264. ALDIZKARIA - 2020koazaroaren11

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Ukar, Eneritz, Obanos, Gares, Zirauki eta Deierrin goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari, proiektuaren onespenari eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. SAT11135 espedientea.

Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 54., 55. eta 56. artikuluetan eta abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. eta 144. artikuluetan ezarritako ondorioetarako, jendaurrean jartzen da I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAUren eskaera, goi tentsioko honako instalazio elektriko honi administrazio baimena eman, proiektua onetsi eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeko:

a) Instalazioaren kokalekua: Ukar, Eneritz, Obanos, Gares, Zirauki eta Deierriko udal-mugarteak.

b) Xedea: instalazioa egokitzea eta inguru horretako hornidura elektrikoaren kalitatea hobetzea.

c) Ezaugarri nagusiak: zirkuitu bakuneko “Cordovilla-Recajo” 66 kV-eko goi tentsioko aireko linea elektrikoaren 90. eta 10354. euskarrien arteko tartea berritzea.

d) Aurrekontua: 63.620,98 euro.

Onura publikoaren deklarazioak berekin du ondasunak okupatu beharra edo ukitutako eskubideak eskuratu beharra, eta presako okupaziora behartuko du, ondorioak izan ditzan Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluak. Enpresa eskatzailea onuradun bihurtuko da desjabetze espedientean, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 2.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Espedientea jendaurrean egonen da Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan, interesdunek azter dezaten aurretiko hitzordua eskatuta energia@navarra.es helbide elektronikoan, eta, bidezko bada, idatziz egin ditzaten egoki iruditzen zaizkien alegazioak, iradokizunak edo oharrak, 30 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2020ko urriaren 5ean.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendaria, Laura Larraya Irigoyen.

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA, “CORDOVILLA-RECAJO” 66 KV-EKO GOI TENTSIOKO AIREKO LINEAREN 90. ETA 10354. EUSKARRIEN ARTEKO TARTEA BERRITZEKO PROIEKTUAN, UKAR, ENERITZ, OBANOS, GARES, ZIRAUKI ETA DEIERRIKO UDAL-MUGARTEETAN (NAFARROA)

UKIPENAK

UDALERRIA

TITULARRA

KATASTROKO DATUAK

UKIPENAK

Jabea

Poligonoa

Lurzatia

Izaera / Laborea

Jarduketa

Euskarri zk.

Euskarriaren okupazioa
(m²)

Linearen luzera
(m)

Lurgain zortasunaren azalera
(m²)

1

UKAR

ENCINAS HERNANDEZ, ANTONIA

4

245

LABORANTZAKO UREZTALURRA

GTAL

90 zk.

MUGA

0,66

-

-

2

UKAR

LOPEZ NAVARCORENA, JOAQUIN

4

243

LABORANTZAKO UREZTALURRA

GTAL

90 zk.

MUGA

91 zk.

1,98

-

-

3

UKAR

SAN MARTIN ECHEVERRIA, MARIA INES

SAN MARTIN ECHEVERRIA, JESUS JAVIER

4

239

LABORANTZAKO UREZTALURRA

GTAL

93 zk.

1,17

-

-

4

UKAR

IZARBEIBARKO HERRI-LURRA (I. SEKTOREA)

4

226

LEHORREKO ALORREKO LURRA

GTAL

94 zk.

1,21

-

-

5

ENERITZ

GOÑI VIDAURRE, ANTONINA

2

76

HIRI LURZORUA

GTAL

109 zk.

MUGA

0,77

-

-

6

ENERITZ

ENERIZKO UDALAREN HERRI-LURRAK

2

77

HIRI LURZORUA

GTAL

109 zk.

MUGA

0,77

-

-

7

ENERITZ

IZARBEIBARKO HERRI-LURRA (I. SEKTOREA)

2

811

LABORANTZAKO UREZTALURRA

GTAL

117 zk.

1,21

-

-

8

ENERITZ

GAZTELU MEARIN, MARIA CARMEN

2

803

LABORANTZAKO UREZTALURRA

GTAL

123 zk.

1,21

-

-

9

OBANOS

GUEMBE LOS ARCOS, JOSEFINA

3

314

LABORANTZAKO UREZTALURRA

GTAL

131 zk.

1,21

-

-

10

OBANOS

RINCON VITO, EMILIA

1

833

LABORANTZAKO UREZTALURRA

GTAL

146 zk.

1,32

-

-

11

OBANOS

EGUILAZ ZABALEGUI, JOSE ANTONIO

1

832

LABORANTZAKO UREZTALURRA

GTAL

147 zk.

1,32

-

-

12

GARES

ALFONSO ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER

ALFONSO ITURMENDI, VIRGINIA

ALFONSO ITURMENDI, PILAR

ALFONSO ITURMENDI, IÑIGO

ALFONSO ITURMENDI, MARIA ANGELES

ERVITI ALFONSO, MIGUEL MARIA PIO

ERVITI DE CAMPOS, SANCHO MARIA

ITURMENDI OCHOA-ZABALEGUI, MARIA ANGELES

3

171

LEHORREKO ALORREKO LURRA

GTAL

601 zk.

602 zk.

1,32

1,32

-

-

13

ZIRAUKI

IRIGOYEN ATAUN, JAIME

7

695

MAHASTIA/LARREAK

GTAL

10349 zk.

10350 zk.

1,54

1,54

-

-

14

DEIERRI

SC SAINZ MUNARRIZ LA Y DIEZ BARBARIN M.

6

378

LABORANTZA

GTAL

10354 zk.

1,54

-

-

Iragarkiaren kodea: F2012032