205. ALDIZKARIA - 2020koirailaren11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa ordenantza fiskalean, Noaingo Udalaren Kirol Patronatuak kudeatzen dituen udalaren kirol instalazioetan zerbitzuak
emateko tasak arautzen dituen horretan.
Behin betiko onespena. 44. ordenantza

Noain Elortzibarko Udalak, 2020ko uztailaren 14an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen aho batez 44. ordenantza fiskalaren aldaketa, zeinak arautzen baititu Noaingo Udalaren Kirol Patronatuak kudeatzen dituen udalaren kirol instalazioetan zerbitzuak emateko tasak.

Iragarkia 2020ko 166. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 28an, eta jendaurreko aldia iragan da inork erreklamaziorik aurkeztu gabe; hortaz, aldaketa behin betiko onetsitzat jotzen da, Nafarroako Toki Administraziori buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin bat. Hona hemen testua osorik:

KUOTAK 2020-2021 DENBORALDIAN, IRAILETIK AURRERA APLIKATZEKO

KUOTAK

2019-2020

KUOTAK

2020-2021

* Helduen txapelketak

Jokalari erroldatua

15,00 euro

15,00 euro

Jokalari erroldatu gabea

25,00 euro

25,00 euro

* Mendia / urtarriletik aurrera aplikatzeko

18 urtera bitartekoa, irteera bakoitzeko

5,00 euro

5,00 euro

19 urtetik gorakoak, irteera bakoitzeko

7,00 euro

7,00 euro

KUOTAK 2020-2021 DENBORALDIAN, IRAILETIK AURRERA APLIKATZEKO

*ESKOLAK

(16 urte bitarte)

Kirol bat

1. seme-alaba

2. seme-alaba

3. seme-alaba

4. seme-alaba

2019-2020

2020-2021

Igotzeko proposamena

2019-2020

2020-2021

Igotzeko proposamena

2019-2020

2020-2021

Igotzeko proposamena

2019-2020

2020-2021

Igotzeko proposamena

Urtea erroldatua / abonatua

45,00 euro

kiroleko

45,00 euro

kiroleko

40,00 euro

kiroleko

40,00 euro kiroleko

35,00 euro

kiroleko

35,00 euro kiroleko

0,00 euro

0,00 euro

Urtea erroldatua / abonurik gabea

55,00 euro

kiroleko

55,00 euro kiroleko

50,00 euro

kiroleko

50,00 euro kiroleko

45,00 euro

kiroleko

45,00 euro kiroleko

0,00 euro

0,00 euro

Urtea erroldatu gabea / abonatua

115,00 euro

kiroleko

115,00 euro kiroleko

115,00 euro

kiroleko

115,00 euro kiroleko

115,00 euro

kiroleko

115,00 euro kiroleko

115,00 euro

kiroleko

115,00 euro kiroleko

Urtea erroldatu gabea / abonatu gabea

140,00 euro

kiroleko

140,00 euro kiroleko

140,00 euro

kiroleko

140,00 euro kiroleko

140,00 euro

kiroleko

140,00 euro kiroleko

140,00 euro

kiroleko

140,00 euro kiroleko

Prezio bereziak Noain Elortzibarko bizilagunentzat, Udalak kasu bakoitzean baloratuko dituen zailtasun ekonomikoak badituzte.

Urtea erroldatu gabea, Noain Elortzibarko egoiliarra ez izanik, Noaingo ikastetxeren batean ikasten badu / abonatua

100,00 euro kiroleko

100,00 euro kiroleko

90,00 euro kiroleko

90,00 euro kiroleko

80,00 euro kiroleko

80,00 euro kiroleko

0,00 euro

0,00 euro

Urtea erroldatu gabea, Noain Elortzibarko egoiliarra ez izanik, Noaingo ikastetxeren batean ikasten badu / abonatu gabea

120,00 euro kiroleko

120,00 euro kiroleko

100,00 euro kiroleko

100,00 euro kiroleko

90,00 euro kiroleko

90,00 euro kiroleko

0,00 euro

0,00 euro

*Gazteak, areto-futbola (17 eta 25 urte bitarte)

Urtea erroldatua / abonatua

60,00 euro

Urtea erroldatua / abonatu gabea

72,00 euro

Urtea erroldatu gabea / abonatua

100,00 euro

Urtea erroldatu gabea / abonatu gabea

120,00 euro

Urtea desgaitasuna dutenen ekipoa

(erroldatuak eta erroldatu gabeak)

40,00 euro

*Adinekoa (60 urtetik gora)

Urtea erroldatua / abonatua

9,00 euro hilean

Urtea erroldatua / abonatu gabea

11,00 euro hilean

Urtea erroldatu gabea / abonatua

13,00 euro hilean

Urtea erroldatu gabea / abonatu gabea

16,00 euro hilean

Argitara ematen da, orok jakin dezan eta behar diren ondorioak izan ditzan.

Noain Elortzibarren, 2020ko irailaren 2an.–Alkate udalburua, Sebastián Marco Zaratiegui.

Iragarkiaren kodea: L2010146