121. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARES

Dirulaguntzak emateko deialdi publikoa, lankidetza-jarduketak aurrera eramateko garapen-bidean dauden herrialdeetan. Laburpena

Dirulaguntzen Datu Base Nazionala (Identifikazioa): 563286.

Argitara ematen da deialdiaren laburpena, bat etorriz azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluekin (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra); haren testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/563286).

Dirulaguntzak emateko deialdi publikoa, lankidetza-jarduketak aurrera eramateko garapen-bidean dauden herrialdeetan. Oinarriak.

Garesen, 2021eko maiatzaren 11n.–Idazkaria, Sabina García Olmeda, Sonia García Milton.

Iragarkiaren kodea: L2107748