152. ALDIZKARIA - 2004ko abenduaren 20a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

360/2004 FORU DEKRETUA, azaroaren 22koa, Orbaibarko mendiak izeneko tokia Paisaia Babestu deklaratu eta haren Erabilpen eta Kudeaketa Plana onesten duena.

1.1.3. Foru Aginduak

406/2004 FORU AGINDUA, abenduaren 2koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko aitorpen laburtuaren F-60 eredua onesten duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1769/2004 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Jesús Garísoain Iribertegui andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Osasun Publikoaren Institutuko Jarduera Mediko-prebentiboen eta Antzemate Goiztiarraren Atalari atxikitako Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1771/2004 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Rosario San Martín Zabaleta andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Iparraldeko Oinarrizko Osasun Laguntzaren Zuzendariordetzako Altsasuko OOLTeko zuzendari izendatzen duena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

ERABAKIA, 2004ko azaroaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileendako neurriei buruzko otsailaren 14ko 4/2003 Foru Legearen 8. artikuluan adierazitako aukeraz baliatzen diren langileak Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutuan funtzionario gisa sartzen dituena.

2012/2004 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen eta Arte eta Hizkuntza irakaskuntzen kidegoetako zenbait espezialitatetan izangai berriak sartzeko deialdiak onesten dituena, aldi baterako kontratuarekin irakasle lanpostuetan aritzeko, eta kidego horietako espezialitate eta hizkuntza bakoitzari dagozkion zerrendetan azaltzen diren izangaiak berrantolatzen dituena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.2. Kontratazio administratiboa

950/2004 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Corellako "Alhama" eta Tafallako "Politécnico" BHIen garbiketa-zerbitzu arrunta 2005eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarterako kontratatzeko baimena eman eta kontratatzioa zuzenduko duten baldintza administratibo partikularren agiria eta agindu teknikoena onesten dituena.

951/2004 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Burlatako "Askatasuna" BHIren, Uharteko Zubiarte Euskaltegi Publikoaren eta Uharteko Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroaren garbiketa-zerbitzu arrunta 2005eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarterako kontratatzeko baimena eman eta kontratatzioa zuzenduko duten baldintza administratibo partikularren agiria eta agindu teknikoena onesten dituena.

1704/2004 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Bideko Ama Birjina Ospitaleko Hematologia Zerbitzua berritzeko lanak esleitzen dituena (OB23/2004 lehiaketa).

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

1078/2004 EBAZPENA, azaroaren 5ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Tuterako "Dage, S.A.U." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 86/2004).

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA ETA LAN DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

1.3.6. Beste batzuk

300/2004 FORU AGINDUA, azaroaren 9koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Tuterako "Fernando Remacha" Udalaren Musika Eskolaren baimena aldatzen duena, espezialitate gehiago eskaintzeko.

206/2004 EBAZPENA, azaroaren 4koa, Garraio zuzendari nagusiak emana, errepide nahiz trenbide bidezko salgai arriskutsuen garraioan segurtasun aholkulari izateko lanbide gaitasunaren ziurtagiria 2004. urtean iraungitzen zaien eta hura berritzeko probak gainditu dituzten pertsonen zerrenda onesten duena (1. eta 2. eranskinak).

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

A L L O

Ordenantza behin betikoz onetsirik

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Uraren ziklo integrala arautzen duen ordenantza fiskala

A R A N G U R E N

Ordenantzetako aldaketa hasiera batez onetsita

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
U H A R T E

Alkatea ordezteko ebazpena

C A S T E J O N

Bi udaltzainen izendapena

C O R E L L A

Alkatetzaren ebazpena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
A Z K O I E N

Plantilla organikoa

L I Z A R R A

Deialdia, Lizarrako Udaleko E mailako langileendako zazpi lanpostu, oposizio bidez eta barne igoera murriztuan, betetzeko. Oinarriak

E G U E S I B A R

Deialdia, administrari laguntzaile lanpostu finko bat, lan-araubidekoa, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

I M O T Z

Plantilla organikoa

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
R I B A F O R A D A

Jarduera sailkatua

V I A N A

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
E S P R O N T Z E D A

Lizitazio iragarkia

I R U Ñ A

Obrak esleitzeko prozedura irekia: NA-6001 (Iruña-Ezkirotz) errepidearen eta Nafarroako Unibertsitateko errepidearen gurutzaguneko biribilguaren proiektua

E R R I B E R R I

Akats zuzenketa, lizitazio iragarkian

NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD OSPITALEA

Lizitazio iragarkia, prozedura irekiaren bidezko lehiaketa publikorako, jaki prestatuen zerbitzua kontratatzeko, "Nuestra Señora de la Caridad" Zahar-Etxerako eta Tafallako etxez etxeko laguntza zerbitzurako

I R U Ñ A

Deialdia, prozedura irekiaren bidez, Arrotxapeako P-9A poligonoa (P-9A, P-9B eta elementu orokorrak) urbanizatzeko obren 5. fasea egiteko (bulebarra)

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
D E I E R R I

2004ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarreko laugarren aldaketa hasiera batez onetsita

B A R A Ñ A I N

Aurrekontuko 14/2004 aldaketa hasiera batean onetsirik

C A D R E I T A

Kreditu berezia

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Behin betiko onespena 2004. urteko aurrekontu arruntaren aldaketari

A R A N G U R E N

Zerga-kontribuziorako karga tasak

L I Z A R R A

Lurraren gaineko kontribuzioko zerga-tasen onespena 2005eko ekitaldirako

2.3.5. Beste batzuk
I R U Ñ A

S-1/U.I. IX sektoreko (Belosogoiti) A-11 unitatearen xehetasun azterlana. Hasierako onespena

F O N T E L L A S

Datu pertsonalak dituzten fitxategi automatizatuen arauketa

D E S O J O

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

LOS ARCOS

Xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

B E R R I O B E I T I

Artikako xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

Berriobeitiko xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

L E S A K A

Xehetasun azterlanari behin betiko onespena

A T A R R A B I A

Bake-epaile titularra eta ordezkoa hartzeko deialdia

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Información pública

Información pública

Información pública

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN RONCAL

Notificación de circular 1/2004

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona (Juzgado de Familia)

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Aoiz

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Uno de Navarra

Cédula de notificación

Cédula de citación

Cédula de citación

Juzgado de lo Social número Dos de Navarra

Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución de expedientes sancionadores

Resolución de expedientes sancionadores

B A R A Ñ A I N

E D I C T O

P A M P L O N A

Edicto de notificación

Delegación Especial de Navarra de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION

E D I C T O

E D I C T O

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN

E D I C T O

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION

E D I C T O

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN

E D I C T O

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION

E D I C T O