121. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANARATXE

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2021eko 65. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 23an, aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatutakoarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

3/2020 kreditu-gehigarria, 1.050,00 eurokoa:

PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (EUROAK)

1622-21200

Udaleko zaborrak

50,00 euro

9200-22400

Aseguru primak

100,00 euro

9200-22760

Hirigintzako aholkularitza, azterlanak eta planeamenduak

300,00 euro

9200-6230002

Administrazio elektronikoa

600,00 euro

1.050,00 euro

Gastuak finantzatuko dira kreditua beheitituz (1.050,00 euro) 3380 22620 Herriko festak partidatik.

Aranaratxen, 2021eko maiatzaren 10ean.–Udalburua, Marta Pérez de Albéniz Ruiz.

Iragarkiaren kodea: L2107701