64. ALDIZKARIA - 2007ko maiatzaren 23a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

24/2007 FORU DEKRETUA, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Lehen Hezkuntzako irakaskuntzarako curriculuma ezartzen duena.

1.1.3. Foru Aginduak

106/2007 FORU AGINDUA, apirilaren 16koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, produktu fitosanitarioen eta bestelako plagiziden erabilerari buruzko argibideak erregistratzeko fitxa eredua ezartzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

142/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, José Norberto Viguria Alegría, Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Ondare Zerbitzuko Kontratazio eta Aseguru Ataleko Laguntza Juridikoaren Bulegoko burua, kargutik kentzen duena.

143/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, José Norberto Viguria Alegría Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Ondare Zerbitzuko Kontratazio eta Aseguru Ataleko Barne Araubide eta Dokumentazio Bulegoko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

144/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, Marta Beamonte Aréjula Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Ondare Zerbitzuko Kontratazio eta Aseguru Ataleko Laguntza Juridikoaren Bulegoko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

88/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 21ekoa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria Departamentuko zerbitzuko idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

978/2007 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko goi mailako tituludunendako lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bereziaren bidez betetzeko deialdia ebazten duena.

1426/2007 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez zuzentzen dira otsailaren 19ko 481/2007 Ebazpenean atzemandako akatsak. Ebazpen horretan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak izendatu ziren, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako Psikiatriako barrutiko sendagile espezialista lanetan aritzeko, eta lanpostu hutsak esleitu zitzaizkien.

454/2007 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Osasun zuzendari nagusiak emana, zenbait eskumenen erabilera Osasun Publikoaren Zerbitzuko zuzendariaren esku uzten duena.

810/2007 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Luis Forga Llenas jauna izendatzen duena bitarte baterako, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleko Endokrinologia Zerbitzuko buru.

1854/2007 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Arbona Celaya andrea, erakunde autonomo honen Menpekotasunen arloko Laguntzaren Zuzendariordetzako Ezgaitasun Fisikoa eta Buruko Eritasuna dutenentzako bulegoburua izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

141/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, Ekonomia eta Ogasun Departamentuko bulegoen egitura organikoa partez aldatzen duena.

608/2007 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Ginekologia Onkologikoko Laguntza Ataleko buru izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

628/2007 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Farmaziako Laguntza Zerbitzuko buru izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

DEIALDIA, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zuzendari kudeatzaileak apirilaren 27ko 63/2007 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zerbitzuko suhiltzaile izateko 21 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

180/2007 FORU AGINDUA, apirilaren 12koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Esteribarko Udal Plana aldatzeko espedientea, Eugiko lurzoru urbanizaezinaren inbentarioari buruzkoa, Udalak berak sustatua, behin betikoz onesten duena.

195/2007 FORU AGINDUA, apirilaren 18koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Ultzamako Udal Plana Auzako 14. poligonoko 215. eta 86. B lurzatietan aldatzeko espedientea, Auzako Kontzejuak sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

64/2007 FORU AGINDUA, apirilaren 27koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Alloko saihesbidea NA-122 errepidean (Lizarra-Andosilla)" eraikitzeko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

84/2007 FORU AGINDUA, apirilaren 20koa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo Departamentuko kontseilariak emana, Nafarroako Liburutegi Nagusian, Liburutegi Zerbitzuaren menpekoa baita, prestakuntza praktikak egiteko hiru bekatarako deialdia onetsi eta ebaluazio batzordea hautatzen duena.

87/2007 FORU AGINDUA, apirilaren 20koa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo Departamentuko kontseilariak emana, museoentzako eta bilduma iraunkorrentzako laguntzak emateko hiru deialdiren oinarri arau-emaileak onetsi, haien kontzesiorako aurreikusitako gastua baimendu eta oinarriak Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea agintzen duena.

100/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 8koa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo Departamentuko kontseilariak emana, "Kulturgune, museo, fundazio edo lokal pribatuetan estudioak edo languneak alokatzeko laguntzak" deialdiko arauak onetsi, haiek emateko 24.000 euroko gastua baimendu eta arauak Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitara daitezela agintzen duena.

278/2007 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, curriculum egokituko kanpo unitateetan eskolatze banatuaren modalitateko ikasle adingabeak hartzen dituzten ikastetxeei 2007rako ordaindu beharreko dirulaguntzaren modulu ekonomikoa ezarri eta 2006-2007 ikasturteko bigarren ordainketa egiteko baimena ematen duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

269/2007 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Lan zuzendari nagusiak emana, Noaingo "Albernia, Centro Especial de Empleo" enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 37/2007).

270/2007 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Lan zuzendari nagusiak emana, "Optika dendak" sektorearen lan hitzarmenaren 2007ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 39/2007).

271/2007 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Lan zuzendari nagusiak emana, "Optika dendak" sektorearen lan hitzarmenaren 2006ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 38/2007).

272/2007 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Lan zuzendari nagusiak emana, "U.T.E. Recogida Basuras de Tudela" enpresaren lan hitzarmen kolektiboaren 2007ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 34/2007).

273/2007 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Lan zuzendari nagusiak emana, "Fomento de Construcciones y Contratas, S.A." enpresaren lan hitzarmen kolektiboaren 2007ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 36/2007).

275/2007 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Lan zuzendari nagusiak emana, "Fomento de Construcciones y Contratas, S.A." enpresaren lan hitzarmen kolektiboaren 2006ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 35/2007).

276/2007 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Lan zuzendari nagusiak emana, Urdiaingo "Magotteaux Navarra, S.A.", enpresaren lan hitzarmen kolektiboa hein batean aldatzeko akordioaren testua erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 63/2006).

304/2007 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Elikagaien merkataritza" sektorearen lan hitzarmenaren 2006ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 46/2007).

305/2007 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Elikagaien biltegizainak" sektorearen lan hitzarmenaren 2006ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 45/2007).

310/2007 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Osasun garraioa" sektorearen lan hitzarmen kolektiboaren 2007ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 47/2007).

1.3.6. Beste batzuk

ERABAKIA, 2007ko maiatzaren 2koa, Nafarroako Gobernuak hartua. Honen bidez, Hezkuntza Departamentuak Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin, UHUNaren Iruñeko Zentro Elkartuarekin eta UHUNaren Tuterako Zentro Elkartuarekin sinatu beharreko lankidetza hitzarmenen testua onesten da, Nafarroako Unibertsitateen eta beste entitate batzuen VII. Udako Ikastaroak 2007an antolatzeko.

121/2007 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, Carcarko udal mugapeko 4. poligonoko 846., 847., 849., 850. eta 377. lurzatietako eguzki-parke fotovoltaikoaren Ingurumen Ukipenetarako txostena eta proiektua, Enader S.L.k sustatua, jendaurrean jartzen dituena.

126/2007 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, Carcarreko 4. poligonoko 755. lurzatian eguzki-parke fotovoltaikoren Ingurumen ukipenetarako txostena eta proiektua, Enader S.L.k sustatua, jendaurrean jartzen duena.

866/2007 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, "Alloko saihesbidea NA-122 errepidean (Lizarra-Andosilla)" izeneko proiektuari dagokion Ingurumen eraginaren adierazpena egiten duena. Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatu du proiektua.

83/2007 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez Nafarroako Enpresa eta Berrikuntzarako Europako Zentroa, S.A. (CEIN, S.A.) sozietate publikoaren esku jartzen dira emakume sustatzaileei orientazioa, aholkuak eta laguntza emateko zerbitzuak 2007. urtean.

359/2007 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Familiaren zuzendari nagusiak emana, Toki Administrazioko Departamentuko Kalitate eta Modernizazio Zerbitzuaren esku uzten duena 012 Informazio Zerbitzuaren kudeaketa.

790/2007 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, Inspección y Garantía de Calidad, S.A. (IGC) enpresaren izena aldatzen duena "Ur horniduraren barneko instalazioak" alorrean kontrol erakunde gisa aritzeko baimenean. Aurrerantzean Socotec Iberia, S.A. izanen da.

AKATS ZUZENKETA, martxoaren 8koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak martxoaren 8an emandako 81/2007 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez jendaurrean jarri ziren Tuterako udalerriko 23. poligonoko 95., 97., 98. eta 100. lurzatietan eguzki-planta fotovoltaiko bat instalatzeko proiektua, Valle del Ebro Solar, S.L. (Valdesolar) enpresak sustatua, eta ingurumen ukipenen azterlana.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA Ingurumenaren gaineko Baimen eskabidea, Alfonso Samanes eta Feliciano Guerrak sustatua.

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUA. Ediktua.

IRUÑERRIKO IBAI-PARKEKO PARTZUERGOA. Iruñerriko Ibai-parkeko Partzuergoa desegitea.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

BERBINTZANA

2007. urterako Lan egutegia

ARTAXOA

Artaxoako Udal Planeko aldaketa, jarduera ekonomikoetako eremua ezartzeko

Artaxoako 0-3 urtekoendako Haur Eskolako zainketa eta egonaldi zerbitzua emateko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Gizalegezko jokaerak sustatzeko eta espazio publikoak babesteko udal ordenantza. Behin betiko onespena

IRUÑA

Obra Txikiak egiteko Hirigintzako Lizentziak arautzen dituen Udal Ordenantza. Behin betiko onespena

3 eta 10. ordenantza fiskaletan egindako aldaketen behin betiko onespena

Iruñeko Udal Planeko aldaketa, Mendillorriko Udalez gaindiko Plan Sektoriala eransteko

UNDIO

Herriaren izendapen bikoitza

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
BERBINTZANA

Alkatetzaren eskuordetzea

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
FUNES

2007ko plantilla organikoa

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udalaren zerbitzuko arkitekto izateko 5 lanpostu oposizio bidez betetzeko

Deialdia, Iruñeko Udaleko Ondare eta Erosketetako erdi mailako tituludun izateko lanpostu bat oposizio murriztuaren bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda eta azterketa eguna finkatzea

UHARTE ARAKIL, IRAÑETA ETA ARRUAZUKO UDALEN BATASUNA

2007ko plantilla organikoa eta lan eskaintza. Behin betiko onespena

ATARRABIA

Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, Atarrabiako Udaleko Giza Baliabideetako zuzendari lanpostua, oposizio-lehiaketa bidez, betetzeko deialdian

EBRO KIROL MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ZIRAUKI

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

ELGORRIAGA

2007ko aurrekontuko kreditu gerakina sartzea. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

2007ko aurrekontuan kredituak aldatzeko 1. espedientea. Hasierako onespena

NARKUE

2007ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

OLLOIBAR

2007ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARELLANO

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

UNDIO

2007ko aurrekontuak. Hasierako onespena

ESPRONTZEDA

2007ko aurrekontua. Behin betiko onespena

SAN ADRIAN

Aurrekontuko aldaketak. Behin betiko onespena

AGEZA

2007ko aurrekontu arrunta. Behin betiko onespena

AGOITZ

2007ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ESA

2007ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ENERITZ

Aurrekontuko 1/2007 aldaketa

FUNES

2007ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

OBANOS

Aurrekontuko 1/2007 aldaketa

SARTAGUDA

Aldaketa 2006tik 2007ra luzatutako aurrekontuan. Hasierako onespena

TIRAPU

Aurrekontuko 1/2007 aldaketa

TORRES DEL RIO

2007ko aurrekontu bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

EBRO KIROL MANKOMUNITATEA

Aurrekontuak. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
EZKABARTE

Makirriaingo Mak-6 unitatearen konpentsazio batzordearen estatutuak. Hasierako onespena

OSKIAKO EHIZA MANKOMUNITATEA

Hainbat herritako ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Nahitaezko desjabetzea, "Goi hornidurako Ihabarko ur-biltegia eta Arakil ibarreko ur-hornidurako sarea (Ihabar-Satrustegi tartea)" izeneko proiektua eta lanek ukituko dituzten ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen dituena

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella

Cédula de citación

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tafalla

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tudela

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Tudela

EDICTO

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

EDICTO

EDICTO

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE SALUD

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Junta Arbitral del Transporte

Citaciones para vista oral

BARAÑAIN

Notificación de denuncia

Propuesta de resolución

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Edicto de notificación

DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN GRANADA Intervención territorial

Edicto sobre contribuyentes cuyos domicilios han resultado desconocidos o a quienes no han sido posible practicarles la notificación directamente

Dirección Provincial de La Rioja de la Tesorería General de la Seguridad Social

Notificación de embargos y actos recaudatorios

Dirección Provincial de La Coruña Instituto Nacional de la Seguridad Social

EDICTO

Dirección Territorial - Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

Cédula de notificación Resoluciones actas de infracción

Cédula de notificación Resoluciones actas de infracción