133. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 8a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

2443E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 28koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salara igortzea 225/2021 prozedura arruntean tramitatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren espedientea. Errekurtsoa Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburu Txikien Elkarteak eta Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburuen Elkarteak eskaturik aurkeztu da.

Administrazioarekiko Auzien Salako Justizia Administrazioaren letraduak aditzera eman du, maiatzaren 25eko ofizio baten bidez (2021eko maiatzaren 27an sartu zen Osasun Departamentuan), Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburu Txikien Elkarteak eta Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburuen Elkarteak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri dutela (225/2021 prozedura arrunta) Osasuneko kontseilariaren maiatzaren 18ko 17/2021 Foru Aginduaren aurka, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu baitziren Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz; idatzi horretan, eskatzen du administrazio-espedientea igortzeko, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 48. artikuluaren 1., 3. eta 4. apartatuetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta haren jakinarazpena egiteko eta interesdunak epatzeko, aipatu legearen 49. artikuluaren 1., 2. eta 4. apartatuek ezartzen dutenari jarraikiz.

Horrenbestez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara igortzea 225/2021 prozedura arruntean tramitatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren administrazio espedientea. Errekurtsoa Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburu Txikien Elkarteak eta Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburuen Elkarteak eskaturik aurkeztu da, Osasuneko kontseilariaren maiatzaren 18ko 17/2021 Foru Aginduaren aurka.

2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta interesdunak epatzea, autoetan demandatu gisa agertu ahal daitezen bederatzi eguneko epean, argitalpena egiten denetik aurrera, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara.

3. Ebazpen hau igortzea Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Aholkularitza Juridikoaren Zerbitzura, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2021eko maiatzaren 28an.–Osasuneko zuzendari nagusia, Carlos Artundo Purroy.

Iragarkiaren kodea: F2108870