68. ALDIZKARIA - 2009ko ekainaren 3a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

7/2009 FORU DEKRETUA, maiatzaren 29koa, Nafarroako Gobernuko lehendakariak emana, José Iruretagoyena Aldaz jauna Nafarroako Kontseiluko kide izendatzen duena.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko nekazaritzako ingeniari tekniko izateko hogeita bat lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko oihanetako ingeniari tekniko izateko lau lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

1357/2009 EBAZPENA, maiatzaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako mediku izateko 77 lanpostu huts, mediku izateko 3 lanpostu huts, Larrialdietako mediku atxiki izateko 18 lanpostu huts, Larrialdietako Zerbitzu Bereziko mediku izateko 3 lanpostu huts eta Larrialdietako Zerbitzu Arrunteko 2 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1369/2009 EBAZPENA, maiatzaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Biokimika Klinikoko barrutiko fakultatibo espezialista izateko lanpostu huts 1, Kardiologiako barrutiko fakultatibo espezialista izateko 9 lanpostu huts, Barne Medikuntzako barrutiko fakultatibo espezialista izateko 9 lanpostu huts, eta Pedriatiako barrutiko fakultatibo espezialista eta haren berariazko barrutietakoa eta OOLTko pediatra izateko 36 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendak onesten dituena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

68/2009 FORU AGINDUA, apirilaren 28koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak emana, Lodosako Arau Subsidiarioak 3. poligonoko 271. eta 298. lurzatietan aldatzeko espedientea, bertako udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

584/2009 EBAZPENA, maiatzaren 21ekoa, Herri Lanetako zuzendari nagusiak emana, "Nafarroa 2012 Plana. Lehentasunezko jarduketa: NA-134 errepidean (Ebroko ardatza) Mendabiako saihesbidea" egiteko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

1028/2009 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Enpresako zuzendari nagusiak emana. Honen bidez behin betiko onesten da desjabetze proiektu hau: "Ukipenen eranskina, zirkuitu bikoitzeko 132 kV-eko linea elektrikoa egiteko proiektuarena: Arkale-Lesaka 1. eta 2. lineak Bidasoa TAra bideratzea eta Oiartzun-Almandoz (30 kV) linea 9119. euskarritik Bidasoa TAren sarreraraino aldatzea".

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

238/2009 FORU AGINDUA, apirilaren 29koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, kooperatiben berregituraketaren esparruan teknikari kualifikatuen kontratazioa sustatzeko "de minimis" laguntzak emateko 2009ko deialdia onesten duena.

201/2009 FORU AGINDUA, maiatzaren 21ekoa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, 163/2009 Foru Aginduaren bigarren oinarria aldatzen duena. Foru agindu horrek emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu eta sustatzeko Nafarroako emakumeen elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei diru-laguntzak emateko 2009ko deialdia arautzen du.

1366/2009 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Enpresako zuzendari nagusiak emana, "Autoetarako II. Renove Plana 2009" izeneko diru-laguntzen deialdia onesten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

579/2009 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, "Zuraren industriak" sektorearen lan hitzarmen kolektiboaren berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 31/2009).

1.3.6. Beste batzuk

34/2009 FORU DEKRETUA, apirilaren 6koa, Iturengo eta Zubietako inauteriak interes kulturaleko ondasun ez-material deklaratzen dituena.

35/2009 FORU DEKRETUA, apirilaren 6koa, Lantzeko inauteriak interes kulturaleko ondasun ez-material deklaratzen dituena.

237/2009 EBAZPENA, apirilaren 21ekoa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, baldintzapean, Araizko udal mugapean behe tentsioko argindar hargune baten 1. fasea (lurpeko tartea) egiteko proiekturako. Sustatzailea Uztegiko Kontzejua da.

257/2009 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, baldintzapean, Cadreitako Cuartochico alderdian, udalerri horretako 4. poligonoko 1554. lurzatian, legarra ateratzeko proiekturako. Sustatzailea Vías y Obras de Navarra, S.A. da.

258/2009 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Oibarko Udal Plan Orokorra, Oibarko Udalak sustatua, eta Ingurumen ondorioen azterlana (2009ko urtarrileko planoekin batera) jendaurrean jartzen dituena.

260/2009 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena "Ihinztatzeko lurpeko instalazio finkoa, estaldura osokoa" izeneko proiektua gauzatzeko. Sustatzailea Ana Carmen Cigüela Irujo andrea da.

268/2009 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Elizagorriko 1. poligonoko 926., 936., 938., 939., 1028.-1030. eta 1035.-1037. lurzatietan, "El Ejido" alderdian, eguzki-parke fotovoltaiko bat eraikitzeko. 33 ha hartuko ditu, eta Helios Ingeniería Medioambiental S.L.k sustatu du.

269/2009 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ledeako 3. poligonoko 411. lurzatian telefonia mugikorreko estazioa eta hura hornitzeko 500 metro inguruko linea elektrikoa egiteko proiektua, Vodafone España S.A.U.k sustatua, jendaurrean jartzen duena.

280/2009 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, "Villatuertako Planeamenduko Arau Subsidiarioetako egiturazko aldaketa puntuala jarduera ekonomikorako eremuan (AR-2 banaketa eremua)" eta Ingurumen ondorioen azterlana (2009ko martxokoa) jendaurrean jartzen dituena.

823/2009 EBAZPENA, apirilaren 7koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, baimena ematen duena genetikoki eraldatutako artoarekin zenbait saiakuntza egiteko (erreferentziak: B/ES/09/01, B/ES/09/04, B/ES/09/05, B/ES/09/06, B/ES/09/07, B/ES/09/08, B/ES/09/09). Sustatzaileak honako hauek dira: Limigrain Iberica, S.A. B/ES/09/01 erreferentziarako, eta Monsanto Europe, Monsanto Agricultura España, S.L.k ordezkatua, B/ES/09/04, B/ES/09/05, B/ES/09/06, B/ES/09/07, B/ES/09/08 eta B/ES/09/09 jakinarazpen-erreferentzietarako.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ARROITZ

Aldaketa Udal Planean. Hasierako onespena

AIEGI

Aiegiko Udal Plan Orokorra. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Gazteriaren Gizarte Etxearen antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen erregelamendua. Behin betiko onespena

ORREAGA

Ezgaitasuna dutenendako aparkatze txartelak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

ZABALTZA

Udal ordenantza, Animalia arriskugarriak eta bertzelakoak edukitzea arautzen duena. Behin betiko onespena

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.en MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskala. Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
BARAÑAIN

Informazio batzordeetako burutzak eskuordetzea

CINTRUENIGOKO ETA FITEROKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Gizarte hezitzailearen izendapena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda.
Mairagako Mankomunitateko iturgin izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
BERRIOZAR

2008tik 2009ra luzatutako aurrekontuko aldaketa (2009/4). Hasierako onespena

DONEZTEBE

Kreditu aldaketa 2009ko aurrekontu orokorrean.
Hasierako onespena

IRURTZUN

2007ko Kontuak

OLLO

2008ko kontuak eta 2009ko aurrekontua. Onespena

UHARTE ARAKIL

Uharte Arakilgo Udaleko aurrekontu aldaketa. Hasierako onespena

CINTRUENIGOKO ETA FITEROKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
LIZARRA

Hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

UE-19 unitatearen xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

IRUÑA

Xehetasun azterlana, Abaurregaina kaleko 6an igogailua jartzeko. Hasierako onespena

URDAZUBI

Dantxarineko A3-1 unitatea urbanizatzeko proiektua
Behin betiko onespena

Dantxarineko A3-1 unitatea birzatitzeko proiektua
Behin betiko onespena

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE DE ZARAGOZA

Edicto cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de Requerimiento de Información
y embargo de créditos

Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra
Edicto de notificación

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Nafarroako Zerga Ogasuna
Dirubilketa Zerbitzua
Premiamendu probidentziaren jakinarazpen ediktua

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación Trámite de Audiencia Procedimiento
de Declaración de Responsabilidad Tributaria

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación Resoluciones Director Servicio Recaudación
Aplazamiento

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Nafarroako Zerga Ogasuna
Derrigorrezko Dirubilketa
Jakinarazpen ediktua

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de Embargo Salarios

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de Providencia de Embargo

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de requerimiento de información
y embargo de créditos

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Nafarroako Zerga Ogasuna
Derrigorrezko Diru-bilketa
Jakinarazpen ediktua

DEPARTARMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra
Edicto de notificación

Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra
Edicto de notificación

Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra
Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Inspección Tributaria
Notificación de resolución de expediente de comprobación
y resolución de expediente sancionador

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación trámite de audiencia procedimiento de declaración
de responsabilidad tributaria

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior
Corrección de errores en edicto de notificación

ABLITAS

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal
de habitantes

ARCE

Edicto de notificación

BURLADA

Notificación de denuncia
(Referencia: 00012/2009)

Notificación de incoación expedientes sancionadores

CASTEJÓN

Notificación de denuncia
(Referencia: 00007/2009)

CINTRUÉNIGO

Notificación de denuncia
(Referencia: 00013/2009)

Baja de oficio

Baja de oficio

CIZUR

Notificación de denuncia
(Referencia: 00006/2009)

CORELLA

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal
de habitantes

EGÜÉS

Notificación de denuncia
(Referencia: 00013/2009)

FALCES

Notificación de denuncia
(Referencia: 00009/2009)

GALAR

Notificación de denuncia
(Referencia: 00010/2009)

HUARTE

Edicto de notificación
Notificación resolución alcaldía

LERÍN

Edicto

MENDAVIA

Notificación de vehículos abandonados

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00005/2009)

ORKOIEN

Notificación de infracción

PAMPLONA

Recaudación Ejecutiva
Acto que se notifica: Diligencia de embargo de saldos de cuentas bancarias

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de Apremio

Recaudación Ejecutiva
Acto que se notifica: Diligencia de embargo de saldos de cuentas bancarias

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

Notificación de resolución

Notificación de resolución

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES agromagdalena

Convocatoria a junta general para aprobar el proyecto
de ordenanzas y reglamentos