11. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IMOTZ

2020ko tasak eta karga-tasak

Imozko Udalak, 2019ko abenduaren 11n egin bilkuran, tasak onetsi eta karga-tasak ezarri zituen zergak ordainarazteko 2020 ekitaldian.

Bidezkoa da hori argitaratzea.

Lurraren gaineko kontribuzioa:

1. Hirilurreko ondasunen gaineko kontribuzioa ordainarazteko karga-tasa %0,250 izanen da.

2. Landalurraren gaineko kontribuzioa ordainarazteko karga-tasa %0,812 izanen da.

–Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordainarazteko karga-tasa %3 izanen da.

–Ekonomia-jardueren gaineko zergarako (EJZ) indizea 1 izanen da.

Lehen okupazioko tasak:

Oin berriko eraikinak: 130 euro/etxebizitza.

Zaharberritzeak, handitzeak, egiturak berritzea: 100 euro.

Erabilera aldatzea; etxebizitzak eraikitzea: 100 euro.

Etxeko uraren tasak:

Tarifa, m³ bakoitzeko: 0,31 euro, kontsumoa 200 m³ baino txikiagoa denean eta etxekoaz kanpoko kontsumoan, edozein kontsumo motatan.

Tarifa, m³ bakoitzeko, etxeko kontsumoa 200 m³-tik gorakoa denean: 0,33 euro m³ bakoitzeko (kontsumo hori 200 m³-tik gorakoa denean bigarren seihilekoan, urteko konputuan).

Kontagailuaren kuota finkoa: 17.50 euro.

Saneamenduko kuota: 17.50 euro.

Hargunearen tasa: 190 euro eta 370 euro, industriarako lotunearen tasa.

Hirigintzako lizentzien tasak:

Aurrekontua <5.000: 50,00 euro.

>5.000 <15.000: 70,00 euro.

>15.000 <30.000: 140,00 euro.

>30.000 <60.000: 210,00 euro.

>60.000 <150.000: 280,00 euro.

>150.000 <300.000: 350,00 euro.

>300.000 <600.000: 420,00 euro.

Hirigintzako kontsultak, txostenarekin: 150 euro.

Jarduera sailkatuaren lizentzia edo aurretiazko jakinarazpena edo erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea, kanpoko tramitazioarekin, 250 euro.

Kanpoko tramitaziorik ez badu, 150 euro.

Jarduera sailkatuaren irekitzeko lizentzia edo aurretiazko jakinarazpena edo erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea: 250 euro.

Antolamendurako plan partzial edo bereziak, Arau Subsidiarioetako aldaketak eta xehetasun-azterketak: 0,14 euro/metro koadroa.

Plan partzial edo bereziak eta Arau Subsidiarioetako aldaketak: 200 euro.

Xehetasun-azterketak: 150 euro.

Aldaketak plan partzial edo berezietan eta xehetasun-azterketetan: aurrekoaren %50.

Aldaketak plan partzial edo berezietan eta Arau Subsidiarioetan: 100 euro.

Xehetasun-azterketetako aldaketak: 65 euro.

Birzatiketak: 0,23 euro/m² ondoriozko lurzatian.

Birzatiketako aldaketa: aurrekoaren %50.

Urbanizazio proiektuak: obra gauzatzeko aurrekontuaren %1,07.

Banantzea: 150 euro.

Eranskina tramitatzeko tasa: 70 euro.

Latasako frontoia erabiltzeko tasa:

4 euro orduko (erroldatuendako).

7 euro orduko (erroldatu gabekoendako).

Euro 1 orduko, argiaren gastuagatik.

Gainbalioa:

Sortzealdia:

0,63 20 urtekoa edo hortik gorakoa.

0,56 19 urtekoa.

0,43 18 urtekoa.

0,29 17 urtekoa.

0,16 16 urtekoa.

0,06 15 urtekoa.

0,06 14 urtekoa.

0,06 13 urtekoa.

0,06 12 urtekoa.

0,06 11 urtekoa.

0,06 10 urtekoa.

0,06 9 urtekoa.

0,06 8 urtekoa.

0,06 7 urtekoa.

0,06 6 urtekoa.

0,06 5 urtekoa.

0,06 4 urtekoa.

0,11 3 urtekoa.

0,13 2 urtekoa.

0,13 urtebetekoa.

0,06 urtebetetik behera.

Bildutakoek erabaki dute, aho batez erabaki ere, %12 izan dadila gainbalioa kobratzeko karga-eskala.

Imotzen, 2019ko abenduaren 16an.–Alkatea, Alfredo Alzueta Unzue.

Iragarkiaren kodea: L1916064