171. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 23a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

62/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, zeinaren bidez Blanca Paloma Herrera Martínez del Campo andrea izendatzen baita Tuterako 2. Jabetza Erregistroko titular.

63/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, zeinaren bidez María Concepción de Río Solano andrea, Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuko Aholkularitza Ataleko burua, izendatzen baita erakunde autonomo horretan Euskara Administrazio Publikoetan Garatzeko Zerbitzuko zuzendari kargua bete dezan bitarte baterako.

124E/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 7koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Ezintasunak Baloratzeko Epaimahai Medikoaren osaera aldatzen duena.

147E/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 2koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Osasuneko kontseilariaren abenduaren 23ko 462E/2019 Foru Agindua aldatzen baita. Haren bidez, Osasun Departamentuko Osasuneko zuzendari nagusiaren eta idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak izendatu ziren.

115/2021 FORU AGINDUA, 2021eko ekainaren 22koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, Ana María Gómez Casado andrea, Langileria Bulegoko burua.

116/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 22koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baita Uxua Barcos Usunariz andrea Langileria Bulegoko buru bitarte baterako.

988E/2021 EBAZPENA, uztailaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, Mónica García Morrás andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Erizaintzako Guardiako burua.

1271/2021 EBAZPENA, 2021eko ekainaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 2021eko ekainaren 7an emandako 1145/2021 Ebazpenean atzemandako akatsa zuzentzekoa. Aipatu ebazpena, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 2021eko ekainaren 25eko NAOn argitaratua zen, eta, haren bidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionario izendatu zituen Aránzazu del Rey Martínez andrea eta Pedro Manuel Navarro Ruiz jauna, oinarrizko lanpostuko teknikari izateko, eta lanpostu bana esleitu zien.

1274/2021 EBAZPENA, 2021eko ekainaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Alayn Loayssa Lara jauna unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

1275/2021 EBAZPENA, 2021eko ekainaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Vicente Recarte Callado jauna unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

1276/2021 EBAZPENA, 2021eko ekainaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, José Manuel Odriozola Ibarguren jauna unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

1277/2021 EBAZPENA, 2021eko ekainaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Esther María González García andrea unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak hartua, 2021eko ekainaren 23an, Berriozarko Decathlon denda handitzeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala iraungitzen duena. Sustatzailea “Decathlon España SAU” izan zen.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

60E/2021 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, 2021ean turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek Turismoko Plan Estrategikoaren eta COVID-19 Ekintza Planaren ondorioz turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jarduketetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 571228.

320E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da teknologietan oinarritutako enpresa berritzaileak sortzeko eta sendotzeko laguntzen 2021eko deialdia. DDBN identifikazioa: 569473.

78E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, Nafarroarentzat interesa duten doktorego programak egiteko doktoratu aurreko laguntzen 2021eko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 572196.

79E/2021 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, 2021eko “Doktoratu aurretik nazioartean mugitzeko laguntzak” deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 572231.

1.7. BESTELAKOAK

150E/2021 EBAZPENA, ekainaren 16koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Zuntz optikoa kanalizatzeko proiektu teknikoa NA_PERDON-POC 3589 (VF CdC Cordovilla) konexiorako”. Sustatzailea LYNTIA NETWORKS, SAU da.

151E/2021 EBAZPENA, ekainaren 16koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Larragoako udalerriko Sarriko iturburuaren hargunea berritzeko proiektuari ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona. Sustatzailea Larragoako Udala da.

152E/2021 EBAZPENA, ekainaren 16koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona Esako presako administrazio-eraikinetako instalazioetako saneamendua urtegiko uren gehikuntzara egokitzeko proiektuari (Esako udalerria). Sustatzailea Ebroko Konfederazio Hidrografikoa da.

628E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita Arroizko Udalaren hirigintza planaren aldaketa egituratzaileari buruz. Aldaketa hori Iker Ochoa Larak sustatu du eta 2. poligonoko 976. lurzatiari eragiten dio.

629E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita Lesakako Udalaren hirigintza planaren aldaketa bati buruz, UE-6 unitateari dagokiona. Sustatzailea Lesakako Udala da.

630E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita Funesko Arau Subsidiarioen aldaketa bati buruz (La Dehesa-Los Llanos Plan Berezia, 4. poligonoko 587. eta 610. lurzatiak). Aldaketaren sustatzailea Funesko Udala da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOBEITI

Deialdia, kultura-teknikari koordinatzailearen lanpostu bat betetzeko oposizio-lehiaketa bidez, B mailakoa eta euskarako derrigorrezko hizkuntza eskakizunarekin, aldi baterako lan-kontratuarekin ari dadin. Izendapen proposamena

LOS ARCOS

Deialdia, eskolazain lanpostu bat betetzeko, Haur eta Lehen Hezkuntzako Santa María ikastetxe publikoan. Izendapen proposamena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

Deialdia, 2021ean hezkuntza, kultura, kirol edo gizarte arloko ikastaro eta jardueretara joateko gizarte-laguntzak arautzen dituena. Laburpena

ARANGUREN

1. poligonoko 1237, 1238, 1239, 1240 eta 1241. lurzatien kalifikazioa. Hasierako onespena

AIZPURGI

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa

AIEGI

Jarduera-lizentzia. Eskaera

Hiri-jarduketarako plan berezia, gehieneko eraikigarritasuna aldatzeko 2. poligonoko 1246. lurzatian. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, S-1 sektoreko 15B etxe-sailean, 1236-1243 bitarteko lurzatietan (Tuterako merindadearen kalea, 47tik 61era)

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 1208., 1209., 1210., 1211., 1212. eta 1213. lurzatietan. Hasierako onespena

BAZTAN

Izendatzea Lixura Baztan SL erakunde instrumentala eta zerbitzuaren kudeaketa bere esku uztea

ESTERIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia Ollokiko 1. poligonoko 553. lurzatian. Behin betiko onespena

GALAR

Aldaketa, Eraikingintza-ordenantzaren 5, 70, 73, 74, 82, 83, 97 eta 98. artikuluetan. Behin betiko onespena

IRURTZUN

2021. urterako lan egutegiaren aldaketa

LAKUNTZA

API 1 birpartzelazioaren urbanizazio-proiektua. Hasierako onespena

IRUÑA

Deialdia, 2021ean dirulaguntzak emateko, norgehiagokako araubidean, garapenerako eta herritartasun globalerako hezkuntzako proiektuak egin daitezen. Laburpena

Deialdia, 2021ean dirulaguntzak emateko, norgehiagokako araubidean, toki garapenerako lankidetza proiektuak egin daitezen Hegoaldeko toki erakundeekin batera

SANTAKARA

Akats zuzenketa, 1/2021 aurrekontu-aldaketan

VIANA

Xehetasun-azterketa, SR-4 sektoreko 6. poligonoko 1569. lurzatian. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Interpretazio dokumentua, Ardoi sektoreko L-6 unitate morfologikoaren plan partzialaren hirigintza fitxari buruz. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, Udal Planeko Ardoi sektoreko L-6 unitatean. Behin betiko onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Erabakiak, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Salak hartuak 2021eko ekainaren 28ko bilkuran, bake epaileak izendatzeari buruzkoak

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

Oinarrizko Eskubideen gaineko 198/2021 Prozedura