121. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

2020ko 14.etik 17.era bitarteko aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

2021eko 60. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 16an, aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

14/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 116221200

Uraren mantentze-lanak

1.742,02 euro

FINANTZABIDEA:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

1.742,02 euro

15/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 211016008

Funtzionarioen montepioen kuota

1.157,91 euro

FINANTZABIDEA:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

1.157,91 euro

16/20 ALDAKETA

Kreditu-gaikuntza

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 193022799

Datuen babeserako aholkularitza

1.137,10 euro

FINANTZABIDEA:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

1.137,10 euro

17/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 92001600

Langileen Gizarte Segurantza

15.131,36 euro

FINANTZABIDEA:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

15.131,36 euro

Amillaon, 2021eko maiatzaren 4an.–Alkatea, Eduardo Martinicorena Mortal.

Iragarkiaren kodea: L2107201