin betiko onespena

ARRADA

Aurrekontuko 1/2019 aldaketa. Behin betiko onespena

ERRONKARI

Hiri-jarduketarako plan berezia, hirigintzako araudi partikularreko 72. eta 81. artikuluak aldatzeko. Behin betiko onespena

ZANGOZA

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

SANTAKARA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

TAFALLA

Aldaketa, Tafallako Kultura Arloko Kontseiluaren Erregelamenduan. Behin betiko onespena

Tokiko gobernu batzarrari utzitako eskumenak alkateak bereganatzea

59 eta 60/2019 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

1 eta 2/2019 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

2020rako karga-tasak

TUTERA

Laburpena, prebentzio, sustapen eta gizarte-lankidetzarako proiektuak eta/edo jarduerak garatzen dituzten parte-hartze sozialeko eta irabazi-asmorik gabeko entitateei dirulaguntzak emateko 2020. urteko deialdiarena

Udalaren eta haren mendeko entitate eta erakundeen
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Udalaren Antolaketa Administratiboaren
gaineko Erregelamendu berria. Onespena

URRAULGOITI

Udal ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonendako aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Hasierako onespena

VALTIERRA

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

BILORIA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

DEIERRI

Aldaketa, Eraikingintza-ordenantzaren 84. eta 102. artikuluetan (eguzki plakak). Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, Zabalgo 23. poligonoko 14. lurzatian. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Eraulgo 17. poligonoko
35. lurzatian. Hasierako onespena

Hirigintza hitzarmena, Lorkako 10. poligonoko
AA-LOR-12 lurzatian. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa udalkideei beren karguetan aritzeagatik ordainsariak eta diru-kopuruak esleitzeko sisteman

AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Aldaketa, Aezkoako Batzarre Nagusiko pisten erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ZARAITZUKO ETA NABASKOZEKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Ur horniduraren, saneamenduaren eta Ultzanueta Mankomunitateak egiten dituen gainerako zerbitzu eta jardueren tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean eta Tarifen eranskinean. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Foral de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

CASTEJÓN

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

LODOSA

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

MARCILLA

Notificación de exención del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos Urbanos

TAFALLA

Notificación de resolución alcaldía