264. ALDIZKARIA - 2020koazaroaren11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

790/2020 EBAZPENA, urriaren 16koa, Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Nafarroako Zeharbideen Inbentarioaren proiektua, eta entzutea ematen zeharbide bakoitzaren kokaleku diren toki entitateei.

248E/2020 EBAZPENA, urriaren 2koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita Orkoiengo udal-mugartean dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzea. Instalazioak txatarraren transferentziagune bat, aparatu elektriko eta elektronikoen hondakinen biltegi bat eta erabiltzen ez diren ibilgailuen tratamendurako zentro bat biltzen ditu barnean, eta titularra Chatarras Iruña SA da.

258E/2020 EBAZPENA, urriaren 15ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, iraungitzat deklaratzen duena Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren otsailaren 22ko 0390/2010 Ebazpenaren bidez emandako ingurumen baimen integratua, Sesmako udal-mugartean Marisol Ruperez Abadek sustatu zuen oilaskoak gizentzeko ustiategiarena.

263E/2020 EBAZPENA, urriaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, Murillo el Cuendeko udal-mugartean, umetarako zerramen instalazio baten ingurumen baimen integratua berrikusten duena. Instalazioaren titularra Obanos ENSa da (283 NA zenbakia).

999E/2020 EBAZPENA, urriaren 15ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldeko ingurumen txosten estrategikoa ematen baita proiektu honetarako: “Ollarango Udal Plana aldatzea 6. poligonoko 56. lurzatian (Ultzurrun)”. Carlos Razquin Larrayoz da sustatzailea.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Ukar, Eneritz, Obanos, Gares, Zirauki eta Deierrin goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari, proiektuaren onespenari eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. SAT11135 espedientea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ABLITAS

2020ko lan publikoaren eskaintza

IRURTZUN

Deialdia, izangaien zerrenda oposizio bidez eratzeko, garbiketa-lanak egiteko aldi baterako kontratuen bidez eta euskararen A2 hizkuntza-eskakizuna izanik

IRUÑA

Deialdia, bi izangai-zerrenda hautaproben bitartez osatzeko, lan erizaintzako teknikari lanpostuan aritzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Eskola-erabileratik desafektatzea 1. poligonoko 106. lurzatia. Jendaurrean jartzea

AITZOAIN

2020-2021 Ekonomia eta finantza plana. Onespena

ALTSASU

Aldaketa, Ibiltarien aterpearen araubide juridikoa ezartzen duen erregelamenduan. Hasierako onespena

ANDOSILLA

Aldaketa, Asteroko azoka txikia arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

ARAITZ

Udal ordenantza, Hizkera ez-sexistaren erabilera eta komunikazio inklusiboaren sustapena arautzen duena. Hasierako onespena

ARANO

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Laburpena, dirulaguntzen deialdiarena, 2020an gizarte-ekintzaren arloan jarduerak garatzen dituzten erakunde eta elkarteendako

14/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Hiri-lurraren gaineko kontribuzioaren karga-tasa 2021erako. Hasierako onespena

BARILLAS

Udal ordenantza, administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

BASABURUA

Jarduera baimenaren eskaera

BAZTAN

Aldaketa, Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoruan, lurgainean eta lurpean aprobetxamendu bereziak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

BURLATA

Laburpena, desgaitasuna duten Burlatako herritarrak 2020an zentro okupazionaletara lagundutako garraioan joateko dirgulaguntzen deialdiarena

Apustu establezimendu, joko areto eta bingoen jardueretarako hirigintzako lizentzien izapidetzea eteteko epea. Informazioa

7/2020 eta 8/2020 aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

ZIRAUKI

Aldaketa, Udal hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

CORTES

S. 10 sektorea birpartzelatzeko eta urbanizatzeko proiektuak. Hasierako onespena

LEDEA

Deialdia, Ledeako autonomoei eta ETEei laguntza ekonomikoak emateko, COVID-19ak eragindako krisia arintzearren. Laburpena

MILAGRO

Telekomunikazioak hedatzeko plana. Onespena

MURCHANTE

Aldaketa egituratzailea, abeltzaintza intentsiboko ustiategiak jartzeko baldintzen gainean. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Deialdia, dirulaguntzak emateko Noain Elortzibarko kirol klubei, 2020ko deialdian. Laburpena

Deialdia, Noaingo klubei dirulaguntzak emateko, kirol-instalazioak erabil ditzaten 2020. urtean. Laburpena

IRUÑA

2020ko Eguberrietako txartelen lehiaketa. Laburpena

TAFALLA

2021eko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izanen duten tasen erregulazioa. Hasierako onespena

2021eko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izanen duten prezio publikoak. Hasierako onespena

2021eko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izanen duten zergen erregulazioa. Onespena

Aldaketa, 19. ordenantza fiskalean, zeinak arautzen baititu herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta zorupearen aprobetxamendu berezia egiteko tasak 2020rako. Hasierako onespena

26. ordenantza fiskala, toki entitatearen jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak arautzen dituena energia elektrikoa, gasa, ura eta hidrokarburoak garraiatzeko instalazioendako eta indarrean jarriko dena 2021eko urtarrilaren 1etik aitzinera. Hasierako onespena

Deialdia, laguntza ekonomikoak emateko. Laguntzak banakako ebaluazioaren bidez emanen zaizkie 2020. urtean gizarte larrialdi egoeran izan diren Tafallako bizilagunei. Haur eta nerabeen prebentzio, gizarteratze eta hezkuntzako beharren eremua. Laburpena

UHARTE ARAKIL

Deialdia, Arakilgo historiari eta ondareari buruzko ikerketarako “Jimeno Jurío” izeneko bekarena. Laburpena

Aldaketa, alkatearen dedikazioan eta ordainsarian

BIDAURRE

Herri-larreen aprobetxamendua. Eskaera

VILLATUERTA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 873. lurzatian. Behin betiko onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Mankomunitateko burutza eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

A/31/03998 JV/br espedientea. Jendaurreko informazioa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de resolución de procedimiento de rectificación de errores

ABERIN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E005000/00005/2020

ABLITAS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E006000/00020/2020

ALLÍN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E011000/00013/2020

ALTSASU/ALSASUA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E010000/00027/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A010000/00015/2020

ANCÍN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E014000/00011/2020

ANDOSILLA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E015000/00023/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A015000/00013/2020

AÑORBE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E018000/00019/2020

ANSOÁIN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E016000/00027/2020

ANUE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E017000/00014/2020

AOIZ

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E019000/00022/2020

ARAKIL

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E025000/00016/2020

ARANGUREN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E023000/00026/2020

ARGUEDAS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E032000/00022/2020

ARRÓNIZ

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E036000/00011/2020

AZAGRA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E042000/00027/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A042000/00011/2020

BARAÑÁIN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E266000/00028/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A266000/00019/2020

BASABURUA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A049000/00002/2020

BAZTAN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E050000/00022/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A050000/00010/2020

BEIRE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E051000/00010/2020

BERA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E250000/00022/2020

BERIÁIN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E906000/00026/2020

BERRIOPLANO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E902000/00023/2020

BERRIOZAR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E903000/00028/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A903000/00008/2020

BIURRUN-OLCOZ

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E056000/00009/2020

BUÑUEL

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E057000/00023/2020

BURLADA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E060000/00027/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A060000/00010/2020

CADREITA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E064000/00024/2020

CÁRCAR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E066000/00012/2020

CARCASTILLO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E067000/00024/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A067000/00010/2020

CASCANTE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E068000/00026/2020

CASTEJÓN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E070000/00027/2020

CENDEA DE OLZA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E193000/00016/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A193000/00006/2020

CINTRUÉNIGO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E072000/00027/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A072000/00017/2020

CIZUR

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A076000/00009/2020

CORELLA

Notificación de la resolución en materia de personal

CORTES

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E078000/00021/2020

DONAMARIA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E081000/00001/2020

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E221000/00022/2020

ENÉRIZ

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E089000/00012/2020

ERRO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E092000/00007/2020

ESTERIBAR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E098000/00027/2020

ETXALAR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E082000/00010/2020

ETXARRI ARANATZ

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E084000/00014/2020

ETXAURI

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E085000/00012/2020

EZCABARTE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E101000/00025/2020

FALCES

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E104000/00017/2020

FITERO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E105000/00025/2020

FONTELLAS

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A106000/00004/2020

FUSTIÑANA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E108000/00016/2020

GALAR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E109000/00019/2020

GUESÁLAZ

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E120000/00012/2020

IRURTZUN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E269000/00018/2020

ITUREN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E129000/00010/2020

IZA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E131000/00016/2020

IZALZU

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E133000/00002/2020

JUSLAPEÑA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E136000/00006/2020

LARRAGA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E142000/00017/2020

LEITZA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E149000/00015/2020

LEKUNBERRI

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A908000/00004/2020

LERÍN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E152000/00022/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A152000/00013/2020

LESAKA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E153000/00024/2020

LODOSA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E157000/00026/2020

LOS ARCOS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E029000/00016/2020

MARCILLA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A163000/00004/2020

MENDAVIA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E165000/00024/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A165000/00010/2020

MENDIGORRIA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E167000/00013/2020

MILAGRO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E169000/00028/2020

MIRANDA DE ARGA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E171000/00018/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A171000/00004/2020

MONTEAGUDO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E173000/00015/2020

MURCHANTE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E176000/00025/2020

MURILLO EL CUENDE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E178000/00013/2020

MURILLO EL FRUTO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E179000/00012/2020

MURUZÁBAL

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E180000/00009/2020

OCHAGAVÍA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A185000/00003/2020

OLITE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E191000/00023/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A191000/00014/2020

ORKOIEN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E907000/00023/2020

OTEIZA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E200000/00007/2020

PERALTA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E202000/00028/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A202000/00010/2020

PUENTE LA REINA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E206000/00022/2020

PUEYO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E207000/00007/2020

RIBAFORADA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E208000/00024/2020

SAN ADRIÁN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E215000/00027/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A215000/00014/2020

SANGÜESA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E216000/00023/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A216000/00004/2020

SESMA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A224000/00004/2020

TAFALLA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E227000/00026/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A227000/00010/2020

TIEBAS-MURUARTE DE RETA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E228000/00019/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A228000/00012/2020

ÚCAR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E234000/00010/2020

ULTZAMA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E236000/00014/2020

VALLE DE EGÜÉS

Citación a los interesados para ser notificados por comparecencia
Acto que se notifica: Notificación de requerimiento de bienes
Relación: 20BOER10

Citación a los interesados para ser notificados por comparecencia
Acto que se notifica: Notificación de apremio
Relación: 20BOEA10

VALTIERRA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E249000/00024/2020

VILLAFRANCA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E254000/00027/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A254000/00009/2020

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A255000/00004/2020

VILLAVA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E258000/00027/2020

YESA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E261000/00008/2020

ZIZUR MAYOR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E905000/00026/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A905000/00016/2020

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS BIDAUSI

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E375000/00008/2020

MANCOMUNIDAD DE BORTZIRIAK-CINCO VILLAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E325000/00012/2020

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE BURLADA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E060100/00022/2020

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA-ZONA MEDIA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E500000/00022/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A500000/00016/2020

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RIBERA ALTA DE NAVARRA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E425000/00027/2020

MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E600000/00027/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A600000/00016/2020

MANCOMUNIDAD DE SAKANA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E475000/00026/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A475000/00016/2020

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA COMARCA DE SANGÜESA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E410000/00017/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A410000/00002/2020

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E400000/00017/2020

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A400000/00006/2020

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS IRATI

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E430000/00022/2020

COMUNIDAD DE REGANTES SECTOR VI CANAL DE NAVARRA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E510000/00003/2020

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR IV1 DEL CANAL DE NAVARRA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E562000/00004/2020

COMUNIDAD DE REGANTES DE ABLITAS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E557000/00004/2020

COMUNIDAD REGANTES NÚMERO 1 DEL CANAL DE BARDENAS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E551000/00004/2020

SINDICATO RIEGOS COMUNIDAD REGANTES DE CORELLA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E591000/00018/2020

COMUNIDAD DE REGANTES DE MONTEAGUDO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E558000/00002/2020

COMUNIDAD DE REGANTES N II DE LOS RIEGOS DE BARDENAS

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A563000/00004/2020