264. ALDIZKARIA - 2020koazaroaren11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AITZOAIN

2020-2021 Ekonomia eta finantza plana. Onespena

Aitzoaingo Kontzejuko Batzarrak, 2020ko irailaren 14an egin bilkuran, erabaki zuen onestea erakundearen Ekonomia eta finantza plana, helburu duena 2020ko eta 2021eko ekitaldietan betetzea Aurrekontu-egonkortasunari eta Finantza-jasangarritasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan ezarritako gastu arauari dagokion zerga araua.

Argitaratzen da aditzera emateko ez beste deusetarako. Aipatu plana jendearen eskura egonen da, onesten denetik haren indarraldia bukatu arte.

Aitzoainen, 2020ko urriaren 26an.–Kontzejuko burua, Pedro Bandrés Oscoz.

Iragarkiaren kodea: L2012510