121. ALDIZKARIA - 2003ko irailaren 22a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

494/2003 FORU DEKRETUA, abuztuaren 25ekoa. Honen bidez Iruñeko Udalaren ikastoletako eta lanbide tailerretako irakasleak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren plantillan sartzen dira irakasle gisa.

557/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, azaroaren 26ko 334/2001 Foru Dekretuaren eranskina aldatzen duena. Foru Dekretu horren bidez Nafarroako Foru Komunitatean dauden zenbait ondasun higiezin baloratzeko prozedura onetsi zen. Balorazioa egiteko, merkatuan duten batez besteko prezioa egiaztatzeko metodoa erabili zen, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren kudeaketan aplikatzeko.

558/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Nafarroako Eskola Kontseilua-Hezkuntza Batzorde Nagusiko idazkaria kide batzuk aldatzen dituena.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

33/2003 FORU AGINDUA, irailaren 1ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuaren Bulegoak ezartzen dituena.

Agintariak eta Langileak

554/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, José Ignacio Sola Jiménez jauna Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

555/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Miguel Angel Marzábal Díaz jauna Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Joko, Ikuskizun Publiko eta Josteta Jardueren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

556/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, María Jesús González Muñoz andrea Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Langileen Barne-Igoera eta Garapenerako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

559/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Miguel Angel Hurtado Alfaro jauna Kultura eta Turismo Departamentua-Vianako Printzea Erakundeko Nafarroako Museoaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

560/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Jesús Sesma Sesma jauna Kultura eta Turismo Departamentua-Vianako Printzea Erakundeko Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

561/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Luis García Ortego jauna, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri Departamentuko Idazkaritza Teknikoko Afera Ekonomikoen eta Araubide Administratiboaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

562/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, María Sandra Cavero Brújula andrea Familia Zuzendaritza Nagusiko Familiarako Plana eta Haurtzarorako Plana egin, jarraitu eta ebaluatzeko Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

564/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Alfonso Redín Larraz jauna, Nafarroako Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoko Laguntza Juridiko eta Administratiboaren Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena.

565/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Máximo Esteban Bueno jauna, Nafarroako Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoko Enplegua Sustatzeko Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena.

566/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Valeriano Begué Barbed jauna, Nafarroako Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoko Enplegurako Prestakuntzaren Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena.

567/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Luis García Ortego jauna Nafarroako Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoko Laguntza Juridiko eta Administratiboaren Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

568/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Luis Ciriza Aríztegui jauna Nafarroako Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoko Enplegua Sustatzeko Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

569/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Máximo Esteban Bueno jauna Nafarroako Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoko Enplegurako Prestakuntzaren Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

570/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, Nieves Ascunce Elizaga andrea, Osasun Publikoaren Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena.

79/2003 FORU AGINDUA, irailaren 8koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Miguel Angel Marzábal Díaz jauna, Ikuskizun Publiko eta Josteta Jardueren Bulegoko burua, kargutik kentzen duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

519/2003 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "NA-134 (Ebroko ardatza) eta NA-134-a (Cadreitako ekialdeko sarbidea) errepideen arteko gurutzagunea hobetzeko proiektua" behin betikoz onesten duena.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2003ko abuztuaren 11n hartua, "Navarra de Medio Ambiente Industrial, S.A." (NAMAINSA) sozietatea Foru Komunitatearen eta hari loturik edo haren menpe dauden entitate publikoen tresna propiotzat eta zerbitzu teknikotzat jotzen duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2003ko abuztuaren 11n hartua, "Navarra de Suelo Residencial, S.A." (NASURSA) sozietatea Foru Komunitatearen eta hari loturik edo haren menpe dauden entitate publikoen tresna propiotzat eta zerbitzu teknikotzat jotzen duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2003ko abuztuaren 11n hartua, "Viviendas de Navarra, S.A." (VINSA) sozietatea Foru Komunitatearen eta hari loturik edo haren menpe dauden entitate publikoen tresna propiotzat eta zerbitzu teknikotzat jotzen duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2003ko abuztuaren 11n hartua, "Gestión Ambiental-Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A." sozietatea Foru Komunitatearen eta hari loturik edo haren menpe dauden entitate publikoen tresna propiotzat eta zerbitzu teknikotzat jotzen duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2003ko irailaren 1ean hartua, "Navarra de Servicios, S.A." sozietatea Foru Komunitatearen eta hari loturik edo haren menpe dauden entitate publikoen tresna propiotzat eta zerbitzu teknikotzat jotzen duena.

4/2003 EBAZPENA, irailaren 2koa, Garraio zuzendari nagusiak emana, errepide nahiz trenbide bidezko salgai arriskutsuen garraioan segurtasun aholkulari izateko behar den lanbide gaitasunaren ziurtagiria eskuratzeko probetarako dei egiten duena.

HITZARMENA, Nafarroako Gobernuaren eta Iruñeko Udalaren artekoa, Udal ikastoletako eta lanbide tailerretako irakasleen transferentziari buruzkoa

NAHITAEZKO DIRUBILKETA. Ondasun higiezinen gaineko bahitura-eginbidearen jakinarazpena.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

EUSKARA KUDEATZEKO NAFARROAKO IPARRALDEKO MANKOMUNITATEA

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betiko onetsirik

L E I T Z A

Alkateordeak izendatzea

Alkatetzaren eskuordetza

O R K O I E N

Urbanizazio proiektua hasiera batean onetsirik. Akats zuzenketa

L U Z A I D E

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

2003ko ekitaldirako kreditu aldaketen gaineko espedienteak hasiera batean onetsirik

Lehiaketa publikoa, Luzaideko Udaletxea zaharberritzeko obrak adjudikatzeko

A Z A G R A

2003ko otsaileko uholdeek ukituriko higiezinak lurraren gaineko kontribuziotik salbuetsirik

Z U B I E T A

Hasierako onespena arau subsidiarioen aldaketari

C I N T R U E N I G O

E D I K T U A

B A Z T A N

Trafikoko salaketen jakinarazpena

B E R A

Eskolaurreko Ikastetxea hornitzeko kontratua esleitzea

U H A R T E

2002ko kontuak onetsita

Hirigintza hitzarmena hasiera batez onetsirik

Aretako bigarren faseko urbanizazio proiektua hasiera batez onetsita

Aretako bigarren faseko birzatiketa proiektua hasiera batez onetsita

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

Aurrekontuko aldaketak

Salaketa jakinaraztea

Zehapena jakinaraztea

L A R R A G A

E D I K T U A

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko salaketen jakinarazpena

B A Z T A N

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

Zehapen espedienteen ebazpen proposamenaren jakinarazpena

Zehapen espedienteak abian

Zehapen ezarpenen jakinarazpena

F A L T Z E S

2003ko aurrekontua

Eskurantzak Gobernu Batzordearen esku uztea

L O D O S A

E D I K T U A

E D I K T U A

Herrilurraren desafektazioa eta erabileraren lagapena

I R U Ñ A

Minusbaliatuendako tokietan aparkatzeko txartela ukaturik

Bizilagun txartelak deuseztaturik

Bizilagun txartelak ukaturik

T A F A L L A

Zehapenen jakinarazpena

S U N B I L L A

Alkateordeak

EUSKARA KUDEATZEKO NAFARROAKO IPARRALDEKO MANKOMUNITATEA

2002ko kontuen onespena

A N T S O A I N

E D I K T U A

A Z K O I E N

Arau Subsidiarioetako aldaketa xehekatua 54. unitatean. Hasierako onespena

V I A N A

Plan partziala behin betikoz onetsita

L I Z A R R A

Zehapen espedienteak abian

D O N E Z T E B E

Kostuak banatzeko proiektua

E D I K T U A

B A R A Ñ A I N

Barañaingo Udalaren eta Lagunak Udal Zerbitzuaren aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketak. Hasierako onespena

L E G A R I A

Alkateordearen izendapena

MURILLO EL CUENDE

Murillo el Cuendeko Arau Subsidiarioetako Radako 11. poligonoko 598 A lurzatiaren xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko salaketen jakinarazpena

A R A K I L

Baimena, goi tentsioko linea elektriko baten proiektuari

Aizkorbeko Planeamenduaren arau subsidiarioak puntualki aldatzea

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

C I N T R U E N I G O

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

L A N A

Jarduera sailkatua

L E G A R I A

Jarduera sailkatua

L E I T Z A

Jarduera sailkatua

L E D E A

Jarduera sailkatua

M A R T Z I L L A

Jarduera sailkatua

E R R I B E R R I

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

O L T Z A

Asiaingo frontoiaren erabilera arautzen duen ordenantza fiskala behin betikoz onetsirik

I R U Ñ A

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

R I B A F O R A D A

Exekuzio unitatea aldatzeko proiektua hasiera batez onetsirik

T U T E R A

Kalifikazio juridikoaren aldaketaren deklarazioa. 2. poligonoko 256. lurzatia, Ribaforada eta Fustiñana kaleek bat egiten duten lekuan dagoena

U L T Z A M A

2003ko aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketa

Mugapena aldatzeari buruzko proiektua behin betikoz onetsirik

E D I K T U A

E D I K T U A

V I A N A

Arau-hausteen jakinarazpena

ZIZUR NAGUSIA

Zirkulazioaren udal ordenantzako aldaketa behin betikoz onetsirik

ERRIBERRI ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskal orokorra

Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen ordenantza fiskala