205. ALDIZKARIA - 2020koirailaren11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

93/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 26koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Juana María Villanueva Esparza andrea Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Barne Zuzendaritza Nagusiko Babes Zibileko eta Larrialdietako Zerbitzuko Prestakuntza eta Gainbegiratze Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

95/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 31koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baita Milagros Abaigar Luquin andrea, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Emakumeen Herritartasun, Ahalduntze eta Partaidetzarako Zuzendariordetzako Programen Ataleko burua, bitarte baterako.

28/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 31koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, Arantxa Goikoetxea Irigoien andrea Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiko Nazioarteko Proiektuen Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

298E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, Turismoa eta Merkataritza Antolatu eta Sustatzeko Zerbitzuko zuzendariaren esku uzten duena zenbait eskumenen erabilera.

752E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatu baitu, Mirian Milagros Ciriza Aramburu andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Zainketa Intentsiboetako Erizaintzako II. Unitateko burua.

753E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatu baitu, Leire Mena Sucunza andrea, Nafarroako Ospitaleguneko E-2 Solairuko Erizaintza Unitateko burua.

756E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Cristina Villanueva Tres andrea, Sarrigurengo OOLTko Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena.

757E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu, Begoña Viejo Hernández andrea, Nafarroako Iparraldeko Zainketa Asistentzialetarako eta Etxeko Arretarako Ataleko burua.

761E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Beatriz Arizaleta Primo andrea Nafarroako Ospitaleguneko E-2 Solairuko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

762E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Benjamín Cano Martos jauna Nafarroako Ospitaleguneko Zainketa Intentsiboetako Erizaintzako II. Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

763E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Cristina Villanueva Tres andrea Nafarroako Iparraldeko Zainketa Asistentzialetarako eta Etxeko Arretarako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

771E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Cristina Elvira Sáez andrea Nafarroako Ospitaleguneko Larrialdietako Erizaintzako II. Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

697E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deklaratzen baita bete gabe gelditu direla deialdi honetako lanpostuak: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Hematologia eta Hemoterapiako barrutiko fakultatibo espezialisten 5 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia.

698E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko barrutiko fakultatibo espezialisten lanpostu huts batzuk esleitzen dituena, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzea eginda, espezialitate hauetakoak, hain zuzen: Dermatologia Mediko-Kirurgikoa eta Benereologia, Endokrinologia eta Nutrizioa, Medikuntza Intentsiboa, Neurofisiologia Klinikoa eta Erreumatologia.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

14D/2020 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez iragartzen baita gordailutu dela “CEN-Nafarroako Enpresaburuen Konfederazioa” izeneko enpresaburuen konfederazioaren estatutuen aldaketa (gordailu zenbakia: 31000259; lehengo gordailu zenbakia: 31/146).

1.7. BESTELAKOAK

139/2020 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Eulateko eta Aranaratxeko udal-mugarteetan goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa ematen baitira, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

140/2020 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Zarrakaztelun goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa ematen baitira, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

141/2020 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Zangozan goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa ematen baitira, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

143/2020 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ematen baitira aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa honako hauetarako: 66 kV-eko linea elektrikoa, “Zangozako TBA-Muga meatzeko azpiestazio elektrikoa” tartean, eta “Muga meatzea” azpiestazioa, 66/20 kV-ekoa, Zangozako udal-mugartean, Muga meatzea izeneko ustiategia elektrizitatez hornitzeko.

328/2020 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira Labor-ESO programaren deialdiko oinarri arautzaileak; programa horren hartzaileak dira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren mailako ikasleak, zehazki 2020-2021 ikasturtean ari direnak Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programa batean (IEHP), Nafarroako Foru Komunitatean funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan.

212E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 5ekoa, Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Vodafone SAUk Nafarroako Foru Komunitateko Azpiegituren Lurralde Plana aldatzeko eta eguneratzeko aurkeztu duen 23. espedientea.

223E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Telefónica Móviles Españak Nafarroako Foru Komunitateko Azpiegituren Lurralde Plana aldatzeko eta eguneratzeko aurkeztu duen 9. espedientea.

105E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Zubiri-Eugi” linean 13,2 kV-eko lur azpiko tarte berria, 4523. euskarritik Urtasun transformazio zentroraino”, Esteribarko udal mugartean. Sustatzailea I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes SAU da.

107E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baita proiektu honetarako: “Uharte Arakilgo udal-mugartean zuntz optikoaren linea kanalizazio bidez eta lehendik dagoen aireko linearen bidez ezartzeko proiektu teknikoa”. Sustatzailea Nasertic da.

664E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 10ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Serralta Parke Eolikoaren aldaketaren ingurumen eraginaren adierazpena eman zuena, Eólica Cabanillas, SL enpresak sustatua, Cabanillas udalerrian.

693E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 18koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita S10 plan partzialari buruz, Cortesko udalerrian. Ultracongelados de Cortes SL da planaren sustatzailea.

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. Elkarte ENSari dagokion inskripzioa (666 NA) deuseztatzea.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Agropecuaria Peralta SLk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Larraporc SAk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Granja Cuartochico SLk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Granja Malon Fernandez SLk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ARAKIL

Deialdia, hautaproben bidez izangaien zerrenda bat eratzeko, administrari laguntzailearen lanpostuan aldi baterako kontratuarekin aritzeko

TUTERA

Oposizio-lehiaketa, Udaltzaingoko inspektoreorde izateko lanpostu bat betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARTAXOA

Deialdia, COVID-19ak sorturiko osasun-krisiaren ondorio ekonomiko kaltegarriei aurre egiteko laguntzena. Epea luzatzea

BARASOAIN

Herri-larreak arautzen dituen ordenantzaren aldaketaren behin betiko onespena

BARILLAS

Deialdia, laguntzak emateko COVID-19ak sorturiko krisiaren ondoren enpresak sortzeko, autoenplegua sustatzeko, ekonomia-jarduerak hobetzeko eta suspertze ekonomikorako beste neurri batzuk hartzeko

BAZTAN

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BUÑUEL

Alkatetzaren eskuordetzeak

BURLATA

Patronatuko buruaren eskumenak buruordearen esku uztea

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

CASCANTE

Hiri-jarduketarako plan berezia, lerrokadurak aldatzeko bizitegi-gune estentsiboan (zentro termoludikoaren aldean).
Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Aldaketa, Ibilgailuen trafikoaren gaineko ordenantzan.
Behin betiko onespena

UHARTE

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

IRURTZUN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

LODOSA

Arau subsidiarioen aldaketa, AR-2 eremuko UE-23 unitatean,
Los Cabezos industrialdean. Behin betiko onespena

MIRANDA ARGA

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 972. lurzatian. Behin betiko onespena

Aldaketa, Herri-larreen aprobetxamendua arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Kultur Patronatuaren taldeentzako dirulaguntzak 2019/2020. Laburpena

Aldaketa ordenantza fiskalean, Noaingo Udalaren Kirol Patronatuak kudeatzen dituen udalaren kirol instalazioetan zerbitzuak
emateko tasak arautzen dituen horretan.
Behin betiko onespena. 44. ordenantza

ERRIBERRI

2020ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

ORKOIEN

Aldaketa, Udalaren Erregelamendu Organikoan

ZANGOZA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 743. lurzatian.
Behin betiko onespena

TAFALLA

Hiri-jarduketako plan berezia UC-86 unitatean.
Behin betiko onespena

DORRE ELORTZIBAR

Ordenantza, arautzen duena herri-lurretako baratzeen aprobetxamendua. Hasierako onespena

TUTERA

Alkatetzaren eskuordetzeak, kanpoan egoteagatik

VILLATUERTA

Hiri-jarduketarako plan berezia. Behin betiko onespena

DEIERRI

Landa-lurreko eta hiri-lurreko ondasunen gaineko 2020ko kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea

ZIZUR NAGUSIA

Herritarren parte hartzearen udal ordenantzaren aldaketaren behin betiko onespena

Deialdia, euskara sustatzeko dirulaguntzak emateko.
2019-2020 ikasturtea. Laburpena

IRUNBERRIKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Irunberriko “San Isidro” zahar etxean adinekoentzako zerbitzuak emateko prezio publikoak 2020rako. Behin betiko onespena

ERRIBERAKO MANKOMUNITATEA

Ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

CIRAUQUI

Periodo de pago voluntario
de la contribución territorial urbana de 2020

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CUMA CADREITA S. COOP. DE VILLAFRANCA

Disolución de la Sociedad

CUMA AGROCE S. COOP. DE CAPARROSO

Disolución de la Sociedad

ESCUELA TECNOLÓGICA CREATIVA S. MCOOP.

Disolución de la Sociedad