133. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 8a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 5ean hartua, Ana Burusco Juandeaburre andrea Nafarroako Unibertsitate Publikoko Unibertsitate-Gizarte Fundazioko Patronatuko sortzetiko kide izendatzen duena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Nafarroako Kontuen Ganberako lehendakariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Nafarroako Kontuen Ganberaren zerbitzuko auditoretzako teknikarien hiru lanpostu huts oposizio bidez betetzeko deialdia.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, aholkulari juridikoaren lanpostuetan aritzeko izangaien zerrenden aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, zerbitzu orokorretako zenbait lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdiaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: gora jotzeko errekurtsoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 12ko 130/2021 Ebazpenaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: gora jotzeko errekurtsoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 6ko 122/2021 Ebazpenaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: gora jotzeko errekurtsoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 12ko 130/2021 Ebazpenaren aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

4/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 3koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariarena, EUROPE DIRECT NAVARRA Informazio Zentroan bi prestakuntza beka emateko deialdia onesten duena, Nafarroako Gobernuaren eta Europako Batzordearen arteko 2021-2025 aldirako lankidetzarako esparru-hitzarmenari jarraikiz. DDBN identifikazioa: 561526.

38E/2020 EBAZPENA, apirilaren 20koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren dirulaguntzen deialdi bat, Nafarroako toki entitateentzat, 2021-2022 urteetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak eta “Kontziliaziorako tokiko itunak” programa garatzearren. DDBN identifikazioa: 558860.

165/2021 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdia ebazten baita Nafarroako Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleendako euskarazko eskolaz kanpoko kultur jarduerak egiteko 2020-21 ikasturtean (deialdia abenduaren 9ko 515/2020 Ebazpenaren bidez onetsi zen). DDBN identifikazioa: 539626.

412/2021 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, deialdi bat onesten duena, 2021. urterako, abereen gaixotasunek eragindako kalteak ordaintzeko laguntzak emateko, abeltzaintzako saneamendu kanpainen esparruan. DDBN identifikazioa: 560272.

51E/2021 EBAZPENA, apirilaren 20koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntza honetarako deialdia: “Laguntzak, ureztatze ekipamenduetarako inbertsioak egiteko, Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko nekazaritzako ustiategietarako. 2014-2020 Landa Garapenerako Plana. 04.01 neurria”. DDBN identifikazioa: 558762.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

118C/2021 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Albéniz Etiquetaje Industrial SLU enpresaren Iruñeko Landabengo industrialdeko lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

130C/2021 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Noaingo Transportes Azpiroz SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

131C/2021 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Logiters Logística SAU enpresaren Aratzuri-Orkoiengo lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

133C/2021 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako zuraren eta kortxoaren merkataritzako sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 26an hartua, “Orkoiengo saihesbidea-Arazuriko lotunea tartearen bikoizketa” izeneko proiektuko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena, nahitaez desjabetzeko.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 26an hartua, zeinaren bidez deklaratzen baita presakoa dela honako proiektu honetako lanek ukitutako ondasun eta eskubideak okupatzea, nahitaez desjabetzeko: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 40+900 KPtik 52+430 KPra bitarte (Arrigazteluko tuneleko hegoaldeko ahoa)”.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 26an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena Laboratorios Cinfa SAk sustatutako inbertsio proiektua, “Instalazio berriak, berritzaile eta jasangarriak, botikak eta osasun teknologiak garatzeko, fabrikatzeko eta banatzeko” izenekoa. Proiektua Ollokin (Nafarroa) eginen da.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 26an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena GKN AYRA Servicio SAk sustatutako inbertsio proiektua, “Jarduera finkatzea eta hazten hastea Zarrakaztelun eta negozio lan ildo berriak zabaltzea” izenekoa. Proiektua Zarrakaztelun (Nafarroa) eginen da.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 26an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena Knorr-Bremse Pamplona SLk sustatutako inbertsio proiektua, “2021-2024 inbertsio plana” izenekoa. Proiektua Iruñean (Nafarroa) eginen da.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 26an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena SKF Española SAk sustatutako inbertsio proiektua, “DST Recondoil” izenekoa. Proiektua Tuteran (Nafarroa) eginen da.

141/2021 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, “Eskola Jainkotiarren Ordenaren Euskal Herriko Probintziak” daukan baimena aldatzen duena, titulartasuna aldatzeagatik.

2443E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 28koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salara igortzea 225/2021 prozedura arruntean tramitatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren espedientea. Errekurtsoa Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburu Txikien Elkarteak eta Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburuen Elkarteak eskaturik aurkeztu da.

88E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Legariako udal mugartean arrautzatarako oiloen hegazti haztegirako instalazioaren ingurumen baimen integratua berrikusten duena. Instalazioaren titularra Granja Legaria SA da.

89E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Los Arcosko udal mugartean oilaskoak gizentzeko dagoen hegazti haztegiaren ingurumen baimen integratua berrikusten duena. Instalazioaren titularra David Blasco Montoya da.

90E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 5ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Deierriko udal mugartean oilaskoak gizentzeko dagoen hegazti instalazioaren ingurumen baimen integratua berrikusten duena. Instalazioaren titularra Sainz Ruiz SL da.

141/2021 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeak 2021eko apirilaren 30eko bilkuran proposatutako ebaluazio erabakiak onesten dituena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, “La Morena” meatze-emakida luzatzeko ustiapen-proiektuarena, Tebas-Muru Artederretan.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua emateko eta ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta egiteko prozeduraren aurretiazko fasea. Sustatzailea Agropecuaria San Fermín, SLU da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Deialdia, obra lantaldeko arduradun lanpostua maila igoerako lehiaketa bidez betetzeko. Behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

“LasTierras de Javier-Xabierren Lurrak” turismo partzuergoaren desegitea

ARAITZ

Jarduera sailkatua. Baimena

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Eskaera

Jarduera-lizentzia ematea

ARANTZA

Oihan aprobetxamenduaren 3. enkantea

ARELLANO

Jarduera-lizentzia ematea

ARTAXOA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

AZAGRA

Udal ordenantza, arautzen duena “Udal Kiroldegia” instalazioen barne araudia. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Gizarteratze eta/edo gizarte-larrialdiko prozesuetarako 2021eko dirulaguntzen deialdia. Laburpena

Banakako ebaluazio-araubideko dirulaguntzen deialdia, Barañaingo ostalaritzaren eta txikizkako merkataritzaren sektorea mantentzeko gastuetarako. Laburpena

Barañaingo saltokietan, ostalaritzan eta zerbitzuetan kontsumoa sustatzeko deskontu-bonuen banakako ebaluazio-araubideko dirulaguntzen deialdia. Laburpena

BERBINTZANA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BERIAIN

Udalaren kirol instalazioak erabiltzeko prezio publikoei buruzko araua

Ordenantza fiskala, arautzen duena trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

Aldaketa, Trafikoa arautzen duen udal ordenantzan.
Hasierako onespena

BURLATA

Aurrekontuko 5., 6., 7., 8. eta 9. aldaketak. Hasierako onespena

ZIZUR

2021eko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

CORELLA

2021eko 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

CORTES

Jarduera-lizentzia ematea

ENERITZ

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

EZKABARTE

Herri-lurrak okupatzea eta baldintza-agiria. Hasierako onespena

Ordenantza fiskala, arautzen duena trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Hasierako onespena

Ordenantza fiskala, arautzen duena eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Hasierako onespena

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

GABARDERAL

Herri-lurretako larreen aprobetxamendua onuradun berriei esleitzea, herritarren arteko zuzeneko adjudikazioaren bidez

ITUREN

Udal hilerriko ordenantzaren aldaketaren hasierako onespena

LEKUNBERRI

Erregelamendua, arautzen duena herritarrak joatea osoko bilkuretara eta batzordeen bileretara. Hasierako onespena

LESAKA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

NABASKOZE

Aldaketa, Herri-larreak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

OBANOS

Aldaketa, Obanosko Udal Plan Orokorreko Ordenantzaren 19.1.6 artikuluan. Hasierako onespena

ODIETA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

OLABE

Herri-lurretako aprobetxamenduak enkante publikoan

ORKOIEN

Aldaketa, Eraikingintza-ordenantzaren 7. eta 19. artikuluetan. Hasierako onespena

OTEITZA

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

SAN ADRIÁN

Akats zuzenketa, 2021eko plantilla organikoan

TAFALLA

Aldaketa, Herri-larreak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

TIRAPU

2021eko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

TORRALBA DEL RÍO

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

TUTERA

Akats zuzenketa, tasak arautzen dituzten ordenantza fiskalen aldaketen behin betiko onespenean

ULTZAMA

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Deuseztapena

EGUESIBAR

Aldaketa, Udalaren kultur jardueren eta ikastaroen zerbitzua emateko prezio publikoei buruzko ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Gizarte Zerbitzuen Udal Alorraren barne araubidearen erregelamenduan. Hasierako onespena

Dirulaguntzen ordenantza orokorra. Hasierako onespena

Ordenantza, autokarabana eta etxebizitza-ibilgailuendako aparkalekua (atseden hartzeko eta bertan gaua pasatzeko) arautzen duena. Hasierako onespena

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

2021eko 1. aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIA

Oilagorrak ehizatzeko txartelak salgai 2021-2022 denboraldirako

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2. eta 3. aldaketak 2021eko aurrekontuan. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ADIÓS

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial de 2021

LODOSA

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

ULTZAMA

Aviso de caducidad del procedimiento de licencia de primera utilización

VALLE DE EGÜÉS

Liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

ZIZUR MAYOR

Liquidación expedientes del impuesto de incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana ejercicio 2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento de modificación medidas definitivas 557/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 45/2021

Ejecución de títulos judiciales 37/2021

Citación. Procedimiento ordinario 154/2021

Citación. Procedimiento ordinario 0135/2021-B

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Reclamación de cantidad 848/2020

Reclamación de cantidad 288/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 50/2021

Citación. Despidos/Ceses en general 402/2021

Citación. Despidos / Ceses en general 328/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Seguridad Social 237/2020

Procedimiento ordinario 330/2020

Ejecución de títulos judiciales 29/2021