11. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

DEIERRI

Hirigintza hitzarmena, Lorkako 10. poligonoko
AA-LOR-12 lurzatian. Hasierako onespena

2019ko abenduaren 18an, Deierriko Udalak hasiera batean onetsi zuen 2019ko abenduaren 18ko hitzarmen proposamena, alkatearen eta Ana Isabel Izcue Lizasoainen artean izenpeturikoa, hain zuzen ere Lorkako AA-LOR-12 unitateko aprobetxamenduaren %10 eskudirutan ordaintzeko. Jendaurrean egonen da hogei eguneko epean, eta Udaleko ediktuen taulan, nahi duenak azter dezan eta egokitzat jotzen diren alegazio edo oharrak aurkez daitezen.

Aritzalan, 2019ko abenduaren 19an.–Alkate udalburua, Eduardo Lezáun Echalar.

Iragarkiaren kodea: L1916364