133. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARTAXOA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Udalaren 2021eko aurrekontu orokor eta bakarrean 1. aldaketa egitea onesten duen espedientea jendaurrean egon den bitartean inork ez duenez alegazio, kexa edo oharrik aurkeztu (iragarkia 2021eko urtarrilaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen), behin betiko onetsitzat jo eta laburturik ematen da argitara, kapituluka. Hori guztia, bat etorriz xedaturik dagoenarekin Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan. Hona hemen:

Aparteko kreditua sortzea

GASTUAK:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

1 3420 22741

Ekarpena CD Zumadiaren hitzarmenerako

41.000,00

1 3410 4820003

Zumadiarendako dirulaguntza kirola sustatzeko

4.000,00

ALDAKETAK, GUZTIRA

45.000,00

FINANTZABIDEAK:

Beheititutako gastuak.

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

1 3410 13100

Igerilekuetako sorosleen kontratazioa

-10.000.00.

1 1510113100

Interes orokorreko lanetarako langileen ordainsaria

-18.500,00

1 3410 22700

Kiroldegiko garbiketa eta atezaintza lanak

-13.000,00

1 3420 2210001

Kiroldegiko argindarra eta kalefakzioa

-3.500,00

FINANTZABIDEAK, GUZTIRA

45.000,00

Argitara ematen da, interesdun orok jakin dezan.

Artaxoan, 2021eko maiatzaren 20an.–Alkatea, Juan Ramón Elorz Domezain.

Iragarkiaren kodea: L2108455