11. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BILORIA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

Biloriako Kontzejuak, 2019ko abenduaren 20an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko udal aurrekontua.

Aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau argitaratu ondoan. Epe horretan, interesdunek aztertu eta alegazioak aurkezten ahalko dituzte.

Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikulua.

Bilorian, 2019ko abenduaren 21ean.–Kontzejuko burua, José María Nieva Fernández.

Iragarkiaren kodea: L1916524