209. ALDIZKARIA - 2013ko urriaren 29a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

338/2013 FORU AGINDUA, urriaren 9koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, Sandra Eraso Moreno andrea Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren Zuzendaritza Nagusiko Nafarroako Estatistika Plana Koordinatzeko Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak urriaren 15eko 2271/2013 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaile izateko bederatzi lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak urriaren 15eko 2272/2013 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Ogasuneko teknikari izateko hamaika lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

1921/2013 EBAZPENA, urriaren 2koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen diru-laguntza baterako deialdia egiten duen ebazpen bat indarrik gabe uzten da.

1.7. BESTELAKOAK

85/2013 FORU AGINDUA, irailaren 27koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, ekainaren 19ko 55/2013 Foru Aginduaren I. eranskina aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, 2013-2014 ikasturterako testuliburuak doan eskuratzeko programa finantzatuko duen administrazioaren ekarpenaren gehieneko zenbatekoa finkatzen duena.

146/2013 FORU AGINDUA, urriaren 4koa, Osasuneko kontseilariak emana, Adituen Batzordea sortzen duena paziente kronikoen tratamenduarekiko atxikipena adosteko eta hobetzeko.

121/2013 FORU AGINDUA, irailaren 30ekoa, Sustapeneko kontseilariak emana, “NA-138 errepidea 11+200 k.p.tik 15+300 k.p.ra zabaldu eta egokitzea” izeneko proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena, ukitutako ondasun eta eskubideak zehazteko eta ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko.

24/2013 EBAZPENA, urriaren 2koa, Nekazaritza Zerbitzuko zuzendariak emana, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak eskuordeturik, Fundagrori baimena ematen diona produktu fitosanitarioen erabiltzaile profesionalentzako eta erabilera profesionaleko produktu fitosanitarioen salmentan zuzenean parte hartzen duten langileentzako prestakuntza ikastaroa emateko (maila kualifikatua), 1311/2012 Errege Dekretuaren arabera.

25/2013 EBAZPENA, urriaren 2koa, Nekazaritza Zerbitzuko zuzendariak emana, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak eskuordeturik, Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarrari (UAGN) baimena ematen diona produktu fitosanitarioen erabiltzaile profesionalentzako eta erabilera profesionaleko produktu fitosanitarioen salmentan zuzenean parte hartzen duten langileentzako prestakuntza ikastaroa emateko (maila kualifikatua), 1311/2012 Errege Dekretuaren arabera.

417/2013 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena proiektu honetarako: Murillo El Cuendeko udal mugapean, Arradako herrigunea gas naturalez hornituko duen adarra eraikitzea. Sustatzailea Gas Navarra, S.A. da.

505/2013 EBAZPENA, urriaren 2koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren Urteko Jarduketa Plana onesten duena, 2013-2014 ikasturterako.

540/2013 EBAZPENA, urriaren 15ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Bigarren Hezkuntzako institutuetako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onesten dituena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, lakiolari laguntzaile izateko lanpostua, hautaproben bitartez eta aldi baterako kontratazio bidez, betetzeko zerrenda osatzeko, Iruñeko Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

Aldaketa xehakatua. Hasierako onespena

ARANARATXE

2014ko karga-tasak

2014ko aurrekontua. Hasierako onespena

2014ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Estatuko Administrazio Orokorrarekiko eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioarekiko esparru-hitzarmenari atxikitzea, herritarra artatzeko bulego integratuen sarea ezartzeko

BARILLAS

1. aldaketa 2013ko aurrekontuan. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Trafikoa arautzen duen udal ordenantza. Behin betiko onespena

CINTRUENIGO

5. aldaketa 2013ko aurrekontuan. Hasierako onespena

6. aldaketa 2013ko aurrekontuan. Onespena

2014rako aldaketa tarifa eta zerga-tasetan. Hasierako onespena

ZIZUR

3. aldaketak 2013ko aurrekontuan

EZKABARTE

1, 2 eta 3. aldaketak 2013ko aurrekontuan. Hasierako onespena

UHARTE

Planeamenduko hitzarmena. Behin betiko onespena

XABIER

Akats zuzenketa: 1. aldaketa 2013ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa, Noain Elortzibarko “El Mirador-Ikustegi Hiritartegia” Gizarte Etxeko erabiltzaileen arautegiaren 22. artikuluan.
Behin betiko onespena

OROTZ-BETELU

Udal ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

OTEITZA

Oteitzako SU-3 industria sektorean handitutako aldea
birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

PITILLAS

Bide publikoen erabilera arautzen duen ordenantza.
Behin betiko onespena

SAN MARTIN UNX

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

DEIERRI

Herrilurren eta altxonbideen mugaketa kartografikoa

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA
(FAMILIA EPAITEGIA)

Ediktua. 731/2012 prozedura

Ediktua. 415/2013 prozedura

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 6. EPAITEGIA

Ediktua. 879/2012 prozedura

Ediktua. 799/2012 prozedura

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 4. EPAITEGIA

Ediktua. 5963/2013 falta-judizioa. Zitazio zedula

IRUÑEKO LAN ARLOKO 1. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 17/2013 prozedura arrunta

Ediktua. 153/2013 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 507-2013-JM prozedura arrunta

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 131/2013 prozedura

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 200/2013 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 75/2013 prozedura

Zitazio ediktua. 746/2013 prozedura arrunta

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 65/2013 prozedura

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 137/2011 prozedura

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 208/2013 prozedura

LOGROÑOKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen zedula. 25/2012 betearazpena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Edicto de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE SALUD

Edicto de notificación

ANSOÁIN

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal
de Habitantes

BERRIOZAR

Edicto de notificación baja de oficio en Padrón

BURLADA

Resolución de sanción
(Referencia: 10020/2013)

Edicto de notificación

CABANILLAS

Notificación de Pliegos de Cargos del juez Instructor

EGÜÉS

Edicto

ORKOIEN

Resolución de sanción
(Referencia: 10003/2013)

PAMPLONA

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

PERALTA

Resolución de sanción
(Referencia: 10007/2013)

TAFALLA

Notificación resolución de recurso de reposición
(Referencia: 10005/2013)

TUDELA

Edicto de notificación de incoación de expediente por solicitud
de Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ZIZUR MAYOR

Propuesta de resolución
(Referencia: 10014/2013)

Requerimiento de pago
(Referencia: 10013/2013)