133. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAITZ

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Jendaurrean egoteko epea inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iraganda, behin betiko onetsirik gelditu da aurrekontuko 01/2021 aldaketa, 2021eko martxoaren 29an eginiko bilkuran hasiera batean onetsi eta 2021eko 94. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, apirilaren 26an. Hona hemen laburpena:

Gastuen goititzea.

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 50.940,00 euro.

Guztira: 50.940,00 euro.

Sailkapen ekonomikoa.

Diru-sarreren goititzea.

VIII. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 50.940,00 euro.

Guztira: 50.940,00 euro.

Aditzera ematen da Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 18. artikuluan xedatutakoa bete dadin.

Araitzen, 2021eko maiatzaren 24an.–Alkatea, José Manuel Zubillaga Muguerza.

Iragarkiaren kodea: L2108496