121. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 25a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 20ko 24/2021 Ebazpenaren aurka. Irakasleen eta maisu-maistren kidegoen zerrendak.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

20E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez behin betikoz onesten baita “Salestarren Udalez gaindiko Plan Sektorialaren” aldaketa xehatua Eguesibarko udal-mugartean, “Merkataritza gune handiko” etxe-uharteri dagokiona, Atalaya Superficies Comerciales SLk sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

41E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 26koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, “Generazinema Ekoizpena 2021” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 559927.

12E/2021 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira deialdi bat era haren oinarri arautzaileak; deialdiaren helburua da dirulaguntzak ematea toki entitateei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei, lurralde garapen jasangarriko proiektuak gauza ditzaten, 2021. urtean, Nafarroa Ezagutu Sareko espazioetan eta ibilbideetan. DDBN identifikazioa: 556308.

82E/2021 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita eskualdeak suspertzeko planak prestatzeko eta gauzatzeko dirulaguntzen 2021eko deialdia. DDBN identifikazioa: 552968.

91/2021 EBAZPENA, martxoaren 25ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2020-2021 ikasturtean goi mailako arte ikasketak egiteko nazioarteko mugikortasunerako programen laguntza osagarrien deialdia egiten duena. DDBN identifikazioa: 555271.

374E/2021 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, “2021eko Hondakinen Funtsa. Etxeko hondakinen urteko fluxua” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 559410.

375E/2021 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, “2021eko Hondakinen Funtseko urteko dirulaguntza enpresentzat. Eraikuntza eta eraisteetan sortutako hondakinen fluxua eta hondeatutako material naturalak” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 559405.

376E/2021 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, “2021eko Hondakinen Funtseko dirulaguntza toki entitateentzat. Eraikuntza eta eraisteetan sortutako hondakinen fluxua eta hondeatutako material naturalak” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 559367.

1.7. BESTELAKOAK

80E/2021 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendari nagusiak emana, Castejongo udal-mugartean barazki kontserbak egiteko instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Riberega S. Coop. da.

81E/2021 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita zerriak gizentzeko instalazio baten ingurumen baimen integratua Azkoiengo udal-mugartean. Instalazioaren titularra Agropecuaria Peralta SL da.

397E/2021 EBAZPENA, apirilaren 26koa Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez formulatzen baita Aldeko Ingurumen Eragineko Adierazpena, “Guardian” eta “Cierzo” eguzki instalazio fotovoltaikoak jartzeko proiektuei buruz eta haien ebakuazio azpiegiturei buruz; sustatzailea Suno Energia 5 SL eta Suno Energia 4 SL dira, hurrenez hurren, eta Corellako udalerrian kokatzen dira.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ANTSOAIN

Akatsen zuzenketa, Antsoaingo Udalerako polizia-agentearen
plaza bat eta Berriozarko Udalerako bi plaza oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrendan

MARTZILLA

Akats zuzenketa, deialdi honetan: gizarte-langilearen lanpostu bat betetzea oposizio-lehiaketa bidez, eta izangaien zerrenda bat eratzea, aldi baterako kontratazioetarako, San Bartolomé zahar egoitzarako

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

2020ko 14.etik 17.era bitarteko aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

2020ko 5.etik 13.era bitarteko aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

ALTSASU

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ANTZIN

Ordenantza, instalazio fotovoltaikoen ezarpena arautzen duena. Hasierako onespena

ANDOSILLA

Jarduera-lizentzia ematea

AGOITZ

2021erako zerga-tasak. Behin betiko onespena

ARANARATXE

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia ematea

Jarduera-lizentzia ematea

Jarduera-lizentzia ematea

Jarduera-lizentzia ematea

ARANTZA

Oihan aprobetxamenduaren 2. enkatea

ARMAÑANTZAS

Jarduera-lizentzia ematea

AZAGRA

2. eta 3. aldaketak 2021eko aurrekontuan. Behin betiko onespena

CABREDO

2021eko karga-tasak

CINTRUÉNIGO

Jarduera-lizentzia. Eskaera

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

DEIKAZTELU

Aldaketa, Foruen plazako zirkulazioa arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Landabideen erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ETXALAR

Oihan aprobetxamenduen enkantea, ehuneko 10 merkeago

FALTZES

Ordenantza, Eremu publikoan terrazak eta mahaitxoak paratzea arautzen duena. Behin betiko onespena

GENEVILLA

2021eko karga-tasak

LANTZ

2021erako zerga-tasak eta karga-tasak. Behin betiko onespena

LARRAGOA

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LARRAUN

Ordenantza fiskala, betearazteko aginduen, betearazte subsidiarioen eta aurri-egoeraren espedienteak tramitatzeko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Zergen kontrolerako udal plana, 2021etik 2023ra bitarterako

MENDABIA

Aldaketa, Bideen garbiketari buruzko udal ordenantzan.
Hasierako onespena

MENDAZA

2021erako zerga-tasak

MENDIGORRIA

2021eko 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Udako igerilekuen 2021eko tarifak. Hasierako onespena

MIRAFUENTES

2021erako zerga-tasak

MURCHANTE

Jarduera-lizentzia. Eskaera

MURILLO EL CUENDE

Jarduera-lizentzia. Eskaera

NAZAR

2021erako zerga-tasak

OLAZTI

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ERRIBERRI

2021eko 1etik 4ra bitarteko aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ORBARA

2021erako zerga-tasak

ORONTZE

2021eko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

IRUÑA

“Servicio de Atención al Domicilio Pamplona, Sociedad Limitada” merkataritza-sozietatearen estatutuak

Emakumeen Kontseiluaren Erregelamendua. Akatsen zuzenketa

Deialdia, norgehiagokako araubideari jarraikiz, euskara ikasteko dirulaguntzak emateko. Laburpena

Deialdia, dirulaguntzak emateko banakako ebaluazioko araubidean, prestazio ekonomikoak jaso ditzaten 0-12 urte bitarteko adingabeen familiek, edo 16 urte bitarteko adingabeen familiek baldin desgaitasuna badute, kontziliaziorako, 2021. urterako. Laburpena

AZKOIEN

2021eko 3., 4., 5. eta 6. aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

GARES

Dirulaguntzak emateko deialdi publikoa, lankidetza-jarduketak aurrera eramateko garapen-bidean dauden herrialdeetan. Laburpena

PUIU

Kudeaketa-esleipena, Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren
aldekoa, partaidetzan presta dezan protokolo
bat emakumeen aurkako indarkeriaren arloan

SANTAKARA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

TAFALLA

Deialdia, larrialdi sozialean dauden pertsona
edo familiei laguntzak emateko. Laburpena

ALESBES

Jarduera-lizentzia. Eskaera

VILLATUERTA

Laborantzako herri-lurzatien aprobetxamendua

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Taxi-gidari profesionalaren baimena ematea

ERRIBERRI ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2016-P-915

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2019-P-162

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2017-P-258

Aurretiazko oharra. Erreferentzia: 2021-P-145

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

A/31/03951 JV/sr espedientea. Jendaurreko informazioa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio de desahucio por falta de pago 57/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 222/2020-B

Citación. Procedimiento ordinario 193/2021-D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 61/2020

Ejecución de títulos judiciales 83/2020

Ejecución de títulos judiciales 29/2021

Ejecución de títulos judiciales 61/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos no judiciales 102/2020

Procedimiento ordinario 202/2021

Despidos / Ceses en general 144/2021

Citación. Ejecución de títulos judiciales 21/2021

Despidos / Ceses en general 143/2021

Procedimiento ordinario 594/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 794/2020

Citación. Despido objetivo individual 51/2021

Citación. Despido objetivo individual 47/2021

Citación. Despido objetivo individual 237/2021

Procedimiento ordinario 775/2020

Ejecución de títulos judiciales 41/2021

DONOSTIAKO LAN-ARLOKO 5. ZENBAKIKO EPAITEGIA

167/2021 Gizarte-segurantza. Lan-istripuak