11. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MONTEAGUDO

2020. urterako prezio publikoak, tasak eta tarifak

Monteagudoko Udalak, 2019ko irailaren 27an egin osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batean onestea tasen eta prezio publikoen gaineko ordenantza fiskalen aplikazioa, 2020an aplikatuko diren tarifei dagokienez, baita urte horretarako kontribuzioen igorpenak ere.

Iragarkia 2019ko 207. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 18an, eta inork ez du aurkeztu erreklamaziorik, kexarik edo oharrik espedientearen kontra horretarako ezarritako hogeita hamar egun balioduneko epean.

Horiek horrela, behin betiko onetsi dira ordenantzen, tarifen eta igorpenen aldaketak, 2020an aplikatzeko; espedienteak 2020ko urtarrilaren 1etik aitzina hartuko du indarra.

Argitara ematen da, orok jakin dezan eta behar diren ondorioak izan ditzan.

Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa

%0,8000

Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa

%0,4000

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: Udalaren errekargua

1,4

Irekitzeko lizentzia: kasuan kasuko JEZaren epigrafearen urteko kuota.

Hiri-lurren gainbalioak

URTE TARTEA

KOEFIZIENTEA

TASA

Urte 1 baino gutxiagotik 20 urtera edo gehiagora

2/1995 Legean Nafarroako Gobernuak onetsitakoa

%25

Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu berezien prezio publikoei buruzko ordenantza fiskala

Lurzoruaren okupazioa

Zakurtegiak (prezioa urteko eta unitateko)

%4,00

23,20 euro

Pasabideei buruzko ordenantza

Pasabideen lizentzia (prezioa unitateko)

21,10 euro

Lizentziak emateko eta hirigintzako beste jarduketa batzuetarako tasak arautzen dituen ordenantza

Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga

(obra gauzatzeko aurrekontuaren %)

%4,00

25,00 euro, gutxienez

Obren lizentzia

(obra gauzatzeko aurrekontuaren %)

%0,30

45,00 euro, gutxienez

Obra-hondakinak botatzea

(obra gauzatzeko aurrekontuaren %)

%1,00

5,00 euro, gutxienez

Etxeko animaliak, eta bereziki zakurrak, edukitzea arautzen duen ordenantza

Zakurrak edukitzearen gaineko zerga (prezioa unitateko)

5,35 euro

Hilerria erabiltzeari eta bertako eskubide eta tasei buruzko ordenantza

Ehorzketak

Hilobi bakuna

238,20 euro

Hilobi bikoitza

968,75 euro

Nitxoa

786,40 euro

Kolunbarioa

285,30 euro

Barruti publikoan ehiza egiteko baimenen prezio publikoei buruzko ordenantza fiskala

Ehiza barrutia

Denboraldiko kuota finkoa

119,40 euro

Bazkide berriaren alta

90,10 euro

Kontribuzio bereziak

Ordenantzaren arabera

Udalaren industria lurzoruak besterentzeko prezio publikoak

Industrialdearen lurzorua (prezioa m² bakoitzeko)

32,75 euro

Kirol instalazioak erabiltzeko prezio publikoei buruzko ordenantza fiskala

Kirol instalazioak-Aldi baterako abonamenduak:

Banakako abonamendua, 15 urtetik beherakoak

Hamabostaldikoa

13,75 euro

Hilabetekoa

23,70 euro

Denboraldikoa

44,85 euro

Denboraldiz kanpo

33,70 euro

Banakako abonamendua, 15 urtetik gorakoak

Hamabostaldikoa

23,70 euro

Hilabetekoa

43,45 euro

Denboraldikoa

74,75 euro

Denboraldiz kanpo

56,10 euro

Seme-alabarik gabeko senar-emazteen abonamendua

Hamabostaldikoa

32,45 euro

Hilabetekoa

60,85 euro

Denboraldikoa

100,90 euro

Denboraldiz kanpo

75,70 euro

Seme-alaba 1 duten senar-emazteen abonamendua

Hamabostaldikoa

39,85 euro

Hilabetekoa

74,75 euro

Denboraldikoa

109,60 euro

Denboraldiz kanpo

82,20 euro

2 seme-alaba dituzten senar-emazteen abonamendua

Hamabostaldikoa

42,40 euro

Hilabetekoa

78,55 euro

Denboraldikoa

127,05 euro

Denboraldiz kanpo

95,35 euro

3 seme-alaba edo gehiago dituzten senar-emazteen abonamendua

Hamabostaldikoa

47,40 euro

Hilabetekoa

89,65 euro

Denboraldikoa

137,00 euro

Denboraldiz kanpo

102,75 euro

Kirol instalazioak-Eguneko txartelak:

15 urtetik beheiti

Astegunak

3,00 euro

Larunbatak, jaiegunak eta bezperak

3,50 euro

15 urtetik goiti

Astegunak

4,30 euro

Larunbatak, jaiegunak eta bezperak

5,15 euro

Igerileku-denboralditik kanpo, sarreraren prezioa %50 murriztuko da.

Kirol instalazioetarako SALBUESPENAK:

Heldu batekin doazen 6 urtetik beherakoentzat sarrera doakoa izanen da, padel-pistarakoa izan ezik

Sarrera doakoa izanen da, halaber, 65 urtetik goitikoentzat eta minusbaliotasuna dutenentzat (eskubidea egiaztatu eta aitortu ondoren).

Gimnasioa

10 euro hilabetean (kirol instalazioen bazkideentzat bakarrik)

Herritar txartelak bikoiztea

(Prezioa unitateko, andeatuta egoteagatik edo galtzeagatik)

3,10 euro

Monteagudon, 2019ko abenduaren 10ean.–Alkatea, Mariano Herrero Ibáñez.

Iragarkiaren kodea: L1915917