133. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ULTZAMA

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Deuseztapena

Ultzamako Udalak, 2021eko maiatzaren 18an egin osoko bilkura berezian, erabaki zuen ondoriorik gabe uztea 2021eko udal aurrekontuaren 2/2021 aurrekontu-aldaketa. Haren helburua zen aparteko kreditu bat eta kreditu-transferentzia bat egitea.

Hala bada, iragarki hau ematen da argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Larraintzarren (Ultzama), 2021eko maiatzaren 18an.–Alkatea, Martín M.ª Picabea Aguirre.

Iragarkiaren kodea: L2108603