205. ALDIZKARIA - 2020koirailaren11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BAZTAN

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Baztango Udalak, 2020ko martxoaren 13an egin osoko bilkura berezian, hasiera batez onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.

Onetsitako erabakia 2020ko 67. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen martxoaren 30ean eta jendaurreko epean aurkeztu diren alegazioak ebatzi dira; hortaz, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, behin betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa, eranskinean zehazten baita.

Baztanen, 2020ko uztailaren 23an.–Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa.

ERANSKINA - 2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

Funtzionarioak

IZENA

KOP.

MAILA

SARB.

OSAGARRIAK

NAHITAEZKO HIZKUNTZA ESKAKIZUNA

EGOERA

Ahozkoa

Idatzia

Administrari laguntzailea

1

D

OL

%15 M. %11,99 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Eszed.

Administrari laguntzailea, Alkatetzakoa

1

D

OL

%15 M. %11,99 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Administrari ofiziala (GS)

1

C

OL

%12 M. %32,36 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Administrari ofiziala, Erregistroa (GS)

1

C

OL

%12 M. %32,36 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Administrari ofiziala, Gordailuzaintza (GS)

1

C

OL

%12 M. %42,36 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Administrari ofiziala, Idazkaritza (GS)

1

C

OL

%12 M. %32,36 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Administrari ofiziala, Katastrokoa (GS)

1

C

OL

%12 M. %32,36 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Administrari ofiziala, Zergetakoa (GS)

1

C

OL

%12 M. %32,36 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Arkitekto teknikaria

1

B

OL

%30 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Atezaina (Elizondoko Eskola Publikoa) (GS)

1

D

OL

%15 M. %11,99 L. %10 A.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Basozaina (GS)

2

C

OL

%12 M. %11,99 L. %10 A.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

1 jardunean

1 eszed.

Etxeko lag. zerbitzuko langilea

4

E

OL

%15 M. %12,21 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

B2/HEOko 4. maila

Hutsik

Euskara teknikaria (GS)

1

B

OL

%35,57 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Zerb. bereziak

Gizarte langilea (GS)

1

B

OL

%43,57 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Hondakin teknikaria

1

B

OL

%30 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Idazkaria (GS)

1

A

OL

%40,72 L. %55 D.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Kirol teknikaria

1

B

OL

%35,57 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Kontu-hartzailea (GS)

1

A

OL

%10,57 L. %35 B.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Kultura dinamizatzailea

1

B

OL

%35,57 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Pala gidaria (azpiegitura lanetarako teknikari laguntzailea) (GS)

1

D

OL

%15 M. %11,99 L. %10 A.

C1/EGA/HEOko 5. maila

B2/HEOko 4. maila

Hutsik

Udaltzaina

5

C

OL

%45Be.%6T.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

4 jardunean

1 hutsik

Zerbitzu anitzetakoa (GS)

5

D

OL

%15 M. %11.99 L. %10 A.

C1/EGA/HEOko 5. maila

B2/HEOko 4. maila

3 jardunean

2 Hutsik

Zerbitzu anitzetakoa. Urak

1

D

OL

%15 M. %11.99 L. %10 A.

C1/EGA/HEOko 5. maila

B2/HEOko 4. maila

Hutsik

Lan-kontratudun finkoak

IZENA

KOP.

MAILA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

NAHITAEZKO HIZKUNTZA ESKAKIZUNA

EGOERA

Ahozkoa

Idatzia

Administrari laguntzailea

1

D

OL

%15 M. %6,99 L. %18,05 K.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Administrari laguntzailea, Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

1

D

OL

%15 M. %11,99 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Atezaina (Udalekoa)

2

D

OL

%15 M. %11,99 L. %10 A.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Eszed.

Berdintasun teknikaria

1

B

OL

%30 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Gizarte hezitzailea

1

B

OL

%30 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Gizarte langilea

1

B

OL

%30 L.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

jardunean

Musika Eskolako irakasleak

11

B

OL

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Zerbitzu anitzetakoa

1

D

OL

%15 M %7,21 L. %10 A.

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Zuzenbideko lizentziaduna.

1

A

OL

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Funtzionarioen izenen zerrenda

IZEN-ABIZENAK

KARGUA

EGOERA

AITORTUTAKO ZERBITZUEN DATA

MAILA

GRADUA

OSAGARRIAK

ALBERRO IBARRA, TOMAS

Zerbitzu anitzetakoa

Jardun.

2009/10/27

D

2

%15, %11,99, %10

APEZTEGIA ERATSUN, AINTZANE

Admin. ofiziala, Zergetakoa

Jardun.

1998/02/17

C

4

%12, %32,36

ARRASTUA ALZURI, JAVIER

Zerbitzu anitzetakoa

Jardun.

2011/10/24

D

2

%15, %11,99, %10

ARRIBILLAGA GARAICOECHEA, M.ª JOSE

Kontu-hartzailea

Jardun.

1992/05/04

A

4

%10,57, %35

BAZTERRIKA ZELAIETA, AITOR

Basozaina

Jardun.

2000/09/04

C

3

%12, %11,99, %10

CELAYETA SARRATEA, JOSE M.ª

Zerbitzu anitzetako. of. *

Jardun.

2000/01/03

D

3

%15, %11,99, %10, 15%*, 10%*

GOÑI MICHELENA, JULIAN

Udaltzaina

Jardun.

1986/10/19

C

6

%45, %6

IRURETA RODENAS, FRANCISCO J.

Udaltzaina. Udaltzaingoko koord.*

Jardun.

1987/11/16

C

5

%45, %15*, %6

ITURZAETA BARNÓ, JAIONE

Admin.ofiziala, Idazkaritzakoa

Jardun.

1996/09/15

C

4

%12, %32,36

KASARES CORRALES, PAULA

Euskara teknikaria

Zerb. bereziak.

1998/06/03

B

3

%35,57

LAURNAGARAY MIHURA, L. JAVIER

Mendizaina

eszed.

2000/06/11

C

3

%12, %11,99, %10

MAIA ETXEBERRIA, XABIER

Atezaina

Zerb. bereziak

2007/08/28

D

2

%15, %11,99, %10

MARIEZKURRENA PEROTXENA, ARANTZA

Admin.ofiziala, Gordailuzaintzakoa

Jardun.

2005/11/12

C

2

%12, %42,36

MAYA MARTICORENA, PEDRO MARIA

Udaltzaina

Jardun.

1990/07/28

C

5

%45, %6

MENDIBURU ETXEBERRIA, PABLO

Admin. ofiziala, Katastrokoa

Jardun.

2002/02/18

C

3

%12, %32,36

MORTALENA SALDIAS, LUIS M.

Udaltzaina

Jardun.

1987/11/19

C

5

%45, %6

OSCOZ SARRETA, JESUS

Admin. ofiziala, Erregistrokoa

Jardun.

1992/12/01

C

4

%12, %32,36

URTASUN LASA, ELENA

Gizarte langilea

Jardun.

1989/06/01

B

5

%43,57

2020/01/01ean, aldi baterako eta behin-behineko administrazio-kontratudun langileen izenen zerrenda

IZEN-ABIZENAK

KARGUA

EGOERA

AITORTUTAKO ZERBITZUEN DATA

MAILA

GRADUA

OSAGARRIAK

AMIANO IRIARTE, JON

Zerbitzu anitzet.

Admin.–kontrat..

2017/10/02

D

1

%15, %11,99, %10

ANDRESENA ZUBIGARAY, LAURA

Gizarte langilea

Aldi baterako

2009/07/12

B

%30

ARRUABARRENA OTXANDORENA, MAITANE

Gizarte Hezitzailea

Aldi baterakoa

B

%30

ARTOLA IÑARRA, XABIER

Etxezaina, goizekoa

Aldi baterako

2013/04/23

D

%15, %11,99, %10

ASTIBIA LEGORBURU, JASONE

Administrari lag.

Aldi baterako.

2004/11/01

D

%15, %6,99%, %18,05

BARAZABAL ERASUN, UNAI

Pala gidaria

Admin.–kontrat.

2014/05/29

D

1

%15, %11,99, %10

BARRENETXE LERTXUNDI, M.ª JESUS

EELZko langilea

Aldi baterako

2019/07/01

E

%15, %12,21

BIDEGARAY ECHENIQUE, MARIANO

Zerbitzu anitzet.

Aldi baterako

1992/01/31

E

%15, %7,21, %10

DAGUERRE GOÑI, FERNANDO

Zerbitzu anitzet.

Admin.–kontrat.

1989/08/28

D

5

%15, %11,99, %10

ELIZALDE FAGOAGA, LOREA

Administrari lag.

Admin-kontrat

2004/03/08

D

3

%15, %11,99

ELIZETXE BIDEGARAI, JON

Basozaina

Admin-kontrat

2015/10/05

C

1

%12, %11,99, %10

FERNANDEZ CERRADA, IÑAKI

Arkitekto teknikaria

Admin-kontrat

2017/06/02

B

1

%30

GAZTELUMENDI BIKONDOA, EMMA

EELZko langilea

Aldi baterako

2016/06/21

E

%15, %12,21

GOÑI ELIZAINCIN, ANA BELEN

EELZko langilea

Admin.–kontrat.

2003/03/25

E

3

%15, %12,21

HERNANDORENA ARRECHEA, JON

Atezaina, arratsaldekoa

Aldi baterako

2011/11/15

D

%15, %11,99, %10

HERRERA BERTIZ, MAITE

Administrari lag.

Admin-kontrat

2008/02/26

D

2

%15, %11,99

IDIART CORDOBA, M.ª LOURDES

EELZko langilea

Admin.–kontrat.

2002/01/23

E

3

%15, %12,21

IRIBARREN GARBALENA, IRENE

Administrari lag.

Aldi baterako

2005/10/18

D

%15, %11,99

LARRUY ALAÑA, ANA

Kultura dinamiz.

Admin.–kontrat.

1988/07/27

B

5

%35,57

MENDICOA MAYA, JUSTO

Zerbitzu anitzetakoa

Admin.–kontrat.

1989/09/24

D

5

%15, %11,99, %10

MEOKI PLAZA, MIREN

Hondakin tekn.

Aldi baterakoa

2013/09/02

C

%12

OTEIZA UGARTE, ANA JESUS

EELZko langilea

Mugagabe ez finkoa

2005/09/16

E

%15, %12,21

SAGASTIBELTZA IGOA, BAUTISTA

Atezaina

Admin.–kontrat,

D

1

%15, %11,99, %10

SANTESTEBAN ITURRALDE, ELIZABETH

Kirol teknikaria

Admin.–kontrat.

1991/12/04

B

5

%35,57

URBIOLA LOYARTE, IULEN

Idazkaria

Admin.–kontrat,

2010/07/01

A

2

%40,72, %55

URRUTIA APEZETXEA, KRISTINA

Euskara teknikaria

Admin-kontrat

2019/09/02

B

2

%35,57

URTASUN LASA, MIREN ORREAGA

EELZko langilea

Admin.–kontrat,

2014/06/22

E

1

%15, %12,21

Musika Eskolako langileak

IZEN-ABIZENAK

KARGUA

MAILA

KONTRATUA

OSAGARRIAK

EGOERA

AITORTUTAKO ZERBITZUEN DATA KONTRATUA
HASTEKO DATA

ARRETXEA TXOPERENA, AMADEO

Irakaslea

B

Aldi baterako

%30L.

Jardunean

2000/10/02

CHAVARRI ESPAÑA, OSCAR

Irakaslea

B

Aldi baterako

%30L.

Jardunean

1995/10/04

GALVANY LARROUQUE, AINHOA

Irakaslea

B

Aldi baterako

%30L.

Jardunean

2013/10/29

IPARRAGUIRRE GONZALEZ, MIGUEL

Irakaslea

B

Aldi baterako

%30L.

Jardunean

1988/10/03

PEREZ FERNANDEZ, JAVIER

Irakaslea

B

Aldi baterako

%30L.

Jardunean

2013/09/02

QUERTIER MUNARRIZ, JEANNE

Zuzendaria

B

Aldi baterako

%30L. %15Z.

Jardunean

1997/10/13

SAENZ FDEZ. DE ARROYABE, XABIER

Irakaslea

B

Aldi baterako

%30L.

Jardunean

1998/09/10

SANCHEZ ECHENIQUE, ROSA M.ª

Irakaslea

C

Aldi baterako

%30L.

Jardunean

1988/02/01

TORROBA SANZBERRO, M.ª CARMEN

Irakaslea

B

Aldi baterako

%30L.

Jardunean

1988/02/01

VELASCO BERNAL, ESTEBAN

Irakaslea

B

Aldi baterako

%30L.

Jardunean

2017/09/01

VIZCAY VILLANUEVA, ARAITZ

Irakaslea

B

Aldi baterako

%30L.

Eszed.

2013/09/16

M. Maila. Z. zuzendaritza lanean. L. lanpostua. D. Dedikazio esklusiboa. B. Batera. L.L. Lanaldi luzapena. A. Arrisku berezia. T. Txandakakotasuna. Be. Berariazkoa O. Osagarria. GS Gizarte Segurantza.

Iragarkiaren kodea: L2009807