118. ALDIZKARIA - 2010eko irailaren 29a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

56/2010 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zerga agenteen eginkizunak finkatzen dituena.

1.1.3. Foru Aginduak

286/2010 FORU AGINDUA, irailaren 24koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, 2010eko irailaren 29rako dei eginiko greba dela eta Nafarroako Foru Komunitateko gizarte zerbitzuen arloko etxebizitzetan eta egoitzetan gutxieneko zerbitzuetarako behar diren langileak zehazten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2499/2010 EBAZPENA, irailaren 13koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 1eko 2355/2010 Ebazpena aldatzen duena. Horren ondorioz, Ángel José Lage García jauna eta María Ester Latorre Lecha andrea praktiketako funtzionario izendatzen dira eta Javier Indurain Gaspar jauna eta Santiago José Cepeda Quintela jauna praktiketako funtzionario izateko egindako izendapena indarrik gabe uzten da.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Erradiodiagnostikoko barrutiko fakultatibo espezialista izateko 8 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Ospitale Farmaziako barrutiko fakultatibo espezialista izateko 4 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Bihotz-hodietako Kirurgiako barrutiko fakultatibo espezialista izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko OLT-EUD izateko zenbait lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena eta kontratazio proposamena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

63/2010 EBAZPENA, irailaren 15ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaile izateko lanpostu batzuk oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena. Bete beharreko lanpostuak Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren apirilaren 12ko 948/2010 Ebazpenaren bidez hamar lanpostu huts betetzeko deitutako lekualdatze lehiaketan hutsik gelditzen direnak izanen dira, deialdia tramitatzen ari baita.

64/2010 EBAZPENA, irailaren 15ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko OLT-EUD izateko 17 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi, 5. oinarria aldaturik epaimahaiaren behin betiko osaera ezarri, deialdiaren 6.1 oinarria aldatu eta oposizioko lehen ariketa egiteko eguna, ordua eta tokia finkatzen dituena.

2122/2010 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialista (APTE) izateko 9 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak irailaren 13an emandako 207/2010 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Artxiboetako erdi mailako teknikari izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak irailaren 13an emandako 208/2010 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko gizarte hezitzaile izateko 2 lanpostu oposizio bidez betetzekoa.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak irailaren 13an emandako 209/2010 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko nekazaritzako ingeniari tekniko izateko 8 lanpostu oposizio bidez betetzeko.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak irailaren 13an emandako 211/2010 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile-kabo izateko 16 lanpostu mailaz igotzeko lehiaketaren bidez betetzeko.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

152/2010 FORU AGINDUA, abuztuaren 30ekoa, Lurraldearen Antolamenduko eta Etxebizitzako kontseilariak emana, Murillo el Frutoko Udal Plan Orokorra, bertako udalak sustatua, behin betiko onesten duena.

153/2010 FORU AGINDUA, abuztuaren 30ekoa, Lurraldearen Antolamenduko eta Etxebizitzako kontseilariak emana, Lekunberriko Udal Plan Orokorra, bertako udalak sustatua, behin betiko onesten duena.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

986/2010 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, "C.E.E. Canraso" enpresaren hitzarmen kolektiboaren testua erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 54/2010).

1.7. BESTELAKOAK

55/2010 FORU AGINDUA, irailaren 15ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "NA-128 errepidean Caparroso-Mélida tartea zabaldu eta hobetzeko eraikuntza proiektua" jendaurrean egoteko epea ebatzi eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

56/2010 FORU AGINDUA, irailaren 15ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "Orkoiengo saihesbidea-Arazuriko lotunea tartearen bikoizketa" eraikitzeko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

560/2010 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Bidankozeko hondakin uren tratamendua" izeneko proiektua eta haren ondoriozko lanek ukituko dituzten ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen dituena.

484/2010 EBAZPENA, abuztuaren 16koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Oteitzako udal mugapeko 1. poligonoko 401. lurzatian haizea neurtzeko antena bat instalatzeko proiektua baldintza batzuekin baimentzen duena. Proiektua M. Torres Desarrollos Energéticos, S.L. enpresak sustatu du.

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA. Iragarkia. Gora jotzeko errekurtsoa 1860/2010 Ebazpenaren aurka.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOZAR

Deialdia, Berriozarko Udaleko obra eta zerbitzuetako buru izateko lanpostu bat (047.a plantilla organikoan) oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko

Deialdia, kale garbiketa zerbitzuko arduradun izateko lanpostu bat (9.a plantilla organikoan) barne igoera murriztuan eta oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko

Deialdia, elektrizitate espezialitateko zerbitzu anitzetako langile izateko lanpostu bat, obrei atxikia (87.a plantilla organikoan) barne igoera murriztuan eta oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko

DONEZTEBE

Doneztebeko Udalaren 1-3 urtekoen haur eskolarako
sukaldaria kontratatzeko deialdiaren oinarriak

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Aldaketa Udal Planean. Hasierako onespena

ABERIN

Aurrekontuko 1/2010 aldaketa. Behin betiko onespena

ANUE

Anueko Udal Plan Orokorra eta lizentzien etendura
Hasierako onespena

ARAS

2010eko ekitaldiko zerga-tasak eta tasak. Akats zuzenketa

ARLEGI

2010eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARMAÑANTZAS

Aurrekontuko aldaketa. Hasierako onespena

Aurrekontuko aldaketa. Hasierako onespena

ARROITZ

5. aldaketa 2010eko aurrekontuan

BARAÑAIN

Aurrekontuko 02/2010 aldaketa. Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

08/2010 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

BURLATA

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

CAPARROSO

Alkatetza beste baten esku uztea

CASTEJÓN

Akats zuzenketa Castejongo Udalaren plantilla
organikoko aldaketan

Behin betiko onespena. Castejongo Udalaren padel pisten instalazioei dagozkien tasak

CORELLA

Udal Planeko AR-1 eremuko UE-5 exekuzio unitatearen Konpentsazio Batzordea desegitea eta birzatiketaren likidazioa. Behin betiko onespena

DONEZTEBE

Aldaketa, 1. banaketa eremuko 2. sektoreko urbanizazioa
aldatzeko proiektuan. Hasierako onespena

1. banaketa eremuko 2. sektoreko Plan Partzialeko aldaketa. Hasierako onespena

ENERITZ

2. sektoreko plan partziala. Behin betiko onespena

LIZARRA

Xehetasun azterlana, katastroko 418.etik 422.era bitarteko lurzatietan, BBBPBko 133. etxesailean (Puy kalea), Promociones Estella Urbana, S.L.k sustatua. Hasierako onespena

GESALATZ

Aldaketa Gesalazko eraikuntzari buruzko udal ordenantza orokorrean. Behin betiko onespena

LAPOBLACIÓN

2010eko aurrekontua
Behin betiko onespena

LARRAGA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ELIZAGORRIA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

IRUNBERRI

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Akats zuzenketa 2010eko plantilla organikoa
behin betiko onesteko iragarkian

MARTZILLA

Deialdia, D mailako zerbitzu anitzetako enplegatu izateko 2 lanpostu betetzeko, Martzillako Udaleko E mailako funtzionarioendako murrizturik. Izendapen proposamena

MENDIGORRIA

Aldaketa aurrekontuan
Behin betiko onespena

MURCHANTE

Aldaketa aurrekontuetan
Behin betiko onespena

Aldaketak aurrekontuetan
Hasierako onespena

2011rako aldaketa ordenantzetan eta zerga-tasetan
Hasierako onespena

NARBARTE

Xendra publikoa aldatzeko espedientearen hasiera

ODIETA

Aurrekontuko 1/2010 aldaketa. Behin betiko onespena

ERRIBERRI

Etxezainaren izendapena

OLTZA ZENDEA

Gutxieneko zerbitzuak grebarako

JAITZ

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

TORRES DEL RÍO

Aurrekontuko aldaketa. Hasierako onespena

Aurrekontuko aldaketa. Hasierako onespena

TUTERA

Gizarte ekipamenduen udal zerbitzu publikoa arautzen
duen ordenantza berria. Behin betiko onespena

IRIBARRI

Deialdia, desjabetze aktak egiteko

URDAZUBI

Akats zuzenketa

URROTZ

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ALESBES

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

DEIERRI

2010eko ekitaldiko aurrekontuko lehen aldaketa
Behin betiko onespena

2010eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak
Behin betiko onespena

ZUGARRAMURDI

Bake epailearen kargua hutsik

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Bosgarren aldaketa aurrekontuan
Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GIZARTE SEGURANTZAREN DIRUZAINTZA OROKORRA

Iragarkia. Ondasun higigarrien enkantea (TVA-404)
(24/10 enkante-espedientea)

Iragarkia. Ondasun higigarrien enkantea (TVA-404)
(66/10 enkante-espedientea)

Iragarkia. Ondasun higigarrien enkantea (TVA-404)
(60/10 enkante-espedientea)

Iragarkia. Ondasun higigarrien enkantea (TVA-404)
(64/10 enkante-espedientea)

Iragarkia. Ondasun higiezinen enkantea (TVA-603)
(58/10 enkante-espedientea)

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

LIZARRAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
2. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 490/2010 hipoteka-betearazpena

Enkante publikoa. 457/2010 hipoteka-betearazpena

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA
(FAMILIA EPAITEGIA)

Epatze ediktua. Adostasun gabeko dibortzioaren gaineko
634/2010 prozedura

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 127/2010 A falta-judizioa

Jakinarazpen ediktua. 75/2010 berehalako falta-judizioa

IRUÑEKO LAN ARLOKO 1. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 274/2010 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 12/2010 demanda

Zitazio ediktua. 462/2010 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 24/2010 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. 11/2010 demanda

Ediktua. 595/2010 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 719/2009 demanda

TUTERAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
1. EPAITEGIA

Ediktua. 980/2010 jabari-espedientea

TUTERAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
3. EPAITEGIA

Ediktua. 675/2010 hitzezko judizioa (PZL 2000)

TUTERAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
4. EPAITEGIA

1245/2009 jabari-espedientea

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto sobre notificación a deudores (Remesa: 31 02 1 10 000011)