133. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

Gizarteratze eta/edo gizarte-larrialdiko prozesuetarako 2021eko dirulaguntzen deialdia. Laburpena

DDBN (Identif.): 549693.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean aurki daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/549693).

2021eko maiatzaren 24an Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako akordioa dela eta, erregimen indibidualizatuan Gizarteratze eta/edo gizarte-larrialdiko prozesuetarako 2021eko dirulaguntzak emateko oinarrien aldaketa onartu da.

Barañainen, 2021eko maiatzaren 26an.–Alkate udalburua, María Lecumberri Bonilla.

Iragarkiaren kodea: L2108779