72. ALDIZKARIA - 2001eko ekainaren 13a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

FORU AGINDUA, 2001eko apirilaren 30ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana. "Erronkari" jatorrizko deituraren eta Kontseilu Arau-emailearen erregelamendua aldatzen du, 2081/92 (EEE) Erregelamenduko 5.5 artikuluan era iragankorrez ezarritakoari jarraikiz.

Xedapen Orokorrak. Ebazpenak

402/2001 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako pedagogia terapeutikoko irakasleen jarduketarako jarraibideak onesten dituena.

Agintariak eta Langileak

684/2001 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Joaquín de Carlos Errea jauna Bideko Ama Birjina Ospitaleko Anestesia eta Erreanimazioko atalburu izendatzen duena, bitarte baterako.

772/2001 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Eulalia Monterrubio Murugarren andrea García Orcoyen Ospitaleko Ama-haurrendako Erizaintzako unitateburu izendatzen duena, bitarte baterako.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

199/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 4koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Arte Eskola, Musika Kontserbatorio eta LHI batzuetarako ekipamendua erosteko baimena ematen duena.

200/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 4koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako BHIetako heziketa zikloetarako industria eta irakaskuntzarako materiala erosteko baimena ematen duena.

201/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 4koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Iruñeko "Donapea" BHIko automozio ziklorako makinak eta ekipoak erosteko baimena ematen duena.

202/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 4koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Azkoiengo BHIko, Tafallako BHIko eta Iruñeko "Donapea" BHIko heziketa zikloetarako soldadurako eta hidraulikako materiala eta altzari arautuak erosteko baimena ematen duena.

494/2001 FORU AGINDUA, maiatzaren 31koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Nafarroa etorbidea berritzea. Iruñeko Mendebaldeko saihesbidea" izeneko proiektua prestatzeko lanak kontratatzeko espedientea onesten duena.

FORU AGINDUA, 2001eko maiatzaren 28koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana. Lizarrako lokal bat eskualdeko bulego bihurtzeko lanak (2001 eta 2000. urteetan egin beharrekoak) kontratatzeko espedientea onetsi, adjudikazio prozedurari hasiera eman eta 25.972.165 pezetako (156.095,86 euroko) gastua onesten du.

783/2001 EBAZPENA, maiatzaren 16koa, Barne zuzendari nagusiak emana, Foruzaingo Zerbitzurako zenbait ibilgailu erosteko kontratazio espedientea onetsi eta 58.000.000 pezetako gastua (348.587,02 euro, BEZa barne) egiteko baimena ematen duena.

232/2001 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Donamariako kolektoreen sarea (Gaztelu, Azkarraga, Convento eta Igurin)" izeneko proiektuko obrak egiteko desjabetzapen prozedurari hasiera ematen diona.

307/2001 EBAZPENA, ekainaren 8koa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura zuzendari nagusiak emana, 2001. urteko Nafarroako Jaialdien programa egiteko langileen zerbitzua kontratatzeko baimena ematen duena.

758/2001 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zentroetarako ekorradiologia tresneriaren hornidura kontratatzeko gastua baimendu (OB9/2001 lehiaketa) eta kontratazio espedienteari hasiera ematen zaio.

458/2001 EBAZPENA, maiatzaren 23koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Ebroko Ardatza NA-134 errepidea zabaldu eta hobetzea, tartea: NA-115etik NA-660ko bidegurutzera bitarteko lotura" jendaurrean jartzeko epea ebatzi eta behin betikoz onesten duena.

471/2001 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Errepideen Sareko zeharbideak zehaztu, bertako tarte batzuk hiribarreneko bide bihurtu eta Iruñerriko errepide sareko tarte batzuen titulartasuna transferitzeko proposamena jendaurrean jartzen duena.

380/2001 EBAZPENA, maiatzaren 28koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri zuzendari nagusiak emana, Biurrungo Assis zahar-etxean igogailu bat paratzeko obrak eta haiei loturikoak lehiaketa bidez, prozedura irekiaz kontratatzeko espedientea onesten duena.

Beste Xedapenak

359/2001 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Barne zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Odontologo eta Estomatologoen Elkargo Ofiziala Nafarroako Gobernuko Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuari atxikitako Nafarroako Lanbide Elkargoen eta Elkargoen Kontseiluen Erregistroan inskriba dadin eta haren estatutuak Nafarroako Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitara daitezen agintzen duena.

86/2001 EBAZPENA, apirilaren 17koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, Nafarroarako interesgarriak diren ikerketa proiektuei emandako laguntzak, abenduaren 2ko 58/1999 Ebazpenaren bidez emanak, 2001. urterako berritzen dituena. Dirulaguntza haiek Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak eman zituen otsailaren 25eko 21/2000 Ebazpenaren babespean, hau da, 2000/2001 ikasturterako deialdia onetsi zuen ebazpenaren babespean.

AKATS ZUZENKETA, martxoaren 1eko 180/2001 Ebazpenarena. Haren bidez, erdi eta goi mailako Berariazko Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Irakaskuntzako heziketa zikloetan sartzeko probak egiteko deialdia egin zen.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

B A R A Ñ A I N

Salaketen jakinarazpena

I R U Ñ A

Ebazpenaren jakinarazpena

Sanduzelaiko "C" Unitateko S1.1, S1.2 eta SLA-7 lurzatien urbanizazioa egiteko hitzarmena

Hitzarmenaren berrespena, Sanduzelaiko B.E.P.B.ko "A" unitateko SS-9 lurzatia urbanizatzeko

Hitzarmenaren berrespena, Sanduzelaiko B.E.P.B.ko "A" unitateko SS-11A lurzatia urbanizatzeko

U.I.XXI-eko Z.1 Jarduketa Unitateko (Nafarroako Unibertsitatearen Campuseko U.E.P.S.) xehetasun azterlana Behin betiko onespena

Nafarroako Gobernuak, Iruñeko Udalak eta Nafarroako Aurrezki Kutxak egindako lankidetza hitzarmenaren aldaketa

Z I O R D I A

2001eko aurrekontu orokorra

Plantilla organikoa

Xehetasun azterlanak

C A D R E I T A

Udal Planaren aldaketa. Hasierako onespena

2000ko aurrekontu orokor eta bakarraren aldaketa

C I N T R U E N I G O

2001eko plantilla organikoa

2001eko aurrekontuak

R I B A F O R A D A

Behin betikoz onetsirik, 2001eko aurrekontua eta diruzaintzako gerakinak sartzea

C A S T E J O N

2001eko plantilla organikoa hasiera batez onetsirik

2001eko aurrekontu orokor eta bakarra

L I Z A R R A

H.A.P.O.ko U.E. 5-2 unitatea urbanizatzeko proiektua (Eztandeta eta Arquijas kaleak eta San Sebastian etorbidea) Behin betiko onespena

H.A.P.O.ko aldaketa puntuala AR2 banaketa eremuan (Karlos VII.aren kalean) unitateak birmugatzeko. Hasierako onespena

E R R O N K A R I

2001eko plantilla organikoa

I R U Ñ A

E D I K T U A

B E R R I O Z A R

Arau-hausteen jakinarazpena

U S K A R T Z E

2001eko aurrekontua hasiera batez onetsirik

2000ko kontuak

Obren adjudikazioa

A G O I T Z

Lur trukerako eskaintza publikoa

E G U E S I B A R

Olazko musika ikastetxearen eraikuntza lanen kontratazioa

Olazko zeharbidearen urbanizazio eta zola-jartze lanen kontratazioa

Udal agente baten izendapena (akatsen zuzenketa)

Udal agenteen kontratazioa, behin-behinekotasun erregimenean

C O R E L L A

Aurrekontuko aldaketen behin betiko onespena

E G U E S

2001eko aurrekontuko aldaketa Hasierako onespena

E L G O R R I A G A

Plantilla organikoa

U H A R T E

Hirigintzako hitzarmenaren hasierako onespena

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

L A B A I E N

2000ko urteko kontuak

MURILLO EL CUENDE

2000ko urteko kontuen hasierako onespena

2001eko aurrekontu bakarraren hasierako onespena

A T A R R A B I A

E D I K T U A

A N T S O A I N

Arau-hausteen jakinarazpena

I R U Ñ A

Udalaren Lorezaintza zerbitzurako traktor baten erosketa adjudikatua

Udalaren Argiteria zerbitzurako material elektrikoaren erosketa adjudikatua

T U T E R A

E D I K T U A

E D I K T U A

V I A N A

Hasierako onespena xehetasun azterlanari

E G U E S I B A R

2000. urteko kontu orokorrak onetsirik

L E S A K A

2001. urteko plantilla organikoa

V I L L A T U E R T A

Kontratazio mahaiaren osaera

L E I T Z A

Iñurristako Industrialdea. "Derrigorrezko desjabetzapena" erabiltzeko akordioa

L A R R A G A

Obrak kontratatzeko lehiaketa publikoa

C O R E L L A

Aldaketa puntualaren hasierako onespena Hirigintzako Udal Planean

Udalaren belarren aprobetxamendua arautzen duen Erregelamenduko aldaketaren hasierako onespena

F I T E R O

Borondatezko birzatiketaren hasierako onespena

G A R R A L D A

2001eko plantilla organikoa

2001eko aurrekontu orokor eta bakarraren hasierako onespena

2001eko lan eskaintza

O T E I T Z A

Bake epaile titular eta haren ordezkoaren hautaketa

T A F A L L A

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

I R U Ñ A

Oinarri erregulatzaileak onestea, aisia eta denbora librearen esparruan prebentzio, sustapen eta gizarte-lankidetzarako proiektuak garatzen dituzten entitateei dirulaguntzak emateko. 2001eko ekitaldia.

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

A R A N O

Jarduera sailkatua

B E R A

Jarduera sailkatua

C A P A R R O S O

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

O I B A R

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

R I B A F O R A D A

Jarduera sailkatua

SAN ADRIAN

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

A B A R T Z U Z A

Jarduera sailkatua

A L T S A S U

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B E R A

Jarduera sailkatua

F U S T I Ñ A N A

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

O R K O I E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatuak

T A F A L L A

Jarduera sailkatua