46. ALDIZKARIA - 2009ko apirilaren 17a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.4. Ebazpenak

53/2009 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloa ematen duten ikastetxeek egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena, 2009-2010 ikasturterako.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

22/2009 FORU DEKRETUA, martxoaren 9koa, Blas Ignacio Los Arcos León jauna, Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Ekonomia Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko martxoaren 30ean hartua, Nafarroako Gobernuak Transferentzia Batzordean dituen ordezkarietako bi ordezten dituena.

33/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 13koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Ana María Goñi Beloqui andrea, Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Ondare Zuzendaritza Nagusiko Ondare Zerbitzuko Ekonomia Aferen Ataleko Bulegoko burua, kargutik kentzen duena.

34/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 13koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nunila Jiménez Sarnago andrea, Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Ondare Zuzendaritza Nagusiko Ondare Zerbitzuko Ekonomia Aferen Ataleko Bulegoko buru izendatzen duena, aldi baterako.

227/2009 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako Departamentuko Gizarte Gaien eta Garapenerako Lankidetzaren zuzendari nagusiak emana, zenbait eskudantziaren erabilera Toki Entitateentzako Koordinazio eta Lankidetza Zerbitzuko zuzendariaren esku uzten duena.

762/2009 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, adierazten duena bidezkoa dela María del Mar Galera López andrea kontratatzea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Erizaintzako langile izateko, 68407 lanposturako, Bideko Ama Birjina Ospitaleari atxikirik.

763/2009 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Esther Gochi Alcaraz andrea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario izendatzen duena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko anatomia patologikoko teknikari espezialista lanetan aritzeko, eta lanpostua banatzen diona.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

21/2009 EBAZPENA, apirilaren 2koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko sukaldeko laguntzaile izateko lanpostu batzuk oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena. Horrekin batera, bete beharreko lanpostuen zerrenda jendaurrean jartzen da, epaimahaia osatuko duten langileen ordezkariak izendatzen dira eta oposizioaren lehen ariketa egiteko eguna, ordua eta tokia finkatzen dira. Deialdi honetan, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren apirilaren 21eko 1247/2008 Ebazpenaren bidez egindako lekualdatze lehiaketaren ondorioz hutsik gelditu diren lanpostuak beteko dira.

718/2009 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko eta haren erakunde autonomoetako euskara itzultzaile izateko 4 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko prozedura bukatutzat ematen duena.

761/2009 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 105 atal, bulego eta unitate parekaturen burutza merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdiari dagokionez, Nafarroako Kirolaren Institutuko Federazio Bulegorako lehiaketa indarrik gabe uzten duena.

20/2009 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, martxoaren 4ko 13/2009 Ebazpenean atzemandako akatsa zuzentzen duena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile izateko 164 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi zen.

19/2009 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko turismo jardueren ofizial izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

28/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 18koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak emana, Altsasuko Udal Plana "Zelandi" 1. sektorean aldatzeko espedientea, bertako udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

32/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 20koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak emana, Iturmendiko Udal Plana aldatzeko espedientea, Errondogain, S.L.k sustatua, behin betikoz onesten duena. Aldaketaren xedea AR-5/SI-2 eremuaren industria lurzorua handitzea da.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

28/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "NA-134 errepidean (Ebroko ardatza) Mendabiako saihesbidea egiteko proiektua" jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

413/2009 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Nafarroa 2012 Plana. Lehentasunezko jarduketa: LO-20 autobia Recajoko lotuneraino luzatzea eta Done Jakue Bideko A-12 autobiari lotzea" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

23/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo Departamentuko kontseilariak emana, "Literatur sorkuntzaren 2009ko saria", poesia arlokoa, arautzen duten oinarriak onetsi, saria emateko gasturako baimena eman eta oinarriak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen duena.

52/2008 FORU AGINDUA, otsailaren 20koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2009/2010 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan egoera sozioekonomiko ahulean dauden ikasleei laguntzeko beharrezkoak diren baliabide materialak emanez hezkuntzako konpentsazioa lortu ahal izateko deialdi publikoaren oinarriak onesten dituena.

502/2009 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2009. urtean Nafarroako Foru Komunitateko herrietako kontsultategi medikoak eta kontsultategi osagarriak eraiki eta/edo berritzeko diru-laguntzetarako deialdia ebazten duena.

65/2009 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Garraioko zuzendari nagusiak emana, erabiltzaile guztientzako errepideko hiriarteko bidaiari-garraioa 2008. urtean finantzatzeko Nafarroako udal eta kontzejuei emanen zaizkien diru-laguntzen deialdia onesten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

257/2009 EBAZPENA, otsailaren 16koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, "Ibilgailuak konpontzeko tailerrak" sektorerako lan hitzarmen kolektiboko 2009ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 13/2009).

1001/2008 EBAZPENA, azaroaren 20koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, "Smurfit Kappa Navarra, S.A." enpresaren lan hitzarmen kolektiboaren testua erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 86/2008).

1.3.6. Beste batzuk

411/2009 EBAZPENA, otsailaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Udaletako Funtzionarioen Montepio Orokorreko 2008ko defizita eta Nafarroako toki entitateen arteko banaketa onesten dituena.

65/2009 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana. Haren bidez Ingurumen ukipenetarako baimena ematen da "El Coscojal" alderdian legarra ateratzeko proiekturako, Lodosako "El Ramal" industrialdean elikagaien industriarako nabe bat eraikitzeko mailegu gisa. Aridos y Canteras, S.L.k sustatua da.

329/2009 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Enpresako zuzendari nagusiak emana, "Baztango (Nafarroa) udal mugapeko Elizondoko hirigunean gas naturala banatzeko sarea" izeneko proiektuaren instalazioak eraikitzeko administrazio baimena eman, eta haren onura publikoa onartzen duena.

BALIOGABETZEA, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, Nafarroako Ubidearen X. sektoreko (Murillo el Fruto eta Santakara) lurzati berrantolamenduaren oinarriak onesten dituen oharrarena. Ohar hori 2009ko 40. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 3an.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ABARTZUZA

Udal ordenantza, Abartzuzako bide publikoen erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

Aldaketa ordenantzan. Behin betiko onespena

BASABURUA

Udal Planeko aldaketa puntuala. Hasierako onespena

BUÑUEL

2009ko ekitaldiko zerga-tasak, tasen tarifak, prezio publikoak, herrilurreko saria eta gainerako ordainarazpenak

ERGOIENA

Agiriak eman eta tramitatzeko tasak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua arautzen duen ordenantza.
Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
DONAMARIA

Hautetsien konpentsazioak

MARTZILLA

Alkatetza eskuordetzea. 076/2009 Ebazpena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
ARAKIL

2009ko plantilla organikoa eta lan-eskaintza publikoa.
Behin betiko onespena

CABANILLAS

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

CORELLA

2009ko plantilla organikoa. 1. aldaketa

DEIKAZTELU

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ITUREN

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

LAKUNTZA

2009ko plantilla organikoaren hasierako onespena

ORKOIEN

Familia-langile lanpostu bat betetzeko deialdia
behin-behinekoz etenik

IRUÑA

Iruñeko Udalaren Hirigintza Gerentziaren 2009ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

TAFALLA

Etxezain izateko 2 lanposturen deialdia

VIANA

Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, Vianako Udaleko administrari laguntzaile izateko lanpostu bat, lanaldi erdian eta oposizio bidez betetzeko deialdian

BORTZIRIETAKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Plantila organikoaren behin betiko onespena

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Gizarte langilea oposizio-lehiaketa bidez eta lan kontratu finkoarekin hartzeko deialdira aurkeztutako izangaien behin-behineko zerrenda

ARAITZ, ARESO, BETELU, LARRAUN
ETA LEKUNBERRIKO KIROL MANKOMUNITATEA

2009rako plantilla organikoa hasiera batez onetsirik

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
LOS ARCOS

Jarduerarako lizentzia. Baimena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Baimena

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
ALTSASU

Kontratuaren behin betiko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

Kontratuaren behin betiko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

Kontratuaren behin betiko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

MARTZILLA

Obren behin-behineko esleipena

Obren behin-behineko esleipena

Obren behin-behineko esleipena

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ARANO

Akats zuzenketa
2009ko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak.
Behin betiko onespena.

BASABURUA

2008ko aurrekontua. Behin betiko onespena

CABREDO

2008ko kontu orokorra

DEIKAZTELU

Aurrekontuaren hasierako onespena

EGUESIBAR

2009ko aurrekontu orokorra. Hasierako onespena

ELGORRIAGA

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

ITUREN

2009ko aurrekontua hasiera batean onetsirik

OTSAGABIA

Aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

ODIETA

2009ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.
Behin betiko onespena

SANTSOL

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

URRITZOLA-GALAIN

2009ko aurrekontua. Behin betiko onespena

DEIERRI

2009ko aurrekontuko lehen aldaketa

ARAITZ, ARESO, BETELU, LARRAUN
ETA LEKUNBERRIKO KIROL MANKOMUNITATEA

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
BASABURUA

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

BURLATA

Euskaltegientzako diru-laguntzen deialdia: 2008/2009 ikasturtea.

2008/2009 ikasturtean euskara ikasteko
diru-laguntzen deialdi publikoa

CORELLA

Udal Planeko I-3 industria sektorea birzatitzeko proiektuaren aldaketa. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Hirigintza hitzarmena sinatzea

IRUÑA

417/08-3 (P.A.) administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. Pablo Rivas Sola jaunari egindako jakinarazpena, ezin izan delako legeak ezarritako eran aurkitu

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota-Anuncio

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Anuncio. Expediente: A/31/02474

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE ESTELLA

Edicto

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto juicio monitorio 1888/2008

Edicto juicio monitorio 1896/2008

Edicto juicio monitorio 586/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Edicto ejecución número 1281/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de citación

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación ejecución 142/2008

Edicto de notificación ejecución 148/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto. Demanda 0000711/2008

Edicto Demanda 0000683/2008

Edicto ejecución 0000114/2008

Edicto ejecución 0000015/2009

Edicto demanda 0000819/2008

Edicto demanda 0000887/2008

Edicto ejecución 0000016/2009

Cédula de notificación procedimiento 0000006/2009

Edicto ejecución 0000094/2008

Edicto ejecución 0000033/2009

Edicto. Ejecución 86/2007

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación ejecución 120/2008

Edicto de notificación ejecución 14/2009

Edicto de citación demanda 940/2008

Edicto de notificación ejecución 38/2008

Edicto de citación Demanda 41/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TUDELA

Expediente de dominio número 0000537/2008

Juicio de faltas 0001075/2008

Procedimiento juicio de faltas 0000112/2008

Procedimiento juicio de faltas 000094/2008

Edicto

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TREINTA Y UNO DE MADRID

Edicto cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

Edictos de notificación

asuntos sociales, familia, juventud y deporte

Edicto de notificación

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE INNOVACION, EMPRESA Y EMPLEO

Edicto de notificación

ADIÓS

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

ARANGUREN

Notificación de infracción

Notificación de sanción

ARGUEDAS

Notificación de incoación de expediente por solicitud
de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

ARTAJONA

Notificación resolución

BARAÑÁIN

Notificación de recursos de reposición

Notificación de sanción

Propuesta de resolución

Notificación de denuncia

BERIÁIN

Notificación de requerimiento sobre vehículos abandonados

BURLADA

Edicto de notificación baja de oficio en padrón

Notificación de incoación expedientes sancionadores

CASCANTE

Baja de oficio por inclusión indebida en el padrón municipal
de habitantes de Cascante

CORELLA

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

EGÜÉS

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

FUSTIÑANA

Edicto bajas padrón por inclusión indebida

HUARTE

Notificación de sanción

Notificación de propuestas de resolución

IZA

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

MURILLO EL CUENDE

Edicto de notificación baja de oficio en padrón

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de infracción

Notificación de recurso reposición

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

OLAZTI/OLAZAGUTÍA

Notificación de expediente de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

ORKOIEN

Notificación de incoación de expediente por solicitud de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

PAMPLONA

Notificación de resoluciones

Notificación de requerimiento de documentación y desistimiento

Notificación de resolución

Notificación de resolución

Notificaciones de requerimientos sobre vehículos abandonados

Anulación, denegación tarjetas de residente y desestimación de recursos de reposición contra denegación de tarjetas de residente

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

Notificación de resoluciones

PERALTA

Notificación de expediente

Negociado de Orden Público

TAFALLA

Notificación de sanción

TUDELA

Notificación de incoación de expediente por solicitud de baja
de oficio en el padrón municipal de habitantes

VILLAFRANCA

Notificación de propuestas de resolución

Notificación de infracción

VILLAVA

Notificaciones de requerimientos sobre vehículos abandonados

Edicto cementerio

ZIZUR MAYOR

Notificación de denuncia

Notificación de denuncia

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificación de cancelación de aplazamientos

Edicto Dirección Provincial de la TGSS URE 31/02

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)
(Expediente de Subasta 118/08)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)
(Expediente de Subasta 4/09)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)
(Expediente de Subasta 31/08)

Edicto sobre notificación a deudores
Relación que se cita (remesa: 31 02 1 09 000005)

Anuncio de citación para notificación

Anuncio de subasta de bienes muebles (TVA-404) (Expediente de Subasta 14/09)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 118/08)

Edicto

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación. Resoluciones actas de infracción

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

BILBO OBRA ETA ZERBITZUEN SAILA

Iragarkia Espedientea: 070660000035

Iragarkia Espedientea: 070660000035

Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas El Tomillar 2002

Disolución de sociedad