121. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CINTRUÉNIGO

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Cintruenigoko Udalak, 2021eko martxoaren 3an egin osoko bilkuran, legez eskatutako gehiengoarekin erabaki zuen hasiera batez onestea 2021eko ekitaldiko plantilla organikoa, bertan biltzen baitira Udalarena berarena eta “San Francisco de Asís udal patronatua” erakunde autonomoarena, bai eta langileen zerrenda ere, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluarekin eta horrekin bat heldu den legeriarekin.

Espedientea jendaurrean paratu zen hamabost egun baliodunean, aldez aurretik toki entitatearen iragarki-taulan eta 2021eko 64. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, martxoaren 22an, argitaratuta, bizilagunek eta interesdunek aztertu eta erreklamazioak egin zitzaten.

2021eko apirilaren 13an espedienteari buruzko alegazioak aurkeztu ziren entitatearen erregistroan.

Udalak, 2021eko maiatzaren 5ean egin osoko bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen:

1. Osorik ezestea Garbayo jaunak 2021eko apirilaren 13an egindako alegazioak, jendaurrean jarritako 2021eko plantilla organikoa ordenamendu juridikoarekin bat datorrelako.

2. Behin betiko onestea 2021eko ekitaldirako plantilla organikoa, bertan biltzen baitira Udalarena berarena eta “San Francisco de Asís udal patronatua” erakunde autonomoarena, eta langileen zerrenda.

3. Dagokion iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta toki-erakundearen iragarki-taulan argitaratzea.

4. Alegatzaileari erabaki hau jakinaraztea, eta ohartaraztea administrazio bideari bukaera ematen dion erabaki horren aurka errekurtso hauek aurkez daitezkeela:

–Berraztertzeko errekurtsoa, hautara, erabakia hartu duen organoari berari zuzendua, hilabeteko epean, erabakia jakinarazi eta biharamunetik hasita.

–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazten denetik hasita.

–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

Onetsitako araudiaren kontra errekurtso hauek aurkez daitezke:

–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, testu arauemailea Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, araudia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

5. Plantillaren eta langileen zerrendaren kopia Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Departamentura igortzea.

Cintruenigon, 2021eko maiatzaren 7an.–Alkatea, Oscar Bea Trincado.

2021EKO PLANTILLA ORGANIKOA

Langileen zerrenda - Funtzionarioak

LANPOSTU ZENBAKIA

KARGUAREN IZENA

MAILA

SARBIDEA

KOP.

OSAGARRIAK

EGOERA

A

B

C

D

E

F

G

H

A01

IDAZKARIA

A

Oposizio-lehiaketa

1

45,72

35

JARDUNEAN

A02

ADMINISTRARI-OFIZIALA

C

Oposizio-lehiaketa murriztua

1

18,36

12

JARDUNEAN

A03

ADMINISTRARI-OFIZIALA

C

Oposizio-lehiaketa murriztua

1

23,36

10

12

JARDUNEAN

A04

ADMINISTRARI-OFIZIALA

C

Oposizio-lehiaketa murriztua

1

18,36

12

JARDUNEAN

A05

ADMINISTRARI-OFIZIALA

C

Oposizio-lehiaketa murriztua

1

18,36

12

JARDUNEAN

A06

OBRA-ARDURADUN NAGUSIA

C

Lehiaketa murriztua

1

7,99

55

12

JARDUNEAN

A07

AGENTE LEHENA

C

Oposizio-lehiaketa

1

23,85*

10*

45

HUTSIK

A08/A09

POLIZIA-AGENTEA

C

Oposizioa

2

19,97

45

JARDUNEAN

A10

POLIZIA-AGENTEA

C

Oposizioa

1

19,97

45

ZERBITZU BEREZIAK

A11 A19

POLIZIA-AGENTEA

C

Oposizioa

9

19,97

45

JARDUNEAN

A20

POLIZIA-AGENTEA (landazaina)

C

Oposizioa

1

19,97

45

HUTSIK

A21

KIROL ETA KULTUR KOORDINATZAILEA

B

Oposizioa

1

40,57

10

JARDUNEAN

(Zerbitzu eginkizunetan)

A22

UDALEKO MANDATARIA

D

Oposizioa

1

14,99

5

15

JARDUNEAN

A23

ARKITEKTOA

A

Oposizioa

1

63,72

HUTSIK

A24

UR ARLOKO ARDURADUNA

C

Oposizio-lehiaketa murriztua

1

28,36

12

JARDUNEAN

A25

LOREZAINTZA ARLOKO ARDURADUNA

C

Oposizio-lehiaketa murriztua

1

28,36

12

JARDUNEAN

A26

IGELTSEROTZAKO ARDURADUNA

C

Oposizio-lehiaketa murriztua

1

28,36

12

JARDUNEAN

A27

ELEKTRIZITATEKO ARDURADUNA

C

Oposizio-lehiaketa murriztua

1

28,36

12

JARDUNEAN

A28

ITURGINTZAKO ARDURADUNA

C

Oposizio-lehiaketa murriztua

1

28,36

12

JARDUNEAN

A29

KONTU-HARTZAILEA

A

Oposizio-lehiaketa

1

20,57

35

JARDUNEAN

A07 lanpostuaren izena aldatu da, kaboa izatetik (lehengoa) agente lehena izatera (egungoa), Nafarroako Poliziei buruzko azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legera egokitzeko.

Xede berarekin, A08-tik A20-ra bitarteko lanpostuen izenak aldatu dira, udaltzain-agentea izatetik (lehengoa) polizia-agentea izatera (egungoa).

(*) Lanpostuko osagarria baloratzeko azterlanaren eraskinaren arabera (2021ko otsailaren 16koa).

Lan-kontratudun finkoak

LANPOSTU ZENBAKIA

KARGUAREN IZENA

SARBIDEA

KOPURUA

OSAGARRIAK

EGOERA

OHARRAK

A

D

F

G

A30 /A31

GARBITZAILEA

L

2

7

15

JARDUNEAN

A33

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

O

1

14,99

15

HUTSIK

A34

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

O

1

24,99

15

JARDUNEAN

A35

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

O

1

24,99

15

HUTSIK

A37 /A38

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

OL

2

14,99

15

HUTSIK

LANPOSTU ZENBAKIA

KARGUAREN IZENA

SARBIDEA

KOPURUA

LO / LP

LANPOSTUKO OSAGARRIAK

EGOERA

OHARRAK

Lanpostukoa

Mailako osagarria

A39

GARBIKETAKO ARDURADUN NAGUSIA

O

1

LO

%7

%15

HUTSIK

A40

GARBIKETA TALDEKO BURUA

O

1

LO

%7

%15

HUTSIK

A41

PEOI ESPEZIALISTA

O

1

LO

%7

%15

HUTSIK

A42/A49

GARBIKETAKO PEOIA

O

8

LP

%7

%15

HUTSIK

Eraikinen eta lokalen garbiketa sektorearen hitzarmenean oinarritzen da lanpostu eta langile hauen lansari-araubidea eta araubide orokorra (A39-A49 bitarteko lanpostuak, biak barne). Araubide hori erregularizatu eta aldatu behar da.

Izendapen libreko behin-behineko langileak

LANPOSTU ZENBAKIA

KARGUAREN IZENA

MAILA

SARBIDEA

KOPURUA

OSAGARRIAK

EGOERA

A36

UDALTZAINGOKO BURUTZA

C

IA

1

26,65

20*

45

JARDUNEAN

OSAGARRIEN IZENAK

A: LANPOSTUA

B: ZUZENDARITZA LANPOSTUA

C: ARDURALDI ESKLUSIBOA

D: BATERAEZINTASUNA

E: LANALDIAREN LUZAPENA

F: ARRISKU BEREZIA

G: MAILAKO OSAGARRIA

H: BERARIAZKO OSAGARRIA

(*) Erdi-mailako aginterik balego, osagarri hori txikiagoa izanen litzateke, buruzagitzarekiko proportzionaltasuna mantenduz.

Lanpostuko osagarria baloratzeko 2021eko otsaileko azterlanaren eranskinaren arabera, agente lehenaren lanpostua betetzen den unean, polizia-buruzagitzari dagokion agintaritzako osagarria %15ekoa izanen da.

Izenen zerrena - Funtzionarioak

LANPOSTU ZENBAKIA

DEITURAK ETA IZENA

MAILA

GRADUA

ANTZIN.

OSAGARRIAK

KARGUA

A

B

C

D

E

F

G

H

A01

BARBARIN JIMÉNEZ, ANA

A

5

6

45,72

35

IDAZKARIA

A02

CHIVITE TRINCADO, HORTENSIA

C

3

2

18,36

12

ADMINISTRARI-OFIZIALA

A03

CHIVITE AYALA, ÍÑIGO

C

4

4

23,36

10

12

ADMINISTRARI-OFIZIALA

A04

GARBAYO SANZ, MARÍA ANGELES

C

4

4

18,36

12

ADMINISTRARI-OFIZIALA

A05

GARBAYO ALIAGA, ISABEL

C

5

6

18,36

12

ADMINISTRARI-OFIZIALA

A06

CHIVITE AYALA, JORGE

C

3

2

7,99

55

12

OBREN ARDURADUN NAGUSIA

A08

31. AGENTEA

C

1

0

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A09

17. AGENTEA

C

5

5

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A10

18. AGENTEA

C

5

5

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA (ZERBITZU BEREZIAK)

A11

19. AGENTEA

C

4

4

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A12

20. AGENTEA

C

4

4

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A13

21. AGENTEA

C

5

5

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A14

22. AGENTEA

C

4

4

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A15

23. AGENTEA

C

4

4

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A16

26. AGENTEA

C

3

3

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A17

28. AGENTEA

C

2

2

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A18

29. AGENTEA

C

2

2

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A19

30. AGENTEA

C

2

2

19,97

45

POLIZIA-AGENTEA

A21

GARCÍA ECHEGOYEN, LORENZO

(Zerbitzu eginkizunetan)

B

4

5

40,57

10

KIROL ETA KULTUR KOORDINATZAILEA

A22

ITURRIA JIMÉNEZ, FRANCISCO JAVIER

D

4

4

14,99

5

15

UDALEKO MANDATARIA

A24

HUICI GARCÍA, JOSE LUIS

C

4

4

28,36

12

UR ARLOKO ARDURADUNA

A25

JIMÉNEZ CHIVITE, ALBERTO

C

4

4

28,36

12

LOREZAINTZA ARLOKO ARDURADUNA

A26

ALIAGA NAVASCUÉS, JOSÉ MARÍA

C

4

4

28,36

12

IGELTSEROTZAKO ARDURADUNA

A27

MORENO PÉREZ, FÉLIX MARÍA

C

3

3

28,36

12

ELEKTRIZITATEKO ARDURADUNA

A28

GARBAYO MATEO, MIGUEL ÁNGEL

C

4

4

28,36

12

ITURGINTZAKO ARDURADUNA

A29

MATEOS CRISÓSTOMO, NURIA

A

4

4

20,57

35

KONTU-HARTZAILEA

Lan-kontratudun finkoak

LANPOSTU ZENBAKIA

DEITURAK ETA IZENA

ANTZINATASUNA

OSAGARRIA

KARGUA

A

D

F

G

A30

RUIZ DEL PRADOM MARÍA LOURDES

2001-01-02

7

15

GARBITZAILEA

A31

SANZ SANZ, IDOYA

2008-10-28

7

15

GARBITZAILEA

A34

MORÓN MATEO, ÓSCAR

1997-05-01

24,99

15

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Izendapen askeko behin-behineko langileak

LANPOSTU ZENBAKIA

KARGUAREN IZENA

MAILA

SARBIDEA

KOPURUA

OSAGARRIAK

EGOERA

A36

18. AGENTEA

C

IA

1

26,65

20*

45

JARDUNEAN

Aldi baterako lan-kontratudunak

DEITURAK ETA IZENA

ANTZINATASUNA

OSAGARRIA

KARGUA

A

D

F

G

ÁLVAREZ MONTES, VERONICA PAZ

2004-01-16

14,99

15

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

BEA SESMA, ELIA

2006-12-11

14,99

15

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

Lehengo udal sozietatetik datozen aldi baterako lan-kontratudunak

LANPOSTU ZENBAKIA

Deiturak eta izena

ANTZINATASUNA

LANALDIA (%)

LANPOSTUKO OSAGARRIAK

KARGUA

EGOERA

Hitzarmeneko plusa

Lanpostuko plusa

a39

Fernández Chivite Javier

1991-04-02

%100

%13,259

%14,831

Garbiketako arduradun nagusia

a40

Segura Gomez María Teresa

1991-04-02

%100

%14,587

Ez

Garbiketa taldeko burua

a41

Jiménez Gomez Santos Mario

2010-09-01

%100

%15,505

Ez

Peoi espezialista

a42

González Atienza, María José

1992-08-10

%90,90

%16,293

Ez

Garbiketako peoia

a43

Pérez Alfaro Francisca

2003-01-01

%83,90

%16,293

Ez

Garbiketako peoia

a44

Lauroba García, María Jesús

2003-09-01

%57,10

%16,293

Ez

Garbiketako peoia

a45

Trincado Trincado Sara

2004-07-06

%83,90

%16,293

Ez

Garbiketako peoia

a46

Cacho Jiménez María Pilar

2007-01-25

%70,80

%16,293

Ez

Garbiketako peoia

a47

Serrano Molina Ana María

2007-02-05

%83,90

%16,293

Ez

Garbiketako peoia

a48

Chivite Martinez, María Paz

2010-09-01

%55,60

%16,293

Ez

Garbiketako peoia

a49

Muro Saez De Guinoa Purificación

2011-11-07

%75

%16.293

Ez

Garbiketako peoia

Garbiketa sektorearen hitzarmena aplikatzen zaie, Udala izanen delako enplegatzailea hemendik aurrera.

Osagarriak: Nafarroako eraikinen eta lokalen garbiketa sektorearen 2018ko hitzarmen kolektiboan zehazturikoak aplikatzen zaizkie.

ERANSKINA

Langileak eszedentzian erreserba eskubiderik gabe 2020-01-01ean

Funtzionarioak:

–MARTÍNEZ AGUADO, NOEL:

eszedentzian, beste administrazio publiko batean zerbitzu egitera pasatzeagatik, 2008ko maiatzaren 31z geroztik.

–PÉREZ ARNAIZ, MIGUEL:

borondatezko eszedentzian, norberaren interesagatik, 2008ko maiatzaren 31z geroztik.

–PÉREZ MUÑOZ, OSCAR:

borondatezko eszedentzian bateraezintasunagatik, 2007ko otsailaren 1az geroztik.

–MANUEL CONTRERAS SAMPAYO:

eszedentzian, beste administrazio publiko batean zerbitzu egitera pasatzeagatik, 2019ko apirilaren 16az geroztik.

Lan-kontratudun finkoak.

–HERNÁNDEZ ARMENDÁRIZ, ARTURO:

borondatezko eszedentzian bateraezintasunagatik, 2011ko abenduaren 20az geroztik.

SAN FRANCISCO DE ASÍS UDAL PATRONATUA ERAKUNDE AUTONOMOA

Langileen zerrenda - Lan-kontratudunak

LANPOSTU ZENBAKIA

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

EGOERA

A

B

R02

Sukaldaria

1

Oposizio-lehiaketa

12.07

Jardunean

R03

Sukaldaria

1

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

R04

Sukaldaria

1

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

R09 /R19

Gerokultoreak

11

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

R20

Gerokultorea

1

Oposizio-lehiaketa

Eszedentzian

R21/R22

Gerokultoreak

2

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

R23

Gerokultorea

1

Oposizio-lehiaketa

Eszedentzian

R24

Gerokultorea

1

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

R25

Gerokultorea

1

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

R26/R28

Gerokultoreak

3

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

R29

Gerokultorea

1

Oposizio-lehiaketa

Eszedentzian

R30

Gerokultorea

1

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

R31

Gerokultorea

1

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

R32 /R36

Garbitzaileak

5

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

R08

Fisioterapeuta

1

Oposizio-lehiaketa

5.75

Eszedentzian

R05

Erizaina

1

Oposizio-lehiaketa

30,20

Eszedentzian

R06

Erizaina

1

Oposizio-lehiaketa

30,20

Jardunean

R07

Erizaina

1

Oposizio-lehiaketa

30,20

Hutsik

R37

Administrazioko arduraduna

1

Oposizio-lehiaketa

71.35

41.83

Jardunean

R01

Administrari laguntzailea, lanaldiaren %50

1

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

R38

Mantentze-lanetako langilea

1

Oposizio-lehiaketa

23.07

Jardunean

R39 /R40

Laguntzako arduradunak

2

Oposizio-lehiaketa

35.17

Jardunean

R41

Psikologoa, lanaldiaren %50

1

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

SAN FRANCISCO DE ASIS UDAL PATRONATUA

Izenen zerrenda - Lan-kontratudun finkoak

LANPOSTU ZENBAKIA

IZENA

ANTZINATASUNA

A

B

LANPOSTUA

KONTRATUA

OHARRAK

R01

BERMEJO GUILLORME YOLANDA

2005-10-26

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

JARDUNEAN

LANALDIAREN %50

R02

ARNEDO RUBIO ANA

1997-01-01

12.07

SUKALDARIA

JARDUNEAN

R03

JIMÉNEZ JIMÉNEZ MILAGROS

2005-12-16

SUKALDARIA

JARDUNEAN

R05

AYENSA FERNÁNDEZ RAQUEL

1998-01-01

30.20

ERIZAINA

ESZEDENTZIAN

BORONDATEZKO ESZEDENTZIAN

R06

SÁNCHEZ CABELLO INMACULADA

2005-06-28

30.20

ERIZAINA

JARDUNEAN

R08

GARCÍA LAHILLA MARTA

1996-09-27

FISIOTERAPEUTA

ESZEDENTZIAN

R09

ALFARO PEREZ AÍDA

1996-05-01

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

LANALDI LABURTUA (%50), BORONDATEZKOA

R10

ALFARO YANGUAS JULIA

1997-01-16

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R11

AYALA CANO TERESA

2000-01-01

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R12

AYENSA SESMA MARÍA

1996-02-01

GEROKULTOREA/ATEZAINTZA

JARDUNEAN

LANALDI LABURTUA (%66), BORONDATEZKOA

R13

AZAGRA MONTES REBECA

2003-10-09

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

LANALDI LABURTUA (%75), LEGEZKO ZAINTZAGATIK

R14

BEGUE SOBEJANO EUGENIA

1994-08-01

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R15

MARTÍNEZ GARCÍA ELISA

2016-11-01

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R16

CHIVITE NAVASCUÉS JOAQUINA

2008-07-01

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R17

FERNÁNDEZ DELGADO DOLORES

2002-07-01

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R18

FONTANILLO BARRIOS MONTSE

2001-02-07

GEROKULTOREA/ATEZAINTZA

JARDUNEAN

R19

GARCÍA BRICEÑO MARÍA JOSÉ

2003-01-13

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

LANALDI LABURTUA (%71,5), AHAIDEA ZAINTZEKO

R20

GARCÍA MATEOS GUADALUPE

2001-10-08

GEROKULTOREA

ESZEDENTZIAN

BORONDATEZKO ESZEDENTZIAN

R21

JIMÉNEZ CORDÓN BASILIA

2003-07-20

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R22

MARTÍNEZ LAUROBA, ALICIA

1996-10-19

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

LANALDI LABURTUA (%50), LEGEZKO ZAINTZAGATIK

R23

MARTÍNEZ LAUROBA, MARÍA JESÚS

2003-01-01

GEROKULTOREA

ESZEDENTZIAN

ESZEDENTZIAN, SEME-ALABAK ZAINTZEKO

R24

MARTÍNEZ MARÍN, SUSANA

1996-08-21

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R26

OBREGÓN ORREGO, LILIANA

2013-04-01

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R27

MORENO VEGA FRANCISCA

1995-07-10

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R28

OBREGÓN ORREGO JENNY

1995-06-26

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R29

JIMÉNEZ CACHO ANA MARÍA

2013-04-01

GEROKULTOREA

ESZEDENTZIAN

BORONDATEZKO ESZEDENTZIAN

R30

JIMÉNEZ ARAGÓN MARÍA JOSÉ

2013-04-01

GEROKULTOREA

JARDUNEAN

R32

TORRES DELGADO CONCEPCIÓN

2005-01-01

GARBIKETA

JARDUNEAN

LANALDI LABURTUA (%85), AHAIDEA ZAINTZEKO

R33

CHIVITE FERNÁNDEZ MERCEDES

2008-01-02

GARBIKETA

JARDUNEAN

R34

FERNÁNDEZ NAVASCUÉS ISABEL

2005-05-16

GARBIKETA

JARDUNEAN

LANALDI LABURTUA (%82), LEGEZKO ZAINTZAGATIK

R35

GIL FERNÁNDEZ MARTA

1998-08-22

GARBIKETA

JARDUNEAN

R36

MONTES SÁNCHEZ MÓNICA

2008-08-18

GARBIKETA

JARDUNEAN

R38

RÁNDEZ FERNÁNEZ FRANCISCO JAVIER

1996-12-23

23.07

MANTENTZE-LANAK

JARDUNEAN

R41

MONTES LOZANO BLANCA ESTHER

2008-08-18

PSIKOLOGOA

JARDUNEAN

LANALDIAREN %50

R37

BELTRÁN ALCORTA MARÍA TERESA

2004-01-08

71.35

41.83

ZUZENDARIA ETA ADMINISTRAZIOKO ARDURADUNA

JARDUNEAN

R39

LOZANO BEA MARTA

1998-04-03

35.17

LAGUNTZAKO ARDURADUNA

JARDUNEAN

R40

SOLANAS AMBRONA CRISTINA

1999-11-01

35.17

LAGUNTZAKO ARDURADUNA

JARDUNEAN

LANALDI LABURTUA (%60), BORONDATEZKOA

Aldi baterako lan-kontratudunak

IZENA

ANTZINATASUNA

A

B

LANPOSTUA

KONTRATUA

GORABEHERAK

YANGUAS ORTEGA, DAVID

2012-09-15

30.20

ERIZAINA

ALDI BATERAKOA

R 05 LANPOSTUAREN ORDEZPENA (ESZEDENTZIAN)

GLADYS OBREGÓN ORREGO

2008-12-05

GEROKULTOREA

ALDI BATERAKOA

%50EKO LANALDI LABURTUEN OSAG., R09 LANPOSTUAN

MONTES CHIVITE MARÍA

2005-11-28

6.10

LANBIDE-TERAPEUTA

ALDI BATERAKOA

LANALDI LABURTUA %65

MANERO NAVASCUÉS IRENE

2012-02-13

MEDIKUA - LANALDIAREN %50

ALDI BATERAKOA

CHIVITE GARCÍA, TERESA

2015-06-04

GEROKULTOREA

ALDI BATERAKOA

R 23 LANPOSTUAREN ORDEZPENA (ESZEDENTZIAN)

RUIZ CHIVITE MÓNICA

2017-12-01

5.75

FISIOTERAPEUTA, %80

ALDI BATERAKOA

R08 LANPOSTUAREN ESZEDENTZIAREN ORDEZPENA-LANALDIAREN %80

SESMA LOZANO, MIRIAM

2016-02-20

SUKALDARIA

ALDI BATERAKOA

R04 LANPOSTUAREN ORDEZPENA

ALFARO PAVADAI, LOLA

2019-07-24

4.45

GIZARTE LANGILEA, LANALDIAREN %50

ALDI BATERAKOA

SESMA FERNANDEZ, MONTSERRAT

2016-11-01

GEROKULTOREA

ALDI BATERAKOA

R31 LANPOSTU HUTSAREN ORDEZPENA

ANABELA BARROSO ACOSTA,

2020-09-01

GEROKULTOREA

ALDI BATERAKOA

R25 LANPOSTU HUTSAREN ORDEZPENA

MASAVI GIL MARLENE

2016-11-01

GEROKULTOREA

ALDI BATERAKOA

R29 LANPOSTUAREN ESZEDENTZIAREN ORDEZPENA

CORTÉS GUALLAR JOSEFA

2017-10-20

GEROKULTOREA 87,5

ALDI BATERAKOA

R12 ETA R22 LANPOSTUEN LANALDIEN OSAGARRIA

SALVATIERRA RUBIO LOURDES

2017-12-11

AISIALDIKO MONITOREA

ALDI BATERAKOA

ESKAKIZUNAK NAFARROAKO GOBERNUAREN ITUNEAN

BERMEJO GUILLORME YOLANDA

2017-02-01

HARRERAGILEA, %30

ALDI BATERAKOA

ESKAKIZUNAK NAFARROAKO GOBERNUAREN ITUNEAN

San Francisco de Asís udal patronatuaren hitzarmen kolektiboa. Erregistro zk.: 31100082012011. 2017ko 128. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 4an.

Osagarrien izena:

A–Zuzendaritza postua.

B–Osagarri pertsonala.

L2107574

Iragarkiaren kodea: L2107574