62. ALDIZKARIA - 2007ko maiatzaren 18a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

38/2007 FORU DEKRETUA, maiatzaren 2koa. Honen bidez Ignacio Guembe Cervera izendatzen da Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuko Abeltzaintza Zerbitzuko zuzendari.

1352/2007 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez izendapenak egiten dira, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Estatistikako erdi mailako tituluduna izateko 2 lanpostu betetzeko.

1354/2007 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko oihangintzako ingeniari tekniko izateko lanpostu bat betetzeko izendapena egiten duena.

1425/2007 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Milagros Sádaba Bravo andrea, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario izendatu, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zerbitzu anitzetako enplegatu lanetan aritzeko, eta lanpostu hutsa esleitzen diona.

773/2007 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko Maisu-maistren Kidegoan sartzeko hautapen prozeduraren espedientea onesten da, Ainara Arakama Goikoetxea, Haizea Destribats Yáñez, Natalia Fernández Martínez eta Nerea Lanz Beregaña andreei buruzkoa.

855/2007 EBAZPENA, maiatzaren 8koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, martxoaren 22ko 492/2007 Ebazpenaren zortzigarren arauko 1.2 atalean aurreikusten den Ebaluazio batzordeko kideak izendatzen dituena. 492/2007 Ebazpena Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak eman zuen eta haren bidez Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Maisu-Maistren Kidegoan sartzeko deialdia onetsi zen.

AKATS ZUZENKETA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko errepideetako laguntzaile tekniko izateko 3 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdiko izendapenaren oharrean.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

1525/2007 EBAZPENA, maiatzaren 9koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaileen sarjentu izateko 12 lanpostu, lekualdatze lehiaketa egin ondotik aterako direnak, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onetsi, Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatu eta gai zerrendako lehendabizko zatiko 14. gaian atzemandako akatsa zuzentzen da.

1526/2007 EBAZPENA, maiatzaren 9koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko SOS Nafarroako Aretoko buru izateko hiru lanpostu barne igoerako txanda murriztuan eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi, deialdiko 6.4.1.1 oinarrian dagoen akatsaz oharturik zuzendu eta oposizioko lehenbiziko ariketa noiz eginen den ezartzen duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

ERABAKIA, 2007ko martxoaren 19koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Murillo el Fruton paratu beharreko "Hondakinak Baloratu eta Kudeatzeko Zentroa" izeneko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala onesten duena. Proiektua Indugarbi, S.L. enpresak sustatu du.

159/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 29koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Vianako Udal Plana AR-2ko SI 1, 2, 3, 4 eta 5. sektore industrialetan aldatzeko espedientea, aipatu Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

160/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 29koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Larragako Udal Plana 6. eta 7. unitateetan aldatzeko espedientea, Jesús Villanueva Fernández jaunak eta beste batzuek sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

1113/2007 EBAZPENA, apirilaren 18koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana. Haren bidez behin betiko onetsi da "Getze Galarko goi-ordokiko industrialdea" izeneko desjabetzeko proiektua, baita ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda ere.

1155/2007 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, "El Vado baserria-Undio 13,2 KV-ko aireko linearen bariantea, Muru Asteraingo mugapean Etxauri-Jaitz linearekiko zirkuitua ixteko" izeneko proiektuak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

1157/2007 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana. Honen bidez dei egiten da "Tentsio erdiko 13,2 KV-ko aireko linea elektrikoa, zirkuitu bikoitza, Corella iparraldea" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

123/2007 FORU AGINDUA, apirilaren 27koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, mahastiak berregituratu eta moldatzeko 2007-2008 kanpainako planetarako laguntzak arautzekoa.

135/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 10ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, nekazaritza ustiategiak modernizatzeko laguntzen deialdia onesten duena 2007ko ekitaldirako, Landa Garapenerako 2007-2013 urteetarako Programaren barrenean. Laguntzak lehia bidez emanen dira.

82/2007 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, prestakuntzan diharduten ikertzaileen Estatutuaren esparruan, kontratuaren modalitatean tesia egin eta doktore titulua eskuratzeko doktoretza aurreko laguntzen deialdia egiten duena.

290/2007 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2007. urterako Lanbide Hastapeneko Programei laguntzeko modulu ekonomikoak ezarri eta 2006-2007 ikasturteari dagokion bigarren ordainketarako baimena ematen duena.

356/2007 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Hezkuntza Departamentuko Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2006-2007 ikasturtean Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako mailetan testuliburuak erosteko beka eta laguntza deialdia behin-behinekoz ebazten duena.

1109/2007 EBAZPENA, apirilaren 18koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, nazioarteratzen laguntzeko zerbitzuetarako dirulaguntzak emateko 2007ko deialdia onesten duena.

1397/2007 EBAZPENA, maiatzaren 9koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, lehiakortasuna hobetzeko dirulaguntzak emateko 2007ko deialdia onesten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

277/2007 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Lan zuzendari nagusiak emana, "Iruñeko Udala", enpresaren lan hitzarmen kolektiboa hein batean aldatzeko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 30/2005).

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA ETA LAN DEPARTAMENTUA. Iragarkiak.

IRAGARKIA

1.3.6. Beste batzuk

ERABAKIA, 2007ko maiatzaren 2koa, Nafarroako Gobernuarena. Honen bidez "Abiadura Handiko Trenaren Iruñerriko Partzuergoa" erakundearen estatutuak jendaurrean egoteko aldia bukatu da eta estatutuok onetsi dira.

441/2006 FORU AGINDUA, azaroaren 27koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Ingurumen eraginaren adierazpena egiten duena "N-121-A errepidean, Endarlatsan, Bidasoa ibaiaren gainean zubi bat egiteko proiektuaz". Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatu du proiektu hori.

430/2007 EBAZPENA, apirilaren 3koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Ardoi sektorea urbanizatzeko proiektua burutzeko behar den erreka zabaltze lanek ukituko dituzten ondasun eta eskubideen zerrenda eta proiektua jendaurrean jartzen dituena.

108/2007 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana. Haren bidez Ingurumen ukipenetarako baimena ematen da Errezuko Ubagua ibaiko isurtze puntualen hodi biltzaile kolektorearen proiektua egiteko, arrain-haztegitik behetiko tartean, 2. poligonoko 163. eta 176. lurzatiak zeharkatuz, hau da, egungo kolektorearekin bat egin arteko azken zatian, Errezuko Kontzejuak sustatua.

109/2007 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez Murchanteko 2. poligonoko 39B lurzatian eguzki-parke fotovoltaikoa instalatzeko Ingurumen ukipenetarako baimena ematen da. Proiektua Miguel Angel Orta Alava jaunak sustatu du.

42/2007 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, Europako Dokumentazio Zentroak Nafarroako Foru Komunitateari ematen dizkion zerbitzuei buruz Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak eta Nafarroako Unibertsitateak izenpetuko duten hitzarmenaren testua onesten duena.

157/2007 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez onetsi da Nafarroako Enpresa eta Berrikuntzarako Europako Zentroa, S.A. enpresa publikoari mandatua egitea "gazte nafarren izaera ekintzaileari sostengua eman eta sustatzeko ekintzak gauzatzeko".

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA Ingurumen arloko Baimen Osatuaren eskaera, Dynamobel, S.A.k egina.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

KASEDA

2007ko kontribuzioen eta zergen karga-tasak

Kasedako Udal Planaren aldaketa puntuala, Kasedako 4. sektorean antolamendu xehekatuaren bidez sektorizaturiko lurzoru urbanizagarria handitzeko. Behin betiko onespena

CORELLA

Aldaketa Udalaren kirol instalazioak erabiltzeko erregelamenduan. Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
ARTAXOA

Alkatetzaren eskuordetzea

BERIAIN

Zerbitzu anitzetako enplegatu izateko hiru lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia. Izendapena

BURLATA

Alkatetzaren eskuordetzea

DONAMARIA

Zerbitzu anitzetako enplegatu bat hartzeko deialdia. Izendapen proposamena

LEDEA

Alkatetzaren eskuordetzea

LODOSA

Deialdia, Lodosako Udaleko administrari-ofizial izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
ARANO

2007ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARGUEDAS

Deialdia, kontu-hartzaile izateko lanpostu bat, bitarteko gisa, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

BAZTAN

Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, administrari laguntzaileendako bi lanpostu finko betetzeko deialdikoa

CABANILLAS

2007ko plantilla organikoko aldaketa eta lan eskaintza. Behin betiko onespena

CINTRUENIGO

Deialdia, udaltzain laguntzaile lanpostuan eta aldi baterako kontratuarekin aritzeko izangaien zerrenda bat hautaproben bidez osatzeko, betiere Cintruenigoko Udaltzaingoan sortzen diren beharrak bete ahal izateko

ETXALAR

Plantilla organikoaren behin betiko onespena

LODOSA

Lodosako Udaleko albiente izateko bi lanposturen oposizioa. Praktiketako funtzionarioaren izendapena

AMESKOABARREN

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

RIBAFORADA

Deialdia, Ribaforadako Udaleko administrari izateko lanpostu bat, C mailakoa, oposizio murriztuaren bidez betetzeko, plantillako lanpostu kopurua handitu gabe

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
BAZTAN

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

BERIAIN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ERRIBERRI

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

SAN ADRIAN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

OLTZA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

2.3.3. Nahitaezko desjabetzeak
VIANA

BBBPBko UA-1 unitatearen xehetasun azterlanak ukitutako ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ANTSOAIN

EDIKTUA

ARANO

2006ko kontuen behin betiko onespena

GOIZUETA

2007ko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

Aurrekontuko 1/2007 aldaketa

LODOSA

Aurrekontuko bigarren aldaketa. Hasierako onespena

ERRIBERRI

2007ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

ORISOAIN

2006ko aurrekontua

AZKOIEN

Aurrekontuetako aldaketa. Behin betiko onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Adostasun txostena 2006ko kontu orokorrari

2.3.5. Beste batzuk
ARROITZ

Herrilurraren desafektazioa

BERIAIN

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Xehetasun azterlana, lerrokadurak eta sestrak ezartzeko eta bolumenak antolatzeko. Hasierako onespena

KASEDA

Kasedako Udal Planeko antolamendu xehekatuko determinazioen aldaketa, 81. artikuluari dagokionez. Behin betiko onespena

LERIN

Hirigintza hitzarmena. Behin betiko onespena

LEDEA

Urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

MILAGRO

Arau subsidiarioetako aldaketa ez egituratzailea. Behin betiko onespena

ESA

Borondatezko birzatiketa proiektua. Behin betiko onespena

MARTZILLA

Martzillako Arau Subsidiarioetako 14-A exekuzio unitateko birzatiketaren behin betiko likidazioaren kontua. Hasierako onespena

MURUZABAL

Hiri Antolamenduko Udal Planeko UO-9 birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

UHARTE ARAKIL

Uharte Arakilgo UCH-13 unitateko Konpentsazio Batzordearen Estatutuak. Behin betiko onespena

FUNES

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

GESALATZ

Lerateko UE 10.2 unitatea birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

LIZARRA

Konpentsazio Batzordearen estatutuak. Hasierako onespena

VILLATUERTA

1.911-1.917 lurzatietako xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ARAITZ

Aldaketa Araizko Arau Subsidiarioetako 67. unitateko jarduketa sisteman. Hasierako onespena

CORELLA

AR-1 eremuko UE-3 unitatea birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

AR-1eko (5. exekuzio unitatea) plan partzialeko testu bategineko aldaketa. Hasierako onespena

DEIERRI

Arandigoiengo U.E.2 unitatea urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

EDICTO

VII. HAUTESKUNDEEN PROZEDURA

NAFARROAKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

IRAGARKIA

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

Notificación de resoluciones sancionadoras en materia de transportes

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA, COMERCIO Y TRABAJO

Edicto de notificación

ABARZUZA

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

ARGUEDAS

Notificación de bajas por caducidad en Padrón municipal de habitantes

BURLADA

Notificaciones de requerimientos sobre vehículos abandonados

GUESALAZ

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

PAMPLONA

Notificación expedientes de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de Pamplona

ARANGUREN

EDICTO

PERALTA

Denuncias de Tráfico

VIANA

Notificación de sanción

VILLAFRANCA

Notificación de propuestas de resolución

EGUES

EDICTO

ESTELLA

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

HUARTE

Notificación de sanción

Notificación de requerimiento sobre vehículos abandonados

LESAKA

Zehapenen jakinarazpena

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA
NOTIFICACIONES

EDICTO

RESOLUCIONES

EDICTO

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Remisión de notificación de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992