121. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARMAÑANTZAS

Jarduera-lizentzia ematea

Bete dadin xedaturik dagoena martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen 56.2 artikuluan (foru lege horrek hizpide du Ingurumena Babesteko Esku-hartzea) eta hura garatzeko Erregelamenduaren 71.2 artikuluan, aditzera ematen da ezen, Alkatetzaren ebazpenaren bidez, jarduerarako lizentzia bat ematen dela, honako ezaugarri hauek dituena:

–Sustatzailea: Jurramendiko Mankomunitatea.

–Jarduera: Armañantzasko hondakin-uren tratamendua.

–Tokia: 1. poligonoko 268. lurzatia, El Molino alderdia.

–Lizentzia eman den eguna: 2021eko apirilaren 12a.

Armañantzasen, 2021eko apirilaren 12an.–Alkate udalburua, David Pérez de Albéniz Crespo.

Iragarkiaren kodea: L2107436